Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan alleen aandacht voor het medische gebied. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (iPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.

‘Positieve Gezondheid is een benadering die gaat over wat jij zelf het meest van waarde acht in jouw complete behandeling en begeleiding’, legt Huber uit. ‘Dat moet leidend zijn in alle keuzes die in het zorgtraject gemaakt worden. Om erachter te komen wat je écht het belangrijkste vindt in het leven, gebruiken we het model van het spinnenweb. Dat model hebben we intensief onderzocht om het zo praktijkvriendelijk mogelijk te maken. Alles staat omschreven in alledaagse termen, waardoor je als het ware in de spiegel kijkt wanneer je hem invult. Zelfreflectie is essentieel. Belangrijk is hóe daarna het gesprek over het spinnenweb wordt gevoerd. Voor de zorgverlener is vooral kunnen zwijgen belangrijk. Werken met Positieve Gezondheid gaat met name over goed luisteren.’

Maatschappelijke beweging

Minkman ziet Positieve Gezondheid als onderdeel van een brede maatschappelijke beweging. ‘Het feit dat steeds meer mensen steeds ouder worden, kun je als een ‘zorgprobleem’ zien. Maar je kunt er ook als een maatschappelijke verandering naar kijken, met allerlei uitdagingen en kansen. Naast mogelijkheden van hoogtechnologische geneeskunde en preventie, zal zorg steeds meer een aandachtservice worden die gaat over gezondheidsbevordering en omgaan met wat je in je leven tegen komt. Deze zal zich ook op andere gebieden richten en is dus breder dan aandacht voor het medische gebied alleen. Dit komt allemaal terug in het concept Positieve Gezondheid.’

Positieve Gezondheid in de praktijk

Voor de implementatie van Positieve Gezondheid in de praktijk, is Vilans samenwerkingspartner van iPH. ‘Voor de vertaling van concept naar de praktijk werken we met partners als Vilans’, zegt Huber. ‘We zijn een relatief kleine organisatie die niet de ambitie heeft om een trainingsbedrijf of een consultancybureau te worden. We focussen ons op het verder ontwikkelen en vertalen van ons concept naar de praktijk. Door partijen die de werkwijze willen implementeren door te verwijzen naar onze partners, kunnen we dat blijven doen. En groeit het bereik en de slagkracht van de beweging.’

Internationaal

Naast het partnerschap met het IPH speelt Vilans op verschillende manieren in op de ontwikkeling rond persoonsgerichte zorg en ‘Positief Gezond’. Minkman: ‘Denk aan projecten voor het bevorderen van integraal werken in de wijk waar of onderzoek naar de ontwikkeling en waarde van burgerinitiatieven. Ook op internationaal vlak zijn we met dit thema bezig. Zo starten we bijvoorbeeld nu in samenwerking met de World Health Organization (WHO) een onderzoek naar welke waarden cliënten, professionals en beleidsmakers belangrijk vinden in 28 verschillende landen. We benutten deze kennis voor de vernieuwing van governance die gericht is op samenwerkingsverbanden. Het brede perspectief van Positieve Gezondheid reikt zo van het primaire proces tot aan hoe we verbinden tussen organisaties’.

Congres 5 november

Op het congres ‘Positieve Gezondheid in de praktijk’ op 5 november kunt u ideeën uitwisselen met inhoudelijke experts als Machteld Huber en Henk Nies van Vilans. Bekijk het programma en meld u aan.

Spoorboekje Positieve Gezondheid

De stap van inspiratie naar implementatie; het handen en voeten geven aan het gedachtegoed, vraagt aandacht en inzet. In het Spoorboekje Positieve Gezondheid leert u van organisaties die al langer op weg zijn met Positieve Gezondheid.

Bron: iPH

Deze pagina delen: