Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Birgitte van den Heuvel-Stoop start medio juni als facilitator scholingsplan Limburg Positief Gezond!

De Sociale Agenda Limburg 2025 neemt het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Om die reden hebben Provinciale Staten € 1.0 mln. vrijgemaakt om toekomstige (zorg)professionals in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te scholen. Gedeputeerde Staten hebben het Scholingsplan Limburg Positief Gezond vastgesteld.

Birgitte van den Heuvel-Stoop start medio juni als facilitator voor de uitvoering van het scholingsplan. Het plan is gericht op een duurzame aanpak, die beklijft in het handelen en werkproces van de (toekomstige)professionals. De opdracht is gericht op het scholen van zoveel mogelijk (toekomstige) professionals in het gedachtegoed en gebruik van Positieve Gezondheid in de praktijk. Birgitte geeft dit proces vorm en inhoud, nadrukkelijk in samenwerking met de betrokken organisaties, zowel op inhoudelijk als bestuurlijk niveau.
 
Birgitte als facilitator:
•           stelt de kernmodule Positieve Gezondheid vast na afstemming met iPH en de partners, aansluitend bij de behoeften van het Limburgse werkveld;
•           zorgt voor het werven, selecteren en de organisatie van het scholingstraject van trainers conform het profiel trainde-trainers/coaches in het Scholingsplan;
•           bouwt en onderhoudt een flexibel netwerk van Limburgse trainers Positieve Gezondheid dat ingezet kan worden door de organisaties die Positieve Gezondheid willen implementeren en borgen
 
Birgitte is gespecialiseerd in procesbegeleiding en implementatie van Positieve Gezondheid! Kernwoorden voor haar aanpak zijn: klein beginnen en slim organiseren, gebruik maken van bestaande netwerken, verbinden, lerend werken en efficiënt.
Deze pagina delen: