Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

April 2019: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Een veilige leefomgeving is net zo belangrijk als een gezonde leefomgeving. Regie voeren over je eigen leven en de veerkracht hebben om met de psychische, lichamelijke en sociale uitdagingen van het leven om te gaan liggen dichter bij dan je denkt. Positieve gezondheid gaat over een andere kijk op gezondheid breder dan alleen de afwezigheid van ziekte. Vanuit de zes dimensies, gezondheid, zingeving en kwaliteit van leven benaderen vraagt om een integrale aanpak. 

In deze inspiratiesessie ontmoetten de Omgevingswet en Positieve Gezondheid elkaar en gingen we vanuit deze  integrale visie met elkaar in gesprek. De integrale kijk op gezondheid en de leefomgeving  helpt om op een nieuwe, domein overstijgende manier te kijken naar samenhang in een gezonde en veilige  leefomgeving.

Presentatie naar een Positief Gezonde Leefomgeving (.pdf)

Inspiratie sessie kort interview met Chantal Walg: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Prezi Positieve Gezondheid ontmoet omgevingswet (.pdf)

Deze pagina delen: