Maandag, 25 maart 2019

Laaggeletterdheid en Positieve Gezondheid

Laaggeletterdheid is een risicofactor voor de gezondheid. Moeite hebben met lezen en schrijven kan je gezondheid namelijk behoorlijk belemmeren. Je moet niet alleen kunnen lezen maar ook nog de informatie kunnen begrijpen en toepassen. Werken aan het terugdringen van laaggeletterdheid maar ook aan het begrijpelijker maken van gezondheidsinformatie helpt om de gezondheid te bevorderen. Werken met positieve Gezondheid is voor deze doelgroep aantrekkelijk en biedt kansen. In deze inspiratiesessie stonden we stil bij de effecten van laaggeletterdheid en lieten we inspirerende voorbeelden uit de praktijk de revue passeren.

Twee deskundigen van de Stichting Lezen en Schrijven hebben een beeld geschetst van laaggeletterdheid en de effecten ervan op de gezondheid in Limburg. Daarna was er een taalambassadeur aan het woord samen met een zorgverlener. Zij gaven antwoord op de vragen: Wat gaf de doorslag om met lezen en schrijven aan de slag te gaan? Wie of wat heeft je toen geholpen? Wat heeft dat je uiteindelijk gebracht? Machteld Huber ging in op Positieve Gezondheid en hoe deze doelgroep te benaderen in relatie tot hun gezondheid. Met een constructieve dialoog en vragen werd de avond besloten.

De inspiratiesessies worden georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis.

Foto boven: Inge Elzer van de Stichting Lezen en Schrijven
Foto rechts: Frauke Brouwer van de Stichting Lezen en Schrijven