Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Intervisiebijeenkomst Noord Limburg, dinsdag 7 juni

Steeds meer professionals zijn bekend met het werken met Positieve Gezondheid. Toch is er ook vaak de behoefte om het geleerde in de praktijk met anderen te toetsen en van elkaars ‘positief gezonde’ ervaringen te leren. Tijdens deze bijeenkomst gaan we onze ervaringen en successen met elkaar delen. We gaan van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen. Dit onder de deskundige begeleiding van intervisor Mirjam van der Meij.
Lees meer

Intervisie als onderdeel van ons scholingsplan, doe je mee?

We gaan weer starten met de intervisiebijeenkomsten. Heb je als Limburgse professional na het afronden van de reflectie bijeenkomsten ook behoefte om het geleerde in de praktijk met anderen te toetsen en van elkaars ‘ positief gezonde ‘ ervaringen te leren? Dan kun je je nu al voor meerdere data opgeven. Dit jaar plannen we meerdere bijeenkomsten in één maand in de gehele provincie.
Lees meer

Online themabijeenkomst Lectoraat Wijkgerichte Zorg

Het programma op 25 april 2022:
15.00 uur Opening
15.10 uur Presentatie: onderzoek naar online wijkplatformen - geleerde lessen van gebruikers, professionals en implementatieteams
15.35 uur Interview: online wijkplatformen bekeken vanuit het gebruikersperspectief met gebruiker van Grubbenvorst Online
16.00 uur Pauze
16.10 uur Presentatie: de verbinding van online wijkplatformen met het zorg- en welzijnsdomein - ervaringen van Wijkconnect
16.40 uur Discussie en afsluiting
Lees meer

Practice what you preach

Iedereen is op zijn eigen manier met Positieve Gezondheid bezig, maar wel in dezelfde taal. Thea Verkoeijen, kwaliteitsmedewerker van Heerlen STAND-BY! en kernteamlid van de beweging, vindt dat mooi om te zien. Of sjiek, zoals ze het letterlijk zegt. “We hebben als kernteamleden allemaal een verbindingslijntje met de Beweging Limburg Positief Gezond en blijven daardoor – ook al zijn we heel verschillend – in beweging. Binnen wonen, onderwijs, zorg, welzijn. We voelen ons verbonden op welke manier dan ook. Dat geeft energie.”
Lees meer

Kwetsbare mensen zijn meer dan hun kwetsbaarheid

Het spinnenweb invullen doet Han von den Hoff, directeur van Burgerkracht Limburg, niet maandelijks. Wel af en toe. Het helpt hem om naar zijn eigen leven te kijken. Hoe staat hij erin? Wat vindt hij belangrijk? Wat wil hij? “Ik vervul thuis met alle liefde een paar stevige mantelzorgtaken. Soms heb ik het even nodig om te kijken naar mezelf. Zeker als iets me heel erg raakt en enorm binnenkomt. Dat mag.
Lees meer

Een brug slaan tussen zorgprofessionals

Het is niet meer gepast in je eigen kleine aanbod van zorg of welzijn te denken. Het wordt tijd dat we met z’n allen domeinoverstijgend gaan denken, samenwerken en handelen. Dat zegt Guy Schulpen, bestuurder van ZIO, een eerstelijnsorganisatie die huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten ondersteunt. ZIO is ook een van de initiatiefnemers van het gedachtegoed Blauwe Zorg. We stelden hem een aantal vragen.
Lees meer

Wat kies jij?

‘Een hele sterke slogan. Het zet direct aan tot denken en in een mum van tijd zoek je bij je innerlijke kompas een vrijwaring om zo door te gaan…….of toch andere keuzes te maken. Laten we in elk geval bewuste keuzes maken want dan is iedereen eigenaar van zijn eigen leven, kan deze zolang mogelijk #eigenregie voeren en hoeven we niet louter afhankelijk te zijn van het huidige zorgsysteem’, door Loek Vaessen.
Lees meer

Wijken niet pamperen, maar leren zelf in te grijpen

Limburgers zo gezond mogelijk laten leven dat is het doel van Positieve Gezondheid. Bij Wonen Limburg gaat dat vooral om wat voor bewoners belangrijk is om een fijne leefomgeving te hebben. Marty van Dam, directeur mens en maatschappij bij de woningcorporatie, legt uit wat zij doen om mensen te ondersteunen in het toevoegen van perspectief in hun leven. “We maken wijken sterker. Niet door ze te pamperen, maar door ze te leren zélf in te grijpen.”
Lees meer

Vol gas door naar de volgende gemeente!

Dat de reis van Keipositief XXL onvoorspelbaar is blijkt maar. Nog maar net aangekomen in Venlo is deze als in een flits doorgegaan naar Roermond. Maar in die tussentijd zijn de eerste inwoners van Venlo al enthousiast gestart met #keipositief. Als eerste de stichting Samen Sterk in Annakamp, een van de wijken van Blerick. Zij hebben hun signatuur voor de gemeente Venlo geplaatst op de kei.
Lees meer

De officiële overdracht van Keipositief aan de Gemeente Venlo

Met een officiële overdracht op het Stadskantoor wordt de Beweging van Positieve Gezondheid verder handen en voeten gegeven in de gemeente Venlo. Gemeente Venlo is na Horst aan de Maas de tweede “beweger”. Van hieruit vertrekt de “Keipositief” naar Roermond om daar het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder onder de aandacht te brengen.
Lees meer

Gelukkig, het team van Mimakkus heeft zich staande weten te houden in de storm.

Gelukkig, het team van Mimakkus heeft zich staande weten te houden in de storm. Al zwoegend kwamen er nog meer keien bij. En dat is ook de bedoeling. Vermenigvuldiging! De Tour door Limburg zal steeds omvangrijker worden, met als eindbestemming het Gouvernement in Maastricht. Maandag verwachten wij dat ze de volgende bestemming bereiken.
Lees meer

Keipositief XXL is onderweg naar het volgende station.

Vanuit Horst aan de Maas is kei XXL door de wethouder meegegeven aan de van het team van Mimakkus. Zij brengen kei XXL helemaal te VOET naar het stadskantoor van Venlo om deze te overhandigen aan wethouder Schatorjé. We vertrouwen er op dat kei XXL ben hen in goede handen is en ze de weg naar Venlo weten te vinden. De komende weken volgen we hen op deze (avontuurlijke!?)weg.
Lees meer

Keipositief XXL beweegt richting Venlo

Een kei van maar liefst 50 centimeter die in beweging komt, hoe bijzonder is dat! Deze kei XXL staat symbool voor #keipositief waarmee we de hele provincie door willen gaan. Het is een leuke manier om de makers en vinders van de keien nieuwsgierig te maken naar Positieve Gezondheid. We hopen dat veel mensen kennismaken met wat Positieve Gezondheid voor je kan betekenen.
Lees meer

Het volgende station van KEIPOSITIEF is de gemeente Venlo

De kei gemaakt door mensen van de Baersdonck en aangeboden aan wethouder Roy Bouten mochten we niet meenemen. Die blijft in Horst aan de Maas. Deze kei heeft een prominente plek gekregen op de tafel in zijn kamer. Op deze manier worden bezoekers nieuwsgierig gemaakt en hiermee licht de wethouder toe waarom hij en zijn gemeente het gedachtengoed van Positieve Gezondheid van ganser harte omarmen en uitdragen.
Lees meer

Meedoen met de beweging positief gezond in Limburg.

De beweging rolt uit in Limburg. Talloze enthousiaste ambassadeurs, implementatiecoaches, organisaties, bedrijven en professionals werken inmiddels mee aan de verandering. Een andere zorg, een betere zorg én een goedkopere zorg. Meer geluk, meer eigen regie, meer zelfredzaamheid. Ook in 2022 betaalt de Provincie Limburg mee.
Lees meer

Sámen maken wij morgen

Invullen voor een ander. Het gebeurt vaak in een reflex. Positieve Gezondheid heeft daarin een ommezwaai gebracht. Veel medewerkers van Mondriaan laten de cliënt vertellen en luisteren aandachtig, waarbij ze het invullen voor die ander proberen achterwege te laten. Dat vuurtje is weer gaan branden bij velen, ook bij Johan Brugmans.
Lees meer

Alweer onze laatste nieuwsbrief dit jaar! We kijken terug op een jaar met veel uitdagingen.

Het was en is voor ons allemaal een onzekere en lastige tijd en we verlangen allen naar perspectief. Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel en zijn er ook lichtpuntjes. We genieten meer van kleine dingen, dicht bij huis en zijn massaal aan de wandel gegaan. We zijn ons meer bewust van wat echt belangrijk is. Tijd voor jezelf, blijven bewegen en met elkaar in verbinding blijven. Zo is er steeds meer aandacht voor eenzaamheid, armoede en kans ongelijkheid. Mensen helpen elkaar en prachtige initiatieven en samenwerkingen ontstaan.
Lees meer

De laatste groep implementatie coaches van 2021

Positieve Gezondheid is niet meer weg te denken uit onze Provincie. Steeds meer mensen, organisaties en bedrijven hebben het gedachtegoed omarmd. Een gedachtegoed waarbij o.a. bewustwording, zelfregie, zingeving en meedoen centraal staat. Gezondheid in de breedste zin, welbevinden en lichamelijke gezondheid vertaald in zes dimensies.
Lees meer

Gefeliciteerd, Jop Waltmans, jij bent onze 100ste implementatiecoach

Inmiddels staat de teller alweer op 134 implementatiecoaches, maar we wilden de 100ste toch niet zomaar voorbij laten gaan. Jop Waltmans van NOVIzorg is de gelukkige. Nogmaals van harte gefeliciteerd. In dit artikel lees je waarom Jop de training ging volgen, wat hij precies doet binnen zijn eigen organisatie en wat zijn droom is op het gebied van positieve gezondheid.
Lees meer

Positieve gezondheid is veel meer dan niet ziek zijn

Het was toen ze zelf geconfronteerd werd met een ernstige ziekte dat Machteld Hüber zich bewust werd van de wijze waarop onze samenleving omgaat met zieke mensen. Dat bewustzijn zette haar aan tot wat uiteindelijk leidde tot het concept van positieve gezondheid. “Ik ben een mens en ik heb een ziekte, maar ik bén niet de ziekte”, was haar boodschap.
Lees meer

De eerste collectie keipositieve keien zijn vandaag opgehaald

Loek en Mirjam waren vandaag op bezoek bij de Baersdonck om de mooie collectie keien op te halen. En natuurlijk om de makers te bedanken. Eerder heeft Loek, bij de overhandiging van de eerste steen aan wethouder Bouten van Horst aan de Maas al vijf keien meegenomen. De mensen van de Baersdonck en Géke Martens die dit proces heeft begeleid, ontvingen een grote dobbel’kei’ met daarop de zes dimensies van positieve gezondheid. Om zo al dobbelend op een hele leuke manier met elkaar in gesprek te gaan over de dingen die van belang zijn in het leven.
Lees meer

Van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam

Flinke stappen zijn er in 2021 gezet om positieve gezondheid nóg meer bekendheid te geven. In wijken en buurten, bij huisartsen, in bibliotheken, bij gemeenten, bij werkgevers en nog op zoveel plekken meer wordt het gedachtegoed Positieve Gezondheid omarmd en gaat men ermee aan de slag. Dit is vooral te danken aan de strategische keuze om veel te investeren in de scholing van professionals.
Lees meer

Positieve gezondheid is nooit klaar

In de Noordelijke Maasvallei (Land van Cuijk en de Kop van Noord-Limburg) met Bergen en Gennep als Limburgse woonplaatsen, is positieve gezondheid aan de orde van de dag. Het netwerk van huisartsen is al vanaf 2012 met het gedachtegoed aan de slag gegaan. Waarom bevalt het zo goed, wat levert het op en wat is het toekomstbeeld.
Lees meer

Resultaten onderzoek verbinding tussen de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en positieve gezondheid.’

Maryze Vleeshouwers, 4e jaars studente aan Fontys Paramedische Hogeschool over haar onderzoek naar de verbinding tussen de ‘Gezonde Basisschool van de Toekomst en positieve gezondheid.’
Lees meer

Online netwerk- en kennisbijeenkomst voor implementatiecoaches

Op 27 januari 2022 van 13.30-16.00u is er weer een online bijeenkomst voor implementatiecoaches. Wil je er ook bij zijn, meld je dan snel aan via info@limburgpositiefgezond.nl.

We zetten belangrijke stappen

Bij Zuyd Hogeschool merken ze dat positieve gezondheid steeds breder omarmd wordt. Eerst was het voor een groot deel vooral gericht op de zorg. Maar nu zijn ook basisscholen, scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs door het gedachtegoed geïnspireerd. Ook vanuit HR-beleid is er veel aandacht. Dáár ligt de kracht.
Lees meer

Gezondheidsachterstanden los je niet op in de zorg

Achterstanden in de gezondheidszorg ga je mede oplossen vanuit andere domeinen, bijvoorbeeld huisvesting en armoedebestrijding. En niet alleen in de zorg zelf. Het is daarom een meerwaarde om aangesloten te zijn bij Beweging Limburg Positief Gezond. Van hieruit kun je makkelijker de samenwerking zoeken met allerlei partners in verschillende domeinen om gezondheid te verbeteren. Individueel en collectief.
Lees meer

Alweer de 14e groep dit jaar die actief aan de slag gaan met positieve gezondheid

Vandaag hebben we weer een training van een groep implementatiecoaches afgerond. Gefeliciteerd allemaal en succes met jullie nieuwe rol als implementatiecoach! Samen werken we aan een positief gezond Limburg.
Ook jij kunt nog meedoen. Dit jaar kan dat nog voor slechts 50 euro met dank aan de Provincie Limburg.
Lees meer

Online intervisiebijeenkomst op 13 december a.s. van 10.00u tot 12.00u.

Steeds meer professionals zijn bekend met het werken met positieve gezondheid. Toch is er ook vaak de behoefte om het geleerde in de praktijk met anderen te toetsen en van elkaars ‘positief gezonde’ ervaringen te leren. Tijdens deze bijeenkomst gaan we onze ervaringen en successen met elkaar delen. We gaan van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen. Dit onder de deskundige begeleiding van Anita Verstappen.
Lees meer

De nieuwsbrief van november, boordevol positiviteit

De bladeren kleuren prachtig voordat ze definitief loslaten, het is herfst. Het is tijd voor heerlijke wandelingen in de natuur en genieten. Zo simpel kan het leven zijn. Zien en uitvoeren wat wel kan en kijken naar de mogelijkheden. We leven in een periode waarbij het niet altijd gemakkelijk is om positief te zijn.
Lees meer

We vinden altijd weer een weg

Midden in het coronatijdperk zitten, nog niet gevaccineerd zijn en een chronische ziekte hebben, kan je allemaal erg beperken. Maar Femke Wollgarten, ambassadeur van Beweging Limburg Positief Gezond, laat dat niet gebeuren. Zij ging met haar gezin van begin mei tot en met eind juli naar Zweden met de camper.
Lees meer

Vandaag was het zover. De eerste keipostieve kei werd aangeboden.

Aangeboden door Loek Vaessen, coördinator van de Beweging Limburg Positief Gezond aan wethouder Roy Bouten van de Gemeente Horst A/D Maas. Wethouder Bouten mocht als eerste ‘Beweger’ de kei in ontvangst nemen. De kei krijgt een prominente plek op de balie bij de ingang van het gemeentehuis, zoals dat bij een Happy Stone past.
Lees meer

Terugblik thematafel Positief Gezond Onderwijs in basisscholen

Tijdens de thematafel zijn we met elkaar in gesprek gegaan over wat er al is geleerd, wat het oplevert, wat je ermee kunt doen en wat je ervoor nodig hebt. Ervaringen en inspiratie van een aantal basisscholen met al de nodige stappen op de teller als het gaat om toepassen van positieve gezondheid op hun scholen werden gedeeld. Samen inzetten op inspireren, verbinden, om zo samen de schouders eronder te kunnen zetten.
Lees meer

Vergeet niet de burgers óók te inspireren

Het is een goede zaak dat de focus voor een groot deel op de zorgprofessionals ligt, maar burgers worden soms vergeten. Het is belangrijk dat ook zij geïnspireerd raken en positieve gezondheid gaan omarmen. “Gelukkig gaat dat al veel beter. Ik hoor geregeld dat patiënten zelf bij de huisarts wapperen met het spinnenweb. Dan zijn we op de goede weg”, dat stemt Katrien Pleunis, trainer/coach bij de Blauwe Zorg voor een deel tevreden. Samen met Mischa Deusings (coach) en Cisca van der Meijs (trainer) verzorgt zij de trainingen positieve gezondheid voor Blauwe Zorg. In gesprek met Katrien.
Lees meer

Door kleine dingen kun je al heel veel betekenen

Voor een hogeschool is het belangrijk om ook actief te zijn buiten de schoolmuren. De school leidt beginnende beroepsprofessionals op, betekent iets voor bestaande professionals en wil ook partner zijn in het ontwikkelen van nieuwe kennis en die verspreiden. Dat vertelden directeur Thom Rutten en docent/onderzoeker Esther Bloemen van Fontys Paramedische Hogeschool. Niet voor niets dat ze kernpartner zijn van de Beweging Limburg Positief Gezond.
Lees meer

Niet zomaar ergens een mesje inzetten

Heel blij worden van intrinsiek gemotiveerde collega’s en van het netwerk dat je te danken hebt aan positieve gezondheid. En waarom moeten artsen niet zomaar ergens een ‘mesje inzetten’? We spraken erover met professor doctor Nanne de Vries, vice-decaan Faculteit Health, Medicine and Life Sciences en lid Raad van Bestuur van Maastricht UMC+ en Renaldo Secchi, stafadviseur vakgroep verpleegkunde van diezelfde organisatie.

Lees meer

Hoe Keike en Meike mensen en organisaties inspireren, keipositief en keileuk om zelf mee te doen!

Wie weet kom je de varianten op Keike en Meike 1.0 in de toekomst ook in jouw buurt tegen of hebben we je misschien zelfs wel geïnspireerd om met ons mee te doen!
Lees meer

We moeten inzetten op de Limburg-factor

Positieve gezondheid is een verrijking voor iedere organisatie en elke persoon. Dat ervaren Natasja van Montfoort en Mirjam Beelen dagelijks. Zij werken bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord waaronder GGD Limburg-Noord en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) vallen. We gingen met hen in gesprek over de Limburg-factor, gezonde keuzes, preventie, de must om met positieve gezondheid te gaan werken en nog veel meer.
Lees meer

De beweging rolt uit in Limburg

Weer een nieuwe groep implementatiecoaches geschoold die de olievlekwerking van het gedachtegoed mee gaan realiseren! Samen werken aan een positief gezond Limburg. Ook jij kunt nog meedoen. Dit jaar kan dat nog voor slechts 50 euro met dank aan de Provincie Limburg.
Lees meer

Wil je ook op een laagdrempelige manier in beweging komen en aan de slag gaan met jouw eigen positieve gezondheid?

Meld je dan aan voor de Cursus Wandel Jezelf Positief Gezond. De cursus bestaat uit zes keer een wandeling van één uur. Elke keer komt er één thema van positieve gezondheid aan bod. Door de wandelsessies komt je dichter tot jezelf en krijg je waardevolle inzichten waarmee je concreet aan jouw positieve gezondheid kunt werken.

Lees meer

Keike en Meike vervolgen hun reis, maar hebben ook een vast plekje nodig.

Een plekje waar ze gezien worden en mensen nieuwsgierig kunnen maken. Deze plek heeft Mirjam Beelen, die aan de wieg stond van Keike en Meike nu gevonden. De twee keien zijn van harte welkom bij Natasja van Montfoort, adjunct directeur Publieke Gezondheid GGD en GHOR.
Lees meer

Kun je Nederland gezonder maken door vroegtijdig in te zetten op preventie en leefstijl?

Of met de inzet van technologie voor meer gezondheidsinnovatie zorgen? Studenten van Fontys Paramedische Hogeschool gaan de uitdaging aan. De eerste lichting studenten is begonnen aan de nieuwe bacheloropleiding Gezondheid.
Lees meer

Kunst, Cultuur en Positieve Gezondheid

Graag nodigen we jullie uit voor de volgende online ambassadeursbijeenkomst op woensdag drie november aanstaande. Deze bijeenkomst zal kernpartner Janneke van den Berg jullie welkom heten. Samen met ambassadeur Mirjam van der Meij nemen wij jullie mee in de mogelijkheden van Kunst en Cultuur in relatie tot het gedachtegoed Positieve Gezondheid. Vaak als we werken met Positieve Gezondheid wordt de oplossing gezocht in de dimensie lichaamsfuncties, wat minder vaak wordt ingezet is kunst en cultuur. Kunst en cultuur dragen bij aan het vergroten van welbevinden en de kwaliteit van leven. Kunst spreekt de taal van emotie, raakt de harten van mensen, verbindt mensen samen en nodigt zo uit tot gedragsverandering.
Lees meer

Over 5 jaar is Positieve Gezondheid een begrip dat alle Limburgers kennen

Niemand kan tégen Positieve Gezondheid zijn. Het is het meest effectief, omdat de mens centraal staat. Die mensgerichte aanpakt past volledig bij Lars Rompen. Hij is manager publieke waarde bij Wonen Limburg en kernpartner van de Beweging Limburg Positief Gezond. “Positieve Gezondheid stelt ons in staat op een andere manier het gesprek te voeren met onze bewoners en helpt ons er zo achter te komen hoe het met onze bewoners gaat."
Lees meer

Gemeente en zorgverzekeraar werken samen aan een betere gezondheid van de Limburger

Het CooL + programma van HealthyLIFE onderscheidt zich van andere GLI’s door de integrale bekostiging van gemeente (beweegprogramma) en zorgverzekeraar (leefstijlprogramna) gezamenlijk. Bovendien is Positieve Gezondheid de basis van CooL +, deelnemers bepalen zelf de doelen van het gecombineerde programma.
Lees meer

Praktijkhandreiking ‘Werken met Positieve Gezondheid: Lessen uit Limburg’ uit!

De afgelopen jaren experimenteren Nederlandse professionals en organisaties volop met Positieve Gezondheid— met Limburg voorop. Maar wat komt er hierbij kijken? De Academische Werkplaats Duurzame Zorg (Universiteit Maastricht) onderzocht dit in Limburg, in opdracht van ZonMw. Benieuwd naar de resultaten, bijbehorende lessen, en praktische aanbevelingen?
Lees meer

Vitaliteitsreis Live! Donderdag 23 september, het beste begin van je (werk)dag.

Voor velen in onze prachtige provincie zit de vakantie er weer (bijna) op. We hopen dat je in de afgelopen zomerperiode tot rust bent gekomen en er weer vol energie tegenaan kan. Maar wat als jij of je medewerkers dit niet zo ervaren? Weet jij wat dit voor gevolgen heeft voor zowel de medewerker maar ook voor het bedrijf? Denk aan arbeidsongeschiktheid, verminderde productiviteit en een verhoogd verzuimpercentage. Hier kunnen zowel werknemer als werkgever iets aan doen. Tijd voor actie!
Lees meer

Samen in gesprek over Positieve Gezondheid en Mantelzorg

Ga samen in gesprek over Positieve gezondheid en mantelzorg. De meeste mantelzorgers voelen zichzelf geen mantelzorger. Ze vinden de zorg die ze verlenen vanzelfsprekend, want je zorgt toch met alle liefde voor een ander? Toch is deze zorg nobel, maar ook erg intensief.
Lees meer

We kunnen alleen samen Positieve Gezondheid laten landen

Bij Positieve Gezondheid is vooral meedoen, kwaliteit van leven en zingeving erg belangrijk. Hieruit haal je je geluk. Het zit in dat geheel. Humor en met mensen in contact zijn: meedoen dus, is voor Martine van de Venne, adviseur Burgerkracht Limburg, heel essentieel. “Zonder mensen bij wie ik me thuis voel, die me steunen en met wie ik samen leuke dingen doe, zou ik niet gelukkig zijn. Het is het hele pakketje. De brede blik.
Lees meer

Intervisiebijeenkomst op 16 september a.s. van 10.00u tot 12.00u online

Hoe pas jij het werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid toe in de praktijk? Wil je leren van de ervaringen van anderen, of jouw successen met ons delen? We gaan samen van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen tijdens deze online intervisie bijeenkomst onder deskundige begeleiding van Chantal Welling. De bijeenkomst op basis van open inschrijving valt onder het scholingsplan. Er zijn daarom geen kosten aan verbonden.
Lees meer

Online thematafel Positief Gezond Onderwijs, voor wie wil werken aan het geluk van onze jeugd, onze burgers van morgen.

Doe je met ons mee? Je bent bekend met positieve gezondheid en betrokken bij een Limburgse basisschool, als leerkracht, pedagogisch of sociaal medewerker, als ketenpartner of je werkt met kinderen. Je wilt meedoen in de doorontwikkeling en onderzoek naar inbedding van positieve gezondheid (PG) in het basis onderwijs. Je bent klaar voor het zetten van de volgende stap. Meld je dan snel aan voor de online thematafel op 12 oktober 2021 van 15.30u tot 17.00u.
Lees meer

Beweging op gang gebracht die steeds meer mensen meeneemt

De Zorggroep heeft als grote zorgaanbieder een maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de toekomst van de gezondheidszorg in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast neemt Positieve Gezondheid in hun strategie en meerjarenplan een prominente plek in. Niet voor niets dus dat de zorgaanbieder zeer recent als kernpartner is aangesloten bij Beweging Limburg Positief Gezond.
Lees meer

Dezelfde taal spreken maakt het zoveel makkelijker

Net als in de rest van Limburg is er ook in Noord-Limburg veel aandacht voor gezondheid in de breedste zin van het woord. Van school tot werk. Van wonen tot zorg. En heel belangrijk: de jeugd moet na hun studie weer terugkomen naar (dit stuk van) de provincie. De Gezondste Regio 2025, een bundeling van acht Noord-Limburgse gemeenten, gaat proberen het verschil te maken met Positieve Gezondheid als leidraad en tool. In gesprek met bestuurslid Wessel Breeuwsma en gezondheidsmaker Caroline Kortooms.
Lees meer

Intervisiebijeenkomst op 19 juli a.s. van 10.00u tot 12.00u online

Hoe pas jij het werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid toe in de praktijk? Wil je leren van de ervaringen van anderen, of jouw successen met ons delen? We gaan samen van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen tijdens deze online intervisie bijeenkomst onder deskundige begeleiding van Chantal Welling.
Lees meer

Positieve Gezondheid in belang van cliënt, medewerker en zorg in zijn algemeenheid

Niet alleen kijken naar gezondheid, maar naar alles wat daarmee samenhangt. In het bijzonder zingeving. Niet denken in allerlei stoornissen en toestandbeelden, maar kijken naar hoe iemand functioneert op een aantal domeinen. Dat is in het belang van iedereen. Niet voor niets dat LEVANTOgroep, die in Zuid- en Midden-Limburg ondersteunt op het gebied van geestelijke gezondheidszorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang, aan de slag ging met Positieve Gezondheid. In gesprek met Paul Schefman, voorzitter Raad van Bestuur van de LEVANTOgroep.
Lees meer

Accreditatie voor deelnemers nascholing Werken met Positieve Gezondheid: onderzoek naar de ervaringen in Limburg

Ter informatie; de nascholing Werken met Positieve Gezondheid: onderzoek naar de ervaringen in Limburg (ID-nummer: 432672) is geaccrediteerd.
(Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register)
Indien je gebruik wil maken van bovenstaande dien je een bericht te sturen naar info@limburgpositiefgezond.nl, wij sturen dan de presentielijst door naar de vakvereniging die de punten toekent.

2000e deelnemer scholingsplan Limburg Positief Gezond

Met trots overhandigde wethouder Schiffelers een bloemetje aan de 2000ste deelnemer aan de scholing Positieve Gezondheid, Evelin de Jong. Wethouder Alex Schiffelers weet hoe belangrijk het is dat kinderen een goede start maken. ‘Goed en gezond opgroeien begint vanaf de geboorte en zelfs al in de zwangerschap. Kinderen die een goede start maken, ontwikkelen zich beter, zijn gezonder en gelukkiger. We kunnen dus niet vroeg genoeg beginnen om (aanstaande) ouders te helpen waar dat nodig is. Kansrijke Start biedt daar de mogelijkheden voor.’
Lees meer

De reis van Keike en Meike

Mirjam Beelen over het ontstaan van Keike en Meike. “Het idee van Keike en Meike is spontaan ontstaan. Ik zag in een dorpje een afbeelding van een van de dimensies van Positieve Gezondheid en deelde dit in een app-groep van de Beweging Limburg Positief Gezond.
In de reacties werd de associatie gelegd met de Happy Stones die je op allerlei plekken tegen kunt komen: mooie, zelf gemaakte, tekeningen op stenen. Gemaakt door iemand voor anderen, om even blij van te worden bij het ontdekken ervan en daarna zelf te besluiten of je het kunstwerkje laat liggen of misschien wel verplaatst of meeneemt. Zo’n steen (kei) kan zo een hele reis maken.
Lees meer

Toezicht in Strategische Allianties – Limburg Positief

Op woensdag 9 juni heeft de online regiobijeenkomst voor de regio Limburg van NVTZ met als onderwerp ‘Toezicht in Strategische Allianties – Limburg Positief Gezond’ plaatsgevonden. Er werd ingezoomd op de vernieuwingen en ontwikkelingen in Limburg: Sociale Agenda Limburg, Limburg Positief Gezond, het Zorgakkoord Zuid Limburg. Er zijn in Limburg verschillende voorbeelden van regionale samenwerking in strategische allianties. Wat is hierin de rol van de toezichthouder, de vertaalslag naar de waarde van toezicht én de rol van de toezichthouder in dergelijke samenwerkingen?
Lees meer

Positieve Gezondheid in beeld: De veerkracht van de Mijnstreek

Burgerkracht Limburg presenteert half juni drie tv-programma’s onder de titel “De veerkracht van de Mijnstreek”. Kijkers worden aangemoedigd om vanuit eigen veerkracht het hoofd te bieden aan fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In het programma gaan diverse mensen met elkaar in gesprek over wat “positieve gezondheid” is en hoe zij dit dagelijks toepassen in hun eigen leven. De kijker ervaart positieve gezondheid in de praktijk en krijgt antwoord op de vraag: “Waarom zou je dat doen?”
Lees meer

Webinar 3 juni terugkijken: Werken met PG

Hoe wordt er in Limburg gewerkt met Positieve Gezondheid? Gili Yaron (Universiteit Maastricht) nam ons tijdens het webinar van 3 juni mee in de resultaten van haar onderzoek naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg, en de lessen die we daaruit kunnen leren. Op initiatief van kernteamleden Johan Brugmans (Mondriaan), Thea Verkoeijen (Heerlen STAND-BY!) en Esther Bloemen-Van Gurp (Fontys Hogeschool/Zuyd Hogeschool) verbonden we wetenschap met ervaringsverhalen uit de praktijk. Het resultaat? 1,5 uur kennis & inspiratie voor mensen uit Limburg én daarbuiten!
Lees meer

Intervisiebijeenkomst op 1 juli a.s. van 10.00u tot 12.00u online

Hoe pas jij het werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid toe in de praktijk? Wil je leren van de ervaringen van anderen, of jouw successen met ons delen? We gaan samen van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen tijdens deze online intervisie bijeenkomst onder deskundige begeleiding van Anita Verstappen. De bijeenkomst op basis van open inschrijving valt onder het scholingsplan. Er zijn daarom geen kosten aan verbonden.
Lees meer

De intervisiebijeenkomst op 15 juni a.s. is helaas vol!

Hoe pas jij het werken vanuit het gedachtegoed positieve gezondheid toe in de praktijk? Wil je leren van de ervaringen van anderen, of jouw successen met ons delen? We gaan samen van elkaar leren, elkaar inspireren en een stap verder helpen tijdens deze online intervisie bijeenkomst onder deskundige begeleiding van Estelle Schatorié. De bijeenkomst op basis van open inschrijving valt onder het scholingsplan. Er zijn daarom geen kosten aan verbonden.
Lees meer

Uitleg over het scholingsplan van positieve gezondheid.

Wie kan er meedoen aan het scholingsplan van de Beweging Limburg Positief Gezond?
Hoe kan het dat dit slechts € 50,- kost?
Loek Vaessen, coördinator van De Beweging Limburg Positief Gezond geeft uitleg.

Het mes snijdt aan meer kanten

Zingeving. Daar draait het om in het leven. Wat wil je met je leven? Wat kun je veranderen? Hoe ga je het aanpakken? Niet voor niets dat Heerlen STAND-BY!, een coöperatie van 10 zorg- en welzijnsinstellingen in Heerlen, vooral inzet op die zingeving in hun contacten met burgers. En het werkt.
Lees meer

Succesvol integraal samenwerken op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt - IWA Hoensbroek

IWA Hoensbroek: van GGZ tot huisartsen, van Burgerkracht en de gemeente Heerlen tot zorgverzekeraar CZ. Stuk voor stuk partijen die zich tijdens het IWA project hard hebben gemaakt om de patiënt eigen regie te geven en de lijnen tussen de verschillende professionals en organisaties korter te maken.
Lees meer

Projecten en opdrachten voor studenten

Beweging Limburg Positief Gezond wil graag blijven leren en blijven ontwikkelen samen met opleidingen en studenten. Wij bieden verschillende opdrachten die helpen het verschil te maken met Positieve Gezondheid in Limburg. De startdatum en duur van een opdracht of onderzoek bepalen we graag in samenspraak met de onderwijsinstelling en studenten, evenals het verder concretiseren en invullen van de opdracht. De startdatum en duur van een opdracht of onderzoek bepalen we graag in samenspraak met de onderwijsinstelling en studenten, evenals het verder concretiseren en invullen van de opdracht.
Lees meer

Webinar 3 juni: “Werken met Positieve Gezondheid: onderzoek naar de ervaringen in Limburg”

1,5 uur kennis & inspiratie voor mensen uit Limburg én daarbuiten!

Hoe wordt er in Limburg gewerkt met Positieve Gezondheid? Gili Yaron (Maastricht University) neemt ons mee in de resultaten van haar onderzoek naar de introductie van Positieve Gezondheid in Limburg, en de lessen die we daaruit kunnen leren. Daarnaast delen enkele Limburgse professionals (Mondriaan en Heerlen STAND-BY!) hun praktijkervaringen én kunnen deelnemers op afstand vragen stellen. Accreditatie voor dit evenement wordt momenteel aangevraagd.

Lees meer

Zingeving is de motor van alles

“Hè eindelijk”, slaakte Anita Verstappen van PreventiVIO in 2017 toen ze het artikel met de kop Zingeving maakt gezond in de krant zag staan. Het was het begin van een interview met Machteld Huber van Actiecentrum Limburg Positief Gezondheid over de erkenning dat gezondheid meer is dan bewegen, voeding en een positieve mindset. Precies dat waar Anita ook al van overtuigd was. Ze stond te popelen om deel uit te maken van dat Actiecentrum. Meedenken, meedoen. Niet veel later was de aanmelding als ambassadeur een feit.

Lees meer

Online intervisie bijeenkomst op donderdag 20 mei van 10.00 tot 12.00u

De beweging Limburg Positief Gezond rolt uit in Limburg. Steeds meer professionals gaan met het gedachtegoed aan de slag. Een mooie beweging, voor iedereen van belang en waar we heel erg trots op zijn. Intervisie is een onderdeel van het scholingsplan positieve gezondheid. Op donderdag 20 mei van 10.00 tot 12.00u vindt de volgende online intervisie bijeenkomst plaats onder begeleiding van Majelle Panis.
Lees meer

Digitale thematafel: Hoe worden personeelsgesprekken iets positiefs in plaats van verplichte kost?

We bespreken het tijdens de digitale thematafel HR op 19 mei over 'positiever personeelsbeleid'. Zowel HR-adviseurs als andere professionals zijn welkom, ook als je nog niet bekend bent met Positieve Gezondheid. Positieve Gezondheid is namelijk ook een uitstekend middel om personeelsgesprekken te laten draaien om 'wat er voor jou toe doet', in plaats van 'wat er op het formulier gevraagd wordt'. Maar in de praktijk kom je soms ook uitdagingen tegen om hiervoor de ruimte te creëren.
Lees meer

Vandaag is het wereldgezondsheidsdag

Limburg is natuurlijk het hele jaar door Positief Gezond, maar toch sturen we jou vandaag graag een speciale wens. Wat wens JIJ jouw mede-(Lim)burger? #limburgpositiefgezond #wereldgezondheidsdag

Positieve Gezondheid is dé sleutel naar de oplossing

De burger moet zoveel mogelijk in de gelegenheid zijn zelf de regie te voeren over zijn eigen leven. Daarnaast is het van belang dat de samenwerkende partners dezelfde taal spreken rondom Positieve Gezondheid. Twee goede redenen waarom GGD Zuid Limburg kernpartner is van de beweging Limburg Positief Gezond. We spraken met Robert Bergs, medewerker afdeling Kennis en Innovatie bij GGD Zuid Limburg.
Lees meer

Webinars rondom het thema Positieve gezondheid - Leefstijl als medicijn.

De Gezondste Regio 2025, Cultuurregio Noord Limburg en Cultuurimpuls Venlo organiseren een aantal webinars rondom het thema Positieve gezondheid en (gezonde) leefstijl die om de 2 weken steeds vanuit een andere Noord Limburgse gemeente en steeds met een ander thema worden uitgezonden.
Lees meer

Waarom Mondriaan Positieve Gezondheid omarmt

Van zorgen voor, naar zorgen dat. De Belgische Kittie D’Hoine woont al zo’n 20 jaar in Nederland. De psychiater is 1,5 jaar lid van de Raad van Bestuur van Mondriaan. Zij neemt hier de zorgportefeuille onder haar hoede. Mondriaan is kernpartner van de beweging Limburg Positief Gezond. Wij vroegen haar waarom Mondriaan Positieve Gezondheid omarmt, wat de meerwaarde is van het kernpartnerschap, wat de verdere plannen zijn en wat ze als Mondriaan willen bereiken op het gebied van Positieve Gezondheid.Lees meer

We gaan starten met Intervisie als onderdeel van het scholingsplan. Doe je ook mee? Aanmelden kan vanaf nu.

Heb je als Limburgse professional na het afronden van de reflectie bijeenkomsten ook behoefte om het geleerde in de praktijk met anderen te toetsen en van elkaars ‘ positief gezonde ‘ ervaringen te leren? Dan hebben wij goed nieuws want wij gaan starten met de (online) intervisie bijeenkomsten op basis van open inschrijving. Doel is om ten minste tien intervisiebijeenkomsten per jaar door de gehele provincie te organiseren waarbij de eerste sessies vanwege Covid-19 online plaats zullen vinden.
Lees meer

Gezondheid, ook een taak van de corporatie?

Wonen Limburg staat als corporatie proactief in het leven en kijkt daarbij verder dan de stenen. Zo vindt de corporatie ook de gezondheid van haar huurders belangrijk. Hun eigen rol zien ze daarin terugkomen op drie manieren: de gezondheid verbeteren in de fysieke woning, het signaleren van zorgbehoeften en verbinden met het netwerk én tot slot het bouwen aan sociale cohesie. Bestuurder Wim Hazeu vertelt.
Lees meer

Online thematafel WMO

Wat heb je of heeft jouw gemeente nodig om de implementatie van positieve gezondheid binnen de WMO succesvol te maken? Het is een hele uitdaging om binnen de kaders van de wet alles uit positieve gezondheid te halen. Tijdens deze bijeenkomst delen we ervaringen en successen omwille van het optimaal mogelijk faciliteren van de voordelen voor de burger.

Lees meer

Leren van Limburg

Overdracht, resultaten en start van de Beweging Limburg Positief Gezond. Tijdens de eerste uitzending Positieve Gezondheid LIVE van Institute for Positive Health op 13 januari 2021 stond #LerenvanLimburg centraal. Moderator Simone van Trier bespreekt met diverse tafelgasten wat we kunnen leren van Limburg als eerste Positief Gezonde Provincie in Nederland.
Lees meer

Leer ook werken met Positieve Gezondheid, voor professionals

Duurzame inzetbaarheid en de rol van positieve gezondheid. Organisaties, bedrijven of overheden die de ambitie hebben om met positieve gezondheid aan de slag te gaan, kunnen één of meerdere eigen implementatiescoach(es) laten opleiden.
Lees meer

Leer ook werken met Positieve Gezondheid - vrijwilligers

Ben je als vrijwilliger meer dan geïnteresseerd in positieve gezondheid? Heb je al eens een workshop gevolgd over positieve gezondheid en ben je nu op zoek naar meer verdieping? Wil je positieve gezondheid kunnen toepassen in je vrijwilligerswerk?
Lees meer

De eerste Positieve Gezondheid Livecast

Deze staat volledig in het teken van Leren van Limburg. Aanmelden voor de livecast op 13 januari 2021 is nu al mogelijk. Tijdens deze livecast wordt het magazine ‘Limburg Positief Gezond’ gelanceerd.
Lees meer

Online ambassadeursbijeenkomst op 30 november van 15.30u tot 17.00u

Zoals in de Save the Date aangekondigd, hebben wij weer een ambassadeursbijeenkomst gepland. Deze wordt digitaal via ZOOM gehouden op 30 november van 15.30 tot 17.00 uur. Graag willen wij enerzijds van deze gelegenheid gebruik maken om jullie bij te praten over de plannen en ontwikkelingen van de beweging en anderzijds jullie hierbij gaan betrekken.


Lees meer

Workshop ‘Positieve Gezondheid en Ik Positief Gezond!’

De workshop ‘Positieve Gezondheid en IK Positief Gezond!’ informeert en inspireert. Je raakt tegelijkertijd gemotiveerd om je het gedachtegoed van Positieve Gezondheid eigen te maken en om zelf met je eigen (positieve) gezondheid aan de slag te gaan.


Lees meer

Symposium over Gezond ouder worden begint in de baarmoeder

Gouverneur Theo Bovens aan het woord tijdens het symposium over ‘ Gezond ouder worden begint in de baarmoeder’ en de uitdagingen die Limburg heeft met de gezondheid van de ongeborenen t/m de eerste 2000 dagen. Gouverneur Bovens sprak over de ambitie van de Beweging Limburg Positief Gezond om 10.000 professionals te scholen.

Lees meer

Veel landelijke aandacht voor De Gezonde Basisschool van de Toekomst

De Gezonde Basisschool, meer ruimte op basisscholen voor gezond eten en bewegen. De resultaten van het Limburgse project zijn veelbelovend. Er moet snel iets gebeuren aan de gezondheid en leefstijl van kinderen op basisscholen. Dat laat het project Gezonde Basisschool van de Toekomst zien.
Lees meer

Positieve gezondheid verbindt mensen, organisaties en domeinen met elkaar. Het is een gezamenlijke taal.

De scholing in positieve gezondheid zorgt ervoor dat we die gezamenlijk leren spreken.
Esther Bloemen in gesprek met gedeputeerde Robert Housmans over waarom de Provincie Limburg 10.000 professionals in zorg en welzijn wil scholen in Positieve Gezondheid.

Lees meer

Nieuwsflash

Na de afgelopen jaren het gedachtegoed van positieve gezondheid op vele plaatsen met inwoners van Limburg te hebben gedeeld en menig inspiratiesessie verder is nu de tijd aangebroken om de olievlek verder uit te breiden en de toepassingen verder te gaan realiseren. Samen met het kernteam zal de beweging meer vorm en structuur gaan krijgen waardoor de implementatie en impact van Positieve Gezondheid nog meer voelbaar gaat zijn.
Lees meer

Uitnodiging Ambassadeursbijeenkomst

Beste ambassadeurs van de Beweging Limburg Positief Gezond,
Zoals jullie weten hebben wij vanwege het coronavirus de ambassadeursbijeenkomst van 18 maart helaas moeten annuleren. Tijdens deze bijeenkomst zouden wij samen in gesprek gaan over fase 2 van de beweging Limburg Positief Gezond. Een fase die in het teken staat van verduurzaming van de beweging, nieuwe ideeën en tijden.

Lees meer

Update scholingsplan Limburg Positief Gezond – impact COVID19 – maar we gaan wel door!

Hierbij informeren we jullie over de laatste ontwikkelingen in het kader van het Scholingsplan Limburg Positief Gezond. Het scholingsplan wordt steeds concreter en gaat nu daadwerkelijk van start. De eerste pilots hebben plaatsgevonden en zijn geëvalueerd. Alle betrokken partijen, Fontys Pro Health, Provincie Limburg en de pilot partners, hebben besloten om door te gaan met de ontwikkelde aanpak.
Lees meer

Zoekmachine ‘Kiek Limburg’ online

Op vrijdag, 20 maart 2020 is de eerste Limburgse zoekmachine en community ‘Kiek Limburg’ online gegaan. Kiek Limburg moet burgers helpen bij het vinden van antwoorden op hun (hulp)vraag. Ook moet zij de kennisdeling over maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven in Limburg verbeteren.


Lees meer

Update scholingsplan Limburg Positief Gezond

Graag brengen wij jullie op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom het scholingsplan Limburg Positief Gezond. Achter de schermen gebeurt veel en we willen jullie met dit bericht hierover informeren.
Lees meer

Spoorboekje Positieve Gezondheid

Steeds meer zorgorganisaties gaan aan de slag met Positieve Gezondheid. De stap van inspiratie naar implementatie; het handen en voeten geven aan het gedachtegoed, vraagt aandacht en inzet. In dit Spoorboekje Positieve Gezondheid kun je leren van organisaties die al langer op weg zijn met Positieve Gezondheid.
Lees meer

Weert gaat gezonder leven met ‘Positief Gezond Weert 2019’

‘Positief Gezond Weert 2019’ is een programma van platform Weert in Beweging, waarin inwoners van Weert en organisaties gratis in kunnen haken in het Positief Gezond Weert programma. Gezonder leven en een gezonder toekomst perspectief! Dat is de doelstelling en de missie van het project Positief Gezond Weert. Tevens willen de initiatiefnemers van Platform Weert in Beweging aandacht vestigen op de positieve elementen van de Positieve Gezondheid visie, ontwikkeld door Machteld Huber.
Lees meer

Werkgeluk

Eind september was de Week van het Werkgeluk. Met de eerste editie willen de organisatoren mensen en organisaties die werkgeluk belangrijk vinden aan elkaar verbinden. Veel mensen zijn namelijk niet gelukkig op hun werk. 27% heeft volgens de organisatie zelfs één of meerdere slechte werkdagen per week.

Lees meer

Interview Anita Vermeer over Positieve Gezondheid in de wijk

In het blad Content van september 2019 staat een interview met Anita Vermeer, programmamanager Blauwe Zorg in de wijk en werkzaam bij de GGD Zuid-Limburg. Anita vertelt over de ervaringen met Positieve Gezondheid in de wijk, zoals over het losweken van professionals van werkprotocollen en over de aanpak bij bestuurders.
Lees meer

De impact van Positieve Gezondheid in de praktijk

Zorg is veel breder dan alleen aandacht voor het medische gebied. Dat is de kerngedachte achter Positieve Gezondheid. Machteld Huber, grondlegger van het Institute for Positive Health (iPH) en Vilans-bestuurder Mirella Minkman bespreken de impact die de beweging heeft op de praktijk.
Lees meer

Regio gaat zorglandschap definiëren

Er waait een wind van verandering door het Nederlandse zorglandschap. We worden innovatiever en we richten ons meer op samenwerking. Maar er zijn praktische belemmeringen om meer regionaal samen te werken. Door de gekozen gefragmenteerde aanpak ontbreekt een integrale blik. De eerste lijn moet in de nabije toekomst fundamenteel anders worden georganiseerd. Dat constateert de KPMG in zijn rapport Wie doet het met wie? Het verborgen landschap.
Lees meer

Subsidie voor pilot ‘Positieve gezondheid voor minima’

In het project ‘Positieve gezondheid in de gemeentepolis’ gaat een aantal huisartsen en wijkverpleegkundigen in de gemeenten Alphen, Leiden en Zoeterwoude aan de slag met het gespreksinstrument Positieve gezondheid. Zij doen mee aan een pilot, waarin wordt gekeken of het aanbieden van dit brede gesprek minima kan helpen bij het verbeteren van hun gezondheid. Het project is door de GGD Hollands Midden opgezet. Stichting Zorg en Zekerheid heeft de subsidieaanvraag voor het project gehonoreerd.
Lees meer

Pak met elkaar die maatschappelijke rol

Vraag: In de financiering van gezondheidszorg heerst een patstelling. Nu heeft de GGD vooral contact met de eigen financier (de gemeente), en de huisarts met de zorgverzekeraars, maar is het een idee dat GGD’en en huisartsen met gezamenlijke initiatieven naar gemeenten én zorgverzekeraars stappen?
Lees meer

Koning en minister Bruins krijgen kijkje in de keuken bij Blauwe Zorg Maastricht

Zijne Majesteit de Koning heeft woensdagmiddag 4 september samen met minister Bruins voor Medische Zorg en Sport een bezoek gebracht aan Blauwe Zorg in Maastricht. Het bezoek aan de initiatieven Blauwe Zorg in de wijk en de Stadspoli stond in het teken van ‘De juiste zorg op de juiste plek’.
Lees meer

Positieve Gezondheid maakt uw team veerkrachtig!

Het Platform Weert in Beweging ondersteunt het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en kenmerkt zich door haar innovatieve en daadkrachtige aanpak van inspireren, aanjagen en verbinden.
Lees meer

Huisarts brengt met Positieve Gezondheid lokale samenwerking op gang

In Brummen gaat huisarts Marcel Kerkhoven geregeld op pad om te zorgen voor meer lokale samenwerking. Positieve Gezondheid is zijn inspiratiebron. ‘Ik dacht: ik kan wel blijven mopperen op wat niet goed gaat, maar dat past me niet.’
Lees meer

Positief gezond in het groen

Buiten zijn in de natuur en Positieve Gezondheid hebben veel met elkaar te maken. Beter in het Groen laat dat zien met de 6 dimensies van het spinnenweb. Met Beter in het Groen kunnen mensen eenvoudig activiteiten vinden in de buurt, die hen helpen om gezond te blijven of gezonder te worden. Ook helpt het zorgverleners om naar concrete activiteiten te verwijzen. Het initiatief is ontwikkeld vanuit een Green Deal van verschillende initiatiefnemers (zoals Staatsbosbeheer en Mediquest) met de rijksoverheid.
Lees meer

Schuitemaker aan de slag als nieuwe directeur van iPH

Per 1 augustus heeft Angelique Schuitemaker het directiestokje overgenomen van Machteld Huber. Huber is blij met haar komst: ‘Het is het goede moment.’
Lees meer

Ontmoetingsplekken helpen om mensen gezonder te maken

Ons vermogen om tegenslagen het hoofd te bieden, is medebepalend voor onze gezondheid. GGD Limburg-Noord en GGD Zuid-Limburg ontwikkelen een model dat dit vermogen versterkt en de gezondheid van mens en samenleving verbetert.
Lees meer

Voorbereiden op ouder worden moet normaal worden

Oud(er) worden gaat vanzelf. Toch is het verstandig om je voor te bereiden op deze levensfase. Minister Hugo de Jonge (VWS) vroeg aan de Raad van Ouderen hoe mensen dat het best kunnen doen. De raad vindt dat het normaal moet zijn om over het ouder worden na te denken. Maar dat moeten ouderen niet alleen zelf doen, maar eigenlijk de hele samenleving. Voorbereiden op ouder worden moet vooral gaan over zingeving, (behoud van) vitaliteit en sociale contacten.
Lees meer

Voorpremière documentaire De Schuldmachine 12 september

De film De Schuldmachine toont hoe problematische schuld jongeren gevangen houdt. Aan de hand van de schulddossiers van drie jong volwassenen uit Amsterdam Zuidoost wordt in de film duidelijk wat het belang is van een persoonlijke aanpak en het verhaal achter de schulden om jongeren te helpen regie terug te nemen over hun toekomst.

Lees meer

Burgerkracht Publieksjaarverslag 2018

Via dit verslag wil Burgerkracht Limburg verantwoording afleggen aan de provinciale samenleving over haar activiteiten in 2018. In dat jaar heeft de organisatie eraan bijgedragen om zoveel mogelijk burgers bewust te maken van hun rol, hun talenten, kansen en mogelijkheden om naar vermogen bij te dragen aan de gezamenlijke leefbaarheid.
Lees meer

Hoe valt Positieve Gezondheid te meten?

Welke gezondheidseffecten levert werken met Positieve Gezondheid eigenlijk op? Om het antwoord te vinden, zijn gevalideerde meetinstrumenten nodig. Onlangs publiceerde iPH een eerste inventarisatie, opgesteld met verschillende onderzoekers.
Lees meer

Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid-Video

Aan de slag met de eenvoudige versie!
De eenvoudige tool is ontwikkeld door Institute for Positive Health i.s.m. de Koplopertafel Laaggeletterden, Pharos Expertisecentrum Gezondheidsverschillen, Stichting Lezen en Schrijven, GGD Gelderland-Zuid, GGD Amsterdam, Bibliotheek Rivierenland.
Lees meer

Kijken naar de mogelijkheden

Naomi (21) uit Kerkrade is een van de deelnemers aan Kompas Positief Gezond, een bijzonder re-integratietraject van a4works gebaseerd op het concept van Positieve Gezondheid. Hierbij ligt het accent niet op de belemmeringen, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Lees meer

Gezondheidszorg verliest zicht op de mens

Verbetering van gezondheid en kwaliteit van leven van burgers. De Nederlandse gezondheidszorg dreigt het zicht op deze beginselen kwijt te raken, waarschuwt hoogleraar Jet Bussemaker van de Universiteit Leiden.
Lees meer

Maastrichts Allermooiste

Voor de allereerste keer kon de 5-jarige Thijs meedoen aan Maastrichts Mooiste. Door een probleem met zijn heup zit Thijs in een rolstoel. Maar dat telt niet meer na 350 meter in de Kidsrun, als Thijs onder groot applaus richting finish komt. Wat een ovatie!
Lees meer

Anders denken, doen en organiseren

Integrale samenwerking op wijkniveau met positieve gezondheid als uitgangspunt: deze ingrediënten vormen de basis van de pilot ‘Anders denken, Anders doen en Anders organiseren’ in de wijk Hoensbroek in Heerlen. Met de pilot, die op 2 mei van start ging, willen betrokken partijen (zie kader) hun activiteiten op het gebied van zorg en welzijn beter op elkaar afstemmen. Dat doen ze door anders te gaan werken en daarbij de schotten in de financiering waar mogelijk te omzeilen.

Lees meer

Angelique Schuitemaker nieuwe directeur-bestuurder van Institute for Positive Health

Per 1 augustus 2019 treedt Angelique Schuitemaker aan als nieuwe directeur-bestuurder van de stichting Institute for Positive Health (iPH).
Lees meer

Birgitte van den Heuvel- Stoop start medio juni als facilitator scholingsplan Limburg Positief Gezond!

De Sociale Agenda Limburg 2025 neemt het concept van Positieve Gezondheid als uitgangspunt. Om die reden hebben Provinciale Staten € 1.0 mln. vrijgemaakt om toekomstige (zorg)professionals in het gedachtegoed van Positieve Gezondheid te scholen. Gedeputeerde Staten hebben het Scholingsplan Limburg Positief Gezond vastgesteld.
Lees meer

Nieuw: online tool positieve gezondheid voor laaggeletterden

Institute for Positive Health (iPH) heeft de Eenvoudige tool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd. Deze is bedoeld voor laaggeletterden.

Lees meer

Samenhang tussen Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg

Positieve Gezondheid, persoonsgerichte zorg en ondersteunde zelfzorg zijn initiatieven die vanuit verschillende gezichtspunten mensen ondersteunen bij het versterken van zelfregie. Elk van de initiatieven doet dat vanuit een eigen filosofie en aanpak, maar met gedeelde visie: passend bij de behoefte en het potentieel van mensen. Met dit document maken de gezamenlijke partijen duidelijk hoe de initiatieven elkaar kunnen versterken.
Lees meer

Blauwe Zorg in de Wijk slaat aan in Maastricht

Positieve Gezondheid staat voor het zoeken naar mogelijkheden in plaats van het denken in beperkingen. Het is een heel andere benadering van ziekte en gezondheid. In de pilot Blauwe Zorg in de Wijk worden in Maastricht professionals en bewoners getraind in Positieve Gezondheid.
Lees meer

Beleidsrapportage mijnkwaliteitvanleven.nl

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait in een periode dat er veel in de zorg is veranderd (2014-2019). Vanaf november 2014 is het mogelijk om je als deelnemer via de website Mijnkwaliteitvanleven.nl aan te melden. Sinds eind 2014 hebben ruim 58.000 mensen dit gedaan.
Lees meer

Supermarktsafari

Supermarktsafari is onderdeel van HealthyLIFE, een gecombineerde leefstijlinterventie voor kwetsbare volwassenen. Gericht op bewegen, gedrag, voeding en positieve gezondheid. Samenwerking tussen Ecsplore, CZ, Fontys, IPH en mmv provincie Limburg, Rabobank, Anders Beter en deelnemende gemeenten. Tevens onderdeel van de Preventiecoalitie CZ en gemeente Sittard-Geleen.
Lees meer

Roermond Gezond over gezond leven voor weinig geld

De nieuwste aflevering van Roermond Gezond gaat over gezond leven voor weinig geld. Wanneer je minder geld te besteden hebt, lijkt het moeilijker om gezonde keuzes te maken. Maar ook met een kleine portemonnee is dit niet onmogelijk. Onze eigen voedingsdeskundige Monique is op de markt waar ze tips geeft over het goedkoop inkopen van groente en fruit. Jan van Espen, directeur van basisschool ’t Mozaïek, vertelt over het belang van een goed ontbijt voor schoolgaande kinderen. En Jeugdfonds Sport Limburg zorgt ervoor dat ook kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben, kunnen sporten.
Lees meer

HAN actieonderzoek in project nieuw zorglandschap Afferden

Het ambitieuze project "Op weg naar een nieuwe (zorg)landschap" is begin april gestart. Het doel is de ontwikkeling van een dorpscontract of fonds waarin de financiële middelen die in de gezondheidszorg bespaard worden door anders te werken, weer ten goede komen aan de inwoners van Afferden. Het project is voor de 1e fase van een jaar gefinancierd door de Provincie Limburg met de gemeente Bergen als penvoerder. De HAN is mede-aanvrager van het project en voert het actieonderzoek uit.
Lees meer

Mei 2019: Duurzame inzetbaarheid medewerkers in relatie tot Positieve Gezondheid

Op welke wijze kun je Positieve Gezondheid inzetten bij het streven om medewerkers betrokken en gemotiveerd aan je instelling/ bedrijf te binden. Hoe kunnen de doelstellingen van de organisatie complementair zijn aan de persoonlijke doelen van de medewerkers en kun je inzetten op hun duurzame inzetbaarheid. Versterken van de mogelijkheden, vitaliteit vergroten en werkvermogen benutten door deze aanpak.

Lees meer

Wij nodigen jullie uit voor onze drie inspiratiebijeenkomsten van jong leren eten & boerderij educatie Limburg

Tijdens deze drie dagen vestigen we de aandacht op gezonde en duurzame voedseleducatie.
• Waarom is educatie over gezonde en duurzame voeding belangrijk.
• Hoe kunnen we dit thema, samen met Boerderij Educatie Limburg belangrijk maken binnen het onderwijs?
Lees meer

Zuid-Limburgse gemeenten manen provincie tot actie

Zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben informateur Ger Koopmans een brief gestuurd, waarin ze de Provincie Limburg vragen in actie te komen. De gemeenten doen voorstellen op het gebied van gezondheid, werkgelegenheid en duurzaamheid.
Lees meer

Positieve Gezondheid opgenomen in Wikipedia

Het begrip Positieve Gezondheid is onlangs opgenomen in de online encyclopedie Wikipedia.
Lees meer

Impuls voor Positieve Gezondheid in de praktijk – samenwerking iPH met BeBright en Vilans

Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op de vraag: hoe maken we Positieve Gezondheid een integraal onderdeel van ons werk? Om organisaties hierbij te helpen, bundelt iPH de krachten met BeBright en Vilans.
Lees meer

Inspiratiesessie: Omgevingswet ontmoet Positieve Gezondheid

Dinsdag 9 April bij de Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21, 6041 GP Roermond
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uur

Maandag 15 April bij Vincent van Gogh GGZ Kliniek
Stationsweg 46, 5803 AC Venray
19.00 – 21.00 uur, inloop vanaf 18:45 uurLees meer

Limburg Positief Gezond in de volgende versnelling

De beweging Limburg Positief Gezond groeit en bloeit. De partijen zijn klaar voor de volgende stap, namelijk verduurzamen door verdere samenwerking, implementatie, borging, verdieping en verbreding.
Lees meer

Vrouwelijke statushouders Gemeente Voerendaal vinden verbinding!

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een bijzondere samenwerking tussen a4works, gemeente Voerendaal en ISD Kompas. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.
Lees meer

Congres 2018 was groot succes

Op vrijdag 2 november 2018 vond het plaats, in de Oolderhof, in Roermond – Herten. Het congres Limburg Positief Gezond was zeer geslaagd. Er waren maar liefst 380 bezoekers te gast en dat bleef zo gedurende de dag. Gezondere en vitalere Limburgers in 2025, dat is waar het Provinciebestuur samen met Limburgse gemeenten, organisaties en (georganiseerde) burgers voor staat. Het gaat om een cultuurverandering en kijken naar mogelijkheden in plaats van problemen.
Lees meer

De Gouverneur op bezoek bij de Baersdonck

Gouverneur Theo Bovens brengt een bezoek aan een Positief Gezond project en noemt het: “Een inspirerend voorbeeld van Positieve Gezondheid in de praktijk: de Baersdonck”. Nicole Bosman en Bert Hesdahl hebben hun Gouverneur rondgeleid en lichten het bezoek toe: Vanuit het Actiecentrum Limburg Positief Gezond werken we aan een vitaler Limburg en de bevordering van de volksgezondheid via het nieuwe gedachtegoed Positieve Gezondheid.
Lees meer

Japanners komen kijken hoe P.G. werkt

Een Japanse delegatie van de Orange Home Care Clinic en Matsumoto Foundation komt naar Limburg om te leren hoe wij Positieve Gezondheid toepassen. In Japan wordt vooral klinische zorg verleend. Thuiszorg, huisartsenzorg en hulpverlening via welzijn kent Japan niet.
Lees meer

Positieve Gezondheid geïntroduceerd bij MUMC+

Donderdag 23 maart stond Machteld Huber voor een zaal medewerkers uit het MUMC+ in Maastricht. Haar optreden werd enthousiast onthaalt want het publiek onderkent toe te zijn aan een revolutionaire impuls en nieuwe visie op effectieve gezondheidszorg. Haar optreden vond plaats in het kader van de Lunchbijeenkomst van Visie op Zorg en werd ervaren als de meest succesvolle ooit.

Symposium anderhalvelijnszorg

‘Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg’ was de titel van het symposium, dat plaatsvond in het Gouvernement op woensdag 28 maart jl. Meer dan 200 deelnemers vertegenwoordigden onder meer patiëntenverenigingen, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, beleidsmakers en wetenschappers in de gezondheidszorg.
Lees meer

Netwerkdag burgerkracht in Limburg

Het Huis voor de Zorg nodigt u van harte uit voor de netwerkdag ‘Burgerkracht in Limburg!’, die plaatsvindt op donderdag 7 juni van 10.00 tot 15.00 uur in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Aan de netwerkdag werken een groot aantal door burgerkracht gedreven personen, initiatieven en organisaties mee, die samen met vele andere de beweging van onderop belichamen.
Lees meer

Artikel Limburger van Henk Smeijsters

Henk Smeijsters schrijft regelmatig over maatschappelijke vraagstukken. Deze week stond zijn opmerkelijke bijdrage “Geluk in Limburg” als opiniestuk in De Limburger. Het is de moeite om te lezen hoe hij dit tijdgewricht ervaart.
Lees meer

Op weg naar een nieuwe GGZ Noord Limburg

Een nieuwe, toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Limburg. Dát was de inzet van het symposium ‘what’s in a name’?. Bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en beleidsmakers met grote betrokkenheid bij de ggz. Het moet namelijk echt anders. En dat kan ook.

Het idee: een hechte ‘no-nonsense’ basis leggen voor een groeiende Noord-Limburgse beweging die echte vernieuwing realiseert. Een beweging waarin de zorgketen én het sociale netwerk rond de cliënt, zich verbonden voelen.
Lees meer

Een hele week Positief Gezond

Van 2 tot en met 10 november vond de week van de Positieve Gezondheid plaats in Limburg. Deze week werd georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond in samenwerking met tal van andere partijen en organisaties. We danken iedereen die meewerkte aan dit succes en houden je op de hoogte als je (via de homepage) naam en email achterlaat.

Actiecentrum op Dutch Agri Foodweek

Op woensdag 11 oktober was het actiecentrum actief op de Dutch Agri Foodweek. Daar hadden Nicoel Bosman en Ankie Debije een stand opgesteld waar bezoekers kennis konden maken met de inzichten van Limburg Positief Gezond.

De snelste manier om indringend zicht te krijgen op je eigen gezondheid, is door het beantwoorden van de vragenlijst die hoort bij de test. Sommigen namen daar de tijd voor en produceerden zo hun eigen spinnenweb-grafiek. Anderen wilden liever een toelichting van de deskundigen. Op die manier heeft het actiecentrum veel nieuwe contacten gelegd. Met daarbij heel wat belangstellenden uit de voedinsindustrie. Een super fascinerende plek, die campus in Venlo.
Lees meer

Opening Actiecentrum Limburg Positief Gezond

Vrijdag, 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Het was een uitermate inspirerende bijeenkomst in aanwezigheid van vele Limburgse ambassadeurs voor Positieve Gezondheid.

De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen. Het actiecentrum ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan.
Lees meer

Impressie van de opening

Impressie van de openingn van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond op vrijdag 22 september.

Limburg eerste Positieve Gezonde Provincie

Positieve Gezondheid is een leidend begrip voor Provincie Limburg. Onderstaande publicatie van 1 september 2017 komt van de Provincie en verwijst naar de Sociale Agenda Limburg 2025 van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen.
Lees meer

Hans Teunissen nodigt iedereen uit

Gedeputeerde Hans Teunissen nodigt iedereen uit voor het ‘Wij zijn Limburg Festival’ op 29 november 2018. Kom jij ook?
Lees meer

500 km lopen tegen kanker

Patty Geijbels uit Tegelen rende van Rotterdam naar Parijs. Ze deed mee aan de Roparun, de loopwedstrijd van meer dan 500 kilometer. Met haar team “Samen voor Palliatief” vraagt Patty aandacht voor de strijd tegen kanker. Het team in Tegelen richt zich daarbij specifiek op de zorg om patiënten een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed te geven. “Niet de lengte, maar de kwaliteit van leven staat centraal” vindt Patty.
Lees meer

Één telefoonnummer voor alle zorgvragen

Inwoners van Parkstad die niet weten aan wie ze hun zorgvraag moeten stellen, kunnen vanaf 1 mei de Parkstad Zorgwijzer bellen. Zorgconsulenten die goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en het zorglandschap kennen, staan hen te woord. Zij kunnen de bellers op weg helpen en eventueel verwijzen. Ga hier naar het hele verhaal.
Lees meer

Bert Hesdahl bij RTV Maastricht over Limburg Positief Gezond

“Gezondheid gaat over de hele kwaliteit van leven” zegt Bert Hesdahl bij RTV Maastricht. In het radioprogramma Het Beleg kreeg Bert de kans om het het begrip Positieve Gezondheid toe te lichten. Bert is coördinator van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en is met zijn teamgenoten ongeveer al een jaar actief bij het supporten van professionals die met dit nieuwe begrip aan de slag willen. Interviewer Tejo Verstappen heeft heel wat vragen op zijn lijstje en wil graag weten waar al die publiciteit rond deze nieuwe benadering ons gaat brengen.
Lees meer

Vrijwilligers zijn onmisbaar

Drieduizend vrijwilligers heeft de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. Johan Kessels is een van hen. Iedere week gaat hij langs bij Sef die dementie heeft. Samen klussen ze wat af. En zo brengt Johan een beetje meer plezier in het leven Sef.
Lees meer

Plus-punt ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg

PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg opende op 1 maart haar deuren. Oudere patiënten met complexe problematiek vinden er poliklinische eerstelijns-diagnostiek en advies. En ook huisartsen kunnen advies inwinnen. Met als doel het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames. Lees er hier alles over.
Lees meer

Studenten krijgen sleutelrol

Stichting Lyvia betrekt studenten in Limburg bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. Een traject dat is gestart samen met Zuyd Hogeschool als enquette onder zo’n 1.200 leerlingen van Stella Maris college in Meerssen.’ Hoe pakte Lyvia dat aan?
Lees meer

Hoe leer je je schulden weg te werken?

Teun liep een flinke schuld op als student. Zo kwam hij als stagiaire binnen bij het project “No Credit, Game Over!®” van het Belgische [ew32]. En leerde zijn studieschulden bespreekbaar te maken en vooruit te kijken naar een schuldenvrije toekomst.
Lees meer

Wehelpen.nl gewoon door

In 2012 is de coöperatie WeHelpen.nl opgericht met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergoten. Als subsidieproject loopt WeHelpen.nl nu af. Maar alle partijen blijven zich sterk maken voor een goede doorstart in Limburg. Een van hen is het Huis voor de Zorg.
Lees meer

Positieve Gezondheid op L1-TV

Machteld Huber gaf uitleg bij het begrip Positieve Gezondheid, bij L1-TV. Verslaggever Sanders Kleikers bood haar alle ruimte om het begrip nader toe te lichten, en daarmee is de uitrol van Positieve Gezondheid in Limburg flink op gang gekomen. Dat komt goed uit, vlak voor de aanvang van De Week van de Positieve Gezondheid.
Lees meer

Glenn maakt graag meubels

Negentien jaar is hij en al vaak teleurgesteld in zijn jonge leven. Glenn is autistisch en heeft moeite met structuur, het is voortdurend chaos in zijn hoofd. Maar meubels maken doet hij graag. ‘Hier voelt elke dag als een feestje, en dat is wel eens anders geweest.’ Lees hier het hele verhaal van Glenn.
Lees meer

Studenten in de mantelzorg

In Sittard is Lars Houben een van de studenten die werkt voor Lyvia. Hij gaat met grote regelmaat op bezoek bij Walter, een patiënt die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Lyvia wordt gerund door de moeder van Lars en zij koppelt op verschillende manieren mantelzorgers aan hulpvragers. In deze uitzending van Koffietijd krijgen we heel even een grappig kijkje achter de schermen.
Lees meer

Nationaal Preventieakkoord

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft na maanden onderhandelen met zeventig partijen het Nationale Preventieakkoord gepresenteerd. Daarin staan maatregelen om Nederland gezonder te maken. Zoals: rookruimten worden verboden en in 2030 kost een pakje sigaretten tien euro. Meer waterpunten en geen suikerhoudende frisdranken op scholen, gezondere kantines en beperking van korting op alcohol. Kritiek op het akkoord was er al snel.
Lees meer

Mini-docu inspireert enorm

Agatha Bronckers – Boonen is 87 jaar. Ze werd geboren op een boerderij in Broekhuizen en woont sinds 1951 in Maastricht. Agatha was getrouwd met Jo Bronckers (Diabetes Type 1 patiënt en overleden in 2009). Agatha was zijn mantelzorger. In juni van dit jaar heeft Agatha een verzoek ingediend voor euthanasie. Zorg-Belang maakte een hele reeks van zulke docu’s, die uiteenlopende levenslessen en dilemma’s helder illustreren.
Lees meer

Straks gratis naar de leefstijlcoach

5 miljoen is het aantal Nederlanders dat een chronische ziekte als diabetes of hart- en vaatziekten heeft, of het risico loopt dat soort aandoeningen te ontwikkelen. Zij kunnen straks van de huisarts een verwijzing krijgen naar de leefstijlcoach. CZ is in samenwerking met de Universiteit Maastricht al sinds 2014 bezig met een proef waarbij zij mensen uit deze risicogroep aan een leefstijlcoach koppelen. De coaches zetten mensen aan tot meer bewegen en gezonder eten. Nu staan dat soort voornemens bij veel mensen op het lijstje. Daar blijft het geregeld ook bij. Bij anderen die wel enthousiast aan de slag gaan in de sportschool of op de fiets, begint na drie weken het zoeken naar redenen om vandaag maar even niet te gaan.
Lees meer

Theaterstuk leert gezondere leefwijze

Helder Theater ontwikkelde in opdracht van de GGD Hart voor Brabant een theatervoorstelling over het leven als je ouder wordt. Met welke dilemma’s kom je in aanraking? Hoe blijf je zo gezond mogelijk? En hoe houd je plezier in het leven? De theatervoorstelling ‘en ze leven nog lang en gelukkig’ laat op een ludieke, humoristische wijze zien, hoe je gelukkig en gezond oud kan worden.
Lees meer

België van start met Positieve Gezondheid

België gaat werk maken van Positieve Gezondheid. Het gezondheidszorgsysteem bij de buren heeft zijn limieten bereikt. Hoogste tijd om de gezondheid van de Belg te versterken. Gezondheidsfonds CM met 4,5 miljoen leden, nam het initiatief. 1 juni was het startsein.
Lees meer

"Denken over het zorgstelsel moet structureel veranderen"

“Nederland telt talloze instanties en toezichthouders die zich bezighouden met de zorg. Vanuit hun eigen belang en verantwoordelijkheid maken ze allemaal regels die artsen en verpleegkundigen dagelijks in de weg zitten. Zolang al deze clubs hun beleid niet fundamenteel herzien, zijn alle pogingen van de verzekeraars en het ministerie om regels te schrappen hooguit doekjes voor het bloeden.”
Lees meer

Steeds meer mensen zullen denken: "Dit gaat ergens over"

Zorgverzekeraar CZ experimenteert met Positieve Gezondheid, om te leren hoe dit concept vorm en inhoud kan krijgen in de praktijk. Waarom begin je daaraan als zorgverzekeraar? En wat levert dat op? Manager Regioregie Wiro Gruisen: ‘Belangrijkste drijfveer is om met elkaar anders te gaan denken over ziekte en gezondheid.’
Lees meer

Twee Limburgse huisartsen winnen compassieprijs

Huisartsen Jung en De Waart uit Afferden hebben de Compassieprijs 2017 gewonnen. Hylke de Waart en Hans Peter Jung besloten te gaan werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. En zij merken dat ze daardoor weer plezier in hun werk krijgen… en daarbij indrukwekkende resultaten boeken. Wie het verhaal van huisarts Jung zelf wil horen, kan de volgende inspiratiesessie bijwonen. Foto via Mijntje Wismans.
Lees meer

Kindtool Mijn Positieve Gezondheid gelanceerd

Het zelftest-instrument is nu ook geschikt voor kinderen. Deze Kindtool Positieve Gezondheid is het resultaat van 118 interviews met kinderen en hun ouders. Behalve de lichamelijke gezondheid monitort de test ook het eigen welbevinden en de persoonlijke kijk op sociale participatie. Het zelf invullen van de test is erg geschikt als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Naast onderwerpen als eten, slapen en sporten komen ook onderwerpen aan bod als de leefomgeving, steun van anderen en toekomstperspectief.
Lees meer

Welke trend volgt onze gezondheid?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam onlangs met een Trendscenario. Daarin zijn voor allerlei aspecten van volksgezondheid en zorg projecties voor de toekomst gemaakt, tot 2040. In het Trendscenario wordt verondersteld dat de historische trends zich voortzetten zonder dat er nieuw of geïntensiveerd beleid wordt ingevoerd.
Lees meer

Alexis doet verslag van een inspirerende bijeenkomst.

Alexis de Roode hoorde het Machteld Huber samenvatten in De Roode Hoed te Amsterdam: “Positive Health draait om veerkracht”. Het werd een interessant verslag, gemaakt op 13 apr 2017. De foto is van Michiel Wijnberg.
Lees meer

De voortgangsrapportage is klaar

De voortgangsrapportage van Limburg Positief Gezond is zojuist voltooid. Het gaat om de periode april – augustus 2018. Doel van deze notitie is het informeren van alle belangstellenden over de manier waarop gemeenten, maatschappelijke organisaties, al dan niet ‘georganiseerde’ burgers en netwerken over de verschillende domeinen met Positieve Gezondheid in de praktijk aan de slag zijn in het eerste jaar van Limburg Positief Gezond. De notitie is als het ware een bloemlezing van activiteiten en ontwikkelingen die in Limburg plaatsvinden.
Lees meer

Aantal verwijzingen 25% gedaald


Een experiment in Afferden waarbij een huisarts per patiënt in plaats van per consult wordt vergoed, wordt waarschijnlijk uitgebreid. Door de nieuwe aanpak is het aantal doorverwijzingen bij de Afferdense huisarts met 25 procent gedaald. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het project in Afferden komend jaar wordt uitgebreid in een aantal omliggende gemeenten. Dat is goed nieuws voor profesionals die met Positieve Gezondheid aan de slag willen, maar vooral voor hun patiënten.
Lees meer

Bijeenkomst Ambassadeurs op 4 juni

Onze ambassadeurs kwamen 4 juni weer bij elkaar in de Orangerie in Roermond. Deze regelmatige ontmoetingen zijn bedoeld om elkaar te inspireren met nieuwe inzichten. Deze keer stond een presentatie op het programma van de Stichting Mens achter de Patient. Het is altijd mogelijk om aan te sluiten bij de ambassadeurs. Je treft er andere professionals met een geengageerde houding ten opzichte van Positieve Gezondheid.
Lees meer

Groeiende groep ambassadeurs

We kijken terug op alweer twee mooie bijeenkomsten van de groeiende groep Ambassadeurs Positieve Gezondheid. Geweldig om mee te maken hoe actief iedereen is, en hoe men elkaar inspireert. Hier kun je zien wanneer de volgende bijeenkomst is gepland.
Lees meer
Deze pagina delen: