ACTIECENTRUM

DE CONGRES BROCHURE VOOR IEDEREEN

Bij gelegenheid van het Congres Limburg Positief Gezond werd een brochure uitgebracht. Deze is nu digitaal beschikbaar voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Ze is als PDF te downloaden en bevat heel wat interviews met voorvechters van een Positief Gezond Limburg.

 

CONGRES 2018 WAS GROOT SUCCES

Op vrijdag 2 november 2018 vond het plaats, in de Oolderhof, in Roermond – Herten. Het congres Limburg Positief Gezond was zeer geslaagd. Er waren maar liefst 380 bezoekers te gast en dat bleef zo gedurende de dag. Gezondere en vitalere Limburgers in 2025, dat is waar het Provinciebestuur samen met Limburgse gemeenten, organisaties en (georganiseerde) burgers voor staat. Het gaat om een cultuurverandering en kijken naar mogelijkheden in plaats van problemen. Het hele programma vind je hier.

 

DE VOORTGANGSRAPPORTAGE IS KLAAR

De voortgangsrapportage van Limburg Positief Gezond is zojuist voltooid. Het gaat om de periode april – augustus 2018. Doel van deze notitie is het informeren van alle belangstellenden over de manier waarop gemeenten, maatschappelijke organisaties, al dan niet ‘georganiseerde’ burgers en netwerken over de verschillende domeinen met Positieve Gezondheid in de praktijk aan de slag zijn in het eerste jaar van Limburg Positief Gezond. De notitie is als het ware een bloemlezing van activiteiten en ontwikkelingen die in Limburg plaatsvinden. Download het stuk hier: Voortgangsrapportage Limburg Positief Gezond

P.G. IN DE HUISARTSENPRAKTIJK, HOE DOE JE DAT?

In de huisartsenpraktijk is steeds meer aandacht voor het concept Positieve Gezondheid. Op 31 oktober 2018 in Roermond tijdens een evenement van de NVDA, in de regio Limburg, geven een huisarts en een doktersassistent van huisartsenpraktijk Afferden in Limburg een korte uitleg. Deze praktijk is sinds 2016 bezig met Positieve Gezondheid op de werkvloer. En dat verloopt zeer succesvol. Dat is dus een goede reden om erbij te zijn. Lees er hier alles over.

TRAININGEN POSITIEVE GEZONDHEID

Nu de zomervakantie voor de meeste mensen voorbij is, gaan ook de trainingen Positieve Gezondheid weer van start in Limburg. Er staat behoorlijk wat scholing op stapel de komende tijd. Wil jij ook aan de slag met Positieve Gezondheid? Of gewoon beter weten wat het is en wat je ermee kunt? Dat kan, er start in Limburg binnenkort weer een training Positieve gezondheid met open inschrijving. Lees er hier alles over.

SAMENWERKEN AAN GEZONDHEID IN DE WIJK

Langzaam maar zeker ontstaat steeds meer behoefte aan concrete aanwijzingen voor de huisartsenpraktijk. Want over de hele breedte in de gezondheidszorg verschuift het accent van ziekte & zorg naar gezondheid & gedrag. Wat betekent die verschuiving voor de arts? Hoe kun je een persoonsgerichte aanpak in de praktijk toepassen? Hoe bevorder je de gezondheid van bewoners in de wijk? In deze handleiding vind je praktische handvatten om samen te werken met professionals in het publieke en sociale domein. De handleiding kun je hier downloaden.

VRIJWILLIGE TRAINERS BIJ BURGERKRACHT

Vrijdag 7 september jl. was er een terugkombijeenkomst bij Burgerkracht Limburg. Deze terugkombijeenkomst was voor onze vrijwillige trainers van Burgerkracht Limburg, die de workshop ‘Positief Gezond en IK Positief Gezond’ verzorgen. Op de foto zien we Machteld Huber (2e van rechts) met trainers van de workshop positieve gezondheid in gesprek over “het andere gesprek” bij Burgerkracht Limburg. Machteld: ‘Echt contact is zó waardevol!’

GOUVERNEUR OP BEZOEK BIJ DE BAERSDONCK

“Twee verrassende medewerkers in één ontmoeting: met Nicole Bosman en Bert Hesdahl, beiden gedetacheerd vanuit de GGD bij de Provincie Limburg bij het programma Limburg Positief Gezond. Ze ondersteunen, makelen en schakelen bij allerlei burgerinitiatieven op het terrein van zorg, welzijn en burgerkracht.” zegt Gouverneur Theo Bovens. Lees hier het hele verhaal.

BIJEENKOMST AMBASSADEURS OP 4 JUNI

Onze ambassadeurs kwamen 4 juni weer bij elkaar in de Orangerie in Roermond. Deze regelmatige ontmoetingen zijn bedoeld om elkaar te inspireren met nieuwe inzichten. Deze keer stond  een presentatie op het programma van de Stichting Mens achter de Patient. Het is altijd mogelijk om aan te sluiten bij de ambassadeurs. Je treft er andere professionals met een geengageerde houding ten opzichte van Positieve Gezondheid. Opgeven kan via Mieke Reynen email:  m.reynen@iph.nl of mobiel 06-53.96.69.87

JAPANNERS NEMEN KIJKJE NAAR P.G.

Een Japanse delegatie kwam naar Limburg om te leren hoe wij Positieve Gezondheid toepassen. In Japan wordt vooral klinische zorg verleend. Thuiszorg, huisartsenzorg en hulpverlening via welzijn kent Japan niet. Lees hier het verslag.

P.G. GEÏNTRODUCEERD BIJ MUMC+

Donderdag 23 maart stond Machteld Huber voor een zaal medewerkers uit het MUMC+ in Maastricht. Haar optreden werd enthousiast onthaalt want het publiek onderkent toe te zijn aan een revolutionaire impuls en nieuwe visie op effectieve gezondheidszorg. Haar optreden vond plaats in het kader van de Lunchbijeenkomst van Visie op Zorg en werd ervaren als de meest succesvolle ooit.

SYMPOSIUM ANDERHALVELIJNSZORG

‘Toekomstmuziek in Anderhalvelijnszorg’ was de titel van het symposium, dat plaatsvond in het Gouvernement op woensdag 28 maart jl. Meer dan 200 deelnemers vertegenwoordigden onder meer patiëntenverenigingen, huisartsen, medisch specialisten, bestuurders van ziekenhuizen, zorgverzekeraars, beleidsmakers en wetenschappers in de gezondheidszorg. Beluister hier de sprekers.

NETWERKDAG BURGERKRACHT IN LIMBURG

Het Huis voor de Zorg nodigt u van harte uit voor de netwerkdag ‘Burgerkracht in Limburg!’, die plaatsvindt op donderdag 7 juni van 10.00 tot 15.00 uur in de ECI Cultuurfabriek in Roermond. Aan de netwerkdag werken een groot aantal door burgerkracht gedreven personen, initiatieven en organisaties mee, die samen met vele andere de beweging van onderop belichamen. Lees hier meer.

GROEIENDE GROEP AMBASSADEURS

We kijken terug op alweer twee mooie bijeenkomsten van de groeiende groep Ambassadeurs Positieve Gezondheid. Geweldig om mee te maken hoe actief iedereen is, en hoe men elkaar inspireert. Hier kun je zien wanneer de volgende bijeenkomst is gepland.

NATIONALE DIALOOG GEMEENSCHAPSKRACHT

Op veel plaatsen zijn inwoners actief om zorg en welzijn anders te organiseren of hun eigen leefomgeving meer duurzaam  in te richten. Om daar meer bekendheid aan te geven, vindt op 17 mei in Stadion Galgenwaard te Utrecht de eerste Nationale Dialoog Gemeenschapskracht plaats. Het artikel staat hier.

SAMENWERKEN IN ROERMOND

Gemeente Roermond, Meditta, Laurentius Ziekenhuis, CZ en Huis voor de Zorg slaan de handen ineen voor een betere gezondheid voor de inwoners van regio Roermond. Het hele artikel vind je hier.

WERKEN MET POSITIEVE GEZONDHEID

Regelmatig gaat een enthousiaste groep mensen voor de iPH Basismodule Werken met Positieve Gezondheid. Mooi om te horen hoe zij Positieve Gezondheid toepassen in hun dagelijks werk en wat dat oplevert. Wil jij ook leren om te werken met Positieve Gezondheid? Meld je dan aan via de iPH Academie.

GESLAAGDE SAMENWERKING MET LEFTEAM

De samenwerking met het Lefteam in Maastricht verloopt erg goed. De accomodatie in Blauwdorp, Maastricht biedt ruimte en ondersteuning aan de gratis Inspiratiesessies van ons Actiecentrum. En voor die sessies bestaat inmiddels een groeiende belangstelling. Het Lefteam heeft een korte video-impressie gemaakt van onze sessie over Laaggeletterdheid, en die ziet er prachtig uit.

STARTSCHOT MUNSTERGELEEN

Op woensdag 21 februari was Munstergeleen het podium voor ‘Preventie in de buurt’. Petje af voor alle deelnemers die na een volle werkdag geanimeerd met elkaar in gesprek gingen. En zeer verdienstelijk, want tijdens deze bijeenkomst wisten deelnemers van diverse partijen uit de wijk elkaar te vinden in samenwerking. Lees hier verder.

HOE GEEF JE KINDEREN VEERKRACHT VOOR HET LEVEN?

Widdonck-Talentendonck (in Heibloem) wil een optimale ontwikkelomgeving bieden voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. Hoe geven we deze groepen veerkracht mee voor hun verdere leven? De lezingen over Positieve Gezondheid op 20 februari 2018 op het Widdonckterrein, gaven partners inspiratie voor hun verdere plannen. Lees hier het artikel.

HUISARTS HANS PETER JUNG LAAT ZIEN DAT HET WERKT

Een praktijk in Afferden laat zien dat als je vertrouwen, tijd en aandacht in het systeem brengt, je als huisarts flinke kosten bespaart. Huisarts Hans Peter Jung zal je meenemen in een inspiratiesessie om zijn bevindingen in de dagelijkse praktijk te delen. Hij spreekt aanstaande maandag al in Maastricht. Hier lees je zijn introductie.

DOEN-DENKEN MET OOSTERLING

Oosterling roept een heel simpele, confronterende vraag op: “ben je deel van het probleem, of ben je deel van de oplossing?” Ook brengt Henk Oosterling de blinde vlekken in onze samenleving haarscherp in beeld. Als we een klacht hebben is het niet vanzelfsprekend dat een arts ons probleem gaat oplossen. We moeten ons zélf leren verhouden tot het lichaam dat pijn doet. Ook is het nodig dat we ons verbinden met de natuur en onze kinderen verwonderend en bewust laten opgroeien. Zijn inspiratiesessie kun je hier zien.

ARTIKEL LIMBURGER VAN HENK SMEIJSTERS

Henk Smeijsters schrijft regelmatig over maatschappelijke vraagstukken. Deze week stond zijn opmerkelijke bijdrage “Geluk in Limburg” als opiniestuk in De Limburger. Het is de moeite om te lezen hoe hij dit tijdgewricht ervaart. Het stuk is hier duidelijk te lezen.

OP WEG NAAR EEN NIEUWE GGZ NOORD LIMBURG

Een nieuwe, toekomstbestendige geestelijke gezondheidszorg in de regio Noord-Limburg. Dát was de inzet van het symposium ‘what’s in a name’?. Bedoeld voor professionals, ervaringsdeskundigen, cliënten en beleidsmakers met grote betrokkenheid bij de ggz. Het moet namelijk echt anders. En dat kan ook.

Het idee: een hechte ‘no-nonsense’ basis leggen voor een groeiende Noord-Limburgse beweging die echte vernieuwing realiseert. Een beweging waarin de zorgketen én het sociale netwerk rond de cliënt, zich verbonden voelen. Lees en bekijk het hele verhaal hier.

EEN HELE WEEK POSITIEF GEZOND

Van 2 tot en met 10 november vond de week van de Positieve Gezondheid plaats in Limburg. Deze week werd georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond in samenwerking met tal van andere partijen en organisaties. We danken iedereen die  meewerkte aan dit succes en houden je op de hoogte als je (via de homepage) naam en email achterlaat.

ACTIECENTRUM OP DUTCH AGRI FOODWEEK

Op woensdag 11 oktober was het actiecentrum actief op de Dutch Agri Foodweek. Daar hadden Nicoel Bosman en Ankie Debije een stand opgesteld waar bezoekers kennis konden maken met de inzichten van Limburg Positief Gezond.

De snelste manier om indringend zicht te krijgen op je eigen gezondheid, is door het beantwoorden van de vragenlijst die hoort bij de test. Sommigen namen daar de tijd voor en produceerden zo hun eigen spinnenweb-grafiek. Anderen wilden liever een toelichting van de deskundigen. Op die manier heeft het actiecentrum veel nieuwe contacten gelegd. Met daarbij heel wat belangstellenden uit de voedinsindustrie. Een super fascinerende plek, die campus in Venlo.

OPENING ACTIECENTRUM LIMBURG POSITIEF GEZOND

Vrijdag, 22 september is het Actiecentrum Limburg Positief Gezond van start gegaan. Het was een uitermate inspirerende bijeenkomst in aanwezigheid van vele Limburgse ambassadeurs voor Positieve Gezondheid.

De ambitie van het actiecentrum Limburg Positief Gezond is vitale en gezonde Limburgers die volop meedoen en meetellen. Het actiecentrum ondersteunt en faciliteert initiatieven en activiteiten rondom Positieve Gezondheid zodat (zorg)organisaties en gemeenten met concrete activiteiten aan de slag gaan. Lees er meer over.

Impressie van de opening

LIMBURG EERSTE POSITIEVE GEZONDE PROVINCIE

Positieve Gezondheid is een leidend begrip voor Provincie Limburg. Onderstaande publicatie van 1 september 2017 komt van de Provincie en verwijst naar de Sociale Agenda Limburg 2025 van gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen. Klik hier voor het artikel.

POSITIEVE GEZONDHEID IN DE LIMBURGSE PRAKTIJK

Op 26 januari 2017 kwamen de GGD, Machteld Huber van het Institute of Positive Health (IPH), ZonMw en de Zuid-Limburgse Proeftuinen MijnZorg, Anders Beter en Blauwe Zorg al bij elkaar. Een ontmoeting om elkaar beter te leren kennen en te bezien wat ze voor elkaar kunnen betekenen met het oog op Positieve Gezondheid. Lees het artikel hier.

Machteld presenteert haar concept voor de Limburgse professionals

ACTUEEL

ALLEEN NOG MAAR KRAANWATER

Kind Centrum De Geluksvogel is een school in Maastricht, die schittert in de Limburger. Want het is deze school gelukt de strijd te winnen tegen zoete drankjes. Onderwijzer Martijn Bodelier weet dat het anderhalf jaar geduurd heeft, voor zowel de kinderen als hun ouders overtuigd waren van de gezonde koers. Dat is een inspirerende gedachte, want als het bij De Geluksvogel mogelijk is, dan is het op elke school mogelijk. In deze bijlage is het artikel te lezen.

 

INTERESSANTE NIEUWSBRIEF

 

Iedereen dank voor de steun in de “We zijn zelf het medicijn” campagne van het Alzheimer Centrum Limburg. In het kader van Positieve Gezondheid past ook de preventie van dementie. En die werd afgelopen jaar op de kaart gezet. Alzheimer Centrum Limburg heeft een nieuwsbrief gemaakt, met daarin een terugblik op de afgelopen campagnemaanden, en een vooruitblik op de komende tijd. Lees de nieuwsbrief hier en kom nog een laatste keer in actie voor een hersengezond Limburg!

 

DE PATIËNT IN MUMC+

De patiënt centraal: een uitgangspunt dat steeds beter wordt toegepast in de alledaagse praktijk van het Maastricht UMC+. Maar, ervaart de patiënt zélf wel of hij of zij centraal staat? Is dat echt de realiteit? We legden die vraag voor aan Anita Kaemingk, patiënt in het Maastricht UMC+, Rianne Pas (Strategische initiatieven en projecten van de Faculty Health, Medicine & Life Sciences) en Wilma Savelberg (stafadviseur Patiëntenparticipatie) luisterden aandachtig mee. Lees het hier.

BLAUWE ZORG IN DE WIJK


Vanaf najaar 2016 is in vier Maastrichtse wijken een beweging in gang gezet naar duurzame en effectieve zorg met de vraag van de burger als uitgangspunt. Een experiment waarin zorgverleners en burgers uitgaan van mogelijkheden in plaats van beperkingen. Hoe staat het ermee? Je leest het hier.

HANS TEUNISSEN NODIGT IEDEREEN UIT


Gedeputeerde Hans Teunissen nodigt iedereen uit voor het ‘Wij zijn Limburg Festival’ op 29 november 2018. Kom jij ook? Meer info en aanmelden www.devereniginglimburg.nl/festival

JONGEREN VLOGGEN OVER POSITIEVE GEZONDHEID

Hoe maak je jongeren bewust van hun eigen gezondheid? Burgerkracht Limburg roept jongeren op om over gezondheid te vloggen en daarmee anderen te inspireren. Vera Niessen van Burgerkracht Limburg: ‘Jongeren zijn vooral actief op sociale media. Ze kijken meer dan dat ze lezen. En ze zijn gevoelig voor wat hun leeftijdgenoten vinden. Zo kwamen we op het idee om jongeren op te roepen te vloggen over gezondheid.’ Lees het hier.

KOOKESTAFETTE VOOR KINDEREN

Wat een geslaagde avond, deze kookestafette voor kinderen en hun ouders. Hoe kun je van gezonde groenten en fruit een heerlijke maaltijd maken? Dat hebben de deelnemers goed kunnen leren onder regie van een chef-kok. De organisatoren zijn Coach, Jogg en SMPM uit Maastricht. Verder zijn ook verbonden de eerste-lijnszorg, scholen en sportverenigingen. Waar het allemaal om gaat is dat kinderen leren ervaren dat groenten en fruit gezond en vooral ook lekker zijn. (foto: Frank Kerbusch). Hier staat het hele verslag.

JONG IN DE OUDERENZORG

Iedere woensdag is de 12-jarige Bram Pollaert bij zorgcentrum Bosscherhof in Herkenbosch. Als vrijwilliger. Bram vindt het leuk om bordspelletjes te doen met zijn bejaarde dorpsgenoten. En soms maakt hij een dansje, als de benen van de danspartner nog willen. Bram helpt graag waar hij kan, en hij raadt zijn leeftijdsgenoten aan om ook af en toe een praatje te maken in het verzorgingshuis. De bewoners van Bosscherhof lopen weg met de jonge scholier, die op woensdag zorgt voor leven in de brouwerij.

JAWEL, EEN WORKSHOP GOED SLAPEN

Twintig procent van de Limburgers van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien ben je beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw gemeente, ingegaan op hoe slaap jouw gezondheid positief beïnvloedt en hoe je hieraan zelf kunt bijdragen. Meer informatie vind je hier.

WAT IS ER MOOIER DAN SAMEN ETEN EN PRATEN

Farèn werkte in Teheran als sportdocent, en wilde die carrière twee decennia geleden in Nederland vervolgen. “Mijn Nederlands was nog niet goed, en de leerlingen van Fontys in Tilburg lachten me uit. Ik ging iedere dag huilend naar huis. Ik had al een heel leven achter me, was eigenwijs en altijd onafhankelijk geweest. Dus dat werd het niet”. Faren begon een studie Maatschappelijk werk. Die ambitie bracht haar uiteindelijk naar Maastricht.
“Ik werkte onder andere voor Xonar, de Koraalgroep, voor vluchtelingen. Maar ik wilde ook graag horen wat er goed gaat. En niet alleen wat mis gaat. Daar had ik behoefte aan. Samenwerken, maar luchtiger. Wat is mooier dan samen te eten en te praten? Daarom ben ik dit restaurant gestart.”

DE TAAK VAN DE ARTS VERSCHUIFT INGRIJPEND

Dr. Petra Kuijpers is cardioloog en analyseert voor ons waarom de rol van de arts aan het veranderen is. Patienten eisen 100% gezondheid, terwijl de dokter daar geen 100% invloed op heeft. De patient is zélf voor ca. 80% van invloed op de eigen gezondheid. En het is de taak van de dokter die boodschap duidelijk over te dragen. En ervoor zorgen dat die boodschap ook aankomt bij hen die dat het hardst nodig hebben.

MOEDIGE STAP DOORBREEKT EENZAAMHEID

Na haar scheiding en verhuizing naar Kerkrade voelde Frieda zich buitengesloten. Er was niets meer om naar uit te zien, haar leven stond stil. Via Samen Leven Kerkrade kwam Mariska Vreuls op haar pad. En die bracht haar terug naar haar grote passie: de muziek. Heb je vragen? Neem dan contact op met: Meldpunt eenzaamheid, Ouderenwelzijn in Kerkrade.

AANTAL VERWIJZINGEN 25% GEDAALD

Een experiment in Afferden waarbij een huisarts per patiënt in plaats van per consult wordt vergoed, wordt waarschijnlijk uitgebreid. Door de nieuwe aanpak is het aantal doorverwijzingen bij de Afferdense huisarts met 25 procent gedaald. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat het project in Afferden komend jaar wordt uitgebreid in een aantal omliggende gemeenten. Dat is goed nieuws voor profesionals die met Positieve Gezondheid aan de slag willen, maar vooral voor hun patiënten. Hier lees je er alles over.

 

WE ZIJN ZELF HET MEDICIJN

Het MUMC+ is de strijd tegen Dementie van start gegaan. Wat is namelijk gebleken, we kunnen zelf een derde van de Dementiegevallen voorkomen. Daarom heet de campagne: ‘We zijn zelf het medicijn‘. De onderzoekers hebben de MijnBreincoach-app ontwikkelt. Want het onderwerp ‘hersengezondheid’ moét breed onder de aandacht komen van de Limburgse bevolking. Hier lees je er meer over.

 

500 KM LOPEN TEGEN KANKER

Patty Geijbels uit Tegelen rende van Rotterdam naar Parijs. Ze deed mee aan de Roparun, de loopwedstrijd van meer dan 500 kilometer. Met haar team “Samen voor Palliatief” vraagt Patty aandacht voor de strijd tegen kanker. Het team in Tegelen richt zich daarbij specifiek op de zorg om patiënten een zo comfortabel mogelijk ziekte- en sterfbed te geven. “Niet de lengte, maar de kwaliteit van leven staat centraal” vindt Patty.

ÉÉN TELEFOONNUMMER VOOR ALLE ZORGVRAGEN

Inwoners van Parkstad die niet weten aan wie ze hun zorgvraag moeten stellen, kunnen vanaf 1 mei de Parkstad Zorgwijzer bellen. Zorgconsulenten die goed op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en het zorglandschap kennen, staan hen te woord. Zij kunnen de bellers op weg helpen en eventueel verwijzen. Ga hier naar het hele verhaal.

MEIJEL GAAT VOOR EERSTE PG-DORP

In de Kathedraal van de Peel vond op dinsdag 27 maart jl. de eerste bijeenkomst plaats van ‘Meijel Positief Gezond’. Een initiatief van de Stichting Peelport en het Dorpsoverleg Meijel om Meijel als 1e Positief Gezonde Dorp van Nederland op de kaart te zetten.

MAASTRICHT STEUNT HUISKAMERINITIATIEVEN

De laatste jaren komen er in Maastricht meer en meer initiatieven waarbij men elkaar kan ontmoeten in huiskamersfeer rond sociale activiteiten. Een mooi voorbeeld is Sjuif a-en in Heer. Kartrekker Servé Habets krijgt er zelf kippenvel van. Ga hier naar het hele verhaal.

EMPATHIE IS OOK EEN MEDICIJN

“Heb méér aandacht voor de patiënt zelf en niet alleen voor de klacht, want empathie in de zorg is af en toe ver te zoeken”. Dat was de boodschap die medische student Matthijs Bosveld kreeg van een patiënte tijdens zijn studie geneeskunde. Ga hier naar het hele verhaal.

VAN LUSTELOOS NAAR ZINGEVING

In 1985 nam Frans de boerderij van zijn vader over, omdat het zo hoorde. Na 10 jaar ging het mis met Frans. Nu heeft Frans zijn boerderij omgebouwd tot zorgboerderij en merkt hij dat het delen van zijn vak zijn geluk verdubbelt. Op deze site vind je er meer over.

BAERSDONCK MOOIE TOEPASSING POSITIEVE GEZONDHEID

Donderdag 15 maart heeft de officiële opening plaatsgevonden van de Baersdonck in Grubbenvorst, Noord Limburg. De Baersdonck is een mooi voorbeeld van het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Dit innovatieve project is gebaseerd op het vertrouwen dat ook mensen met een licht verstandelijke beperking een betekenisvol leven kunnen hebben, midden in de samenleving. Hier lees je er alles over.

BERT HESDAHL BIJ RTV MAASTRICHT OVER L.P.G.

“Gezondheid gaat over de hele kwaliteit van leven” zegt Bert Hesdahl bij RTV Maastricht. In het radioprogramma Het Beleg kreeg Bert de kans om het het begrip Positieve Gezondheid toe te lichten. Bert is coördinator van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en is met zijn teamgenoten ongeveer al een jaar actief bij het supporten van professionals die met dit nieuwe begrip aan de slag willen. Interviewer Tejo Verstappen heeft heel wat vragen op zijn lijstje en wil graag weten waar al die publiciteit rond deze nieuwe benadering ons gaat brengen.

PLUSPRAKTIJKEN WERKEN MET POSITIEVE GEZONDHEID

Vijftien zogeheten Pluspraktijken in Zuid-Limburg zijn al een poos aan de slag met positieve gezondheid. Dat is gefaseerd aangepakt vanaf 2016. In dit artikel over de start lees je er alles over.

Esther van Engelshoven, huisarts en algemeen directeur van de zorggroep Huisartsen Oostelijk Zuid-Limburg.

VRIJWILLIGERS ZIJN ONMISBAAR

Drieduizend vrijwilligers heeft de Zorggroep Noord- en Midden-Limburg. Johan Kessels is een van hen. Iedere week gaat hij langs bij Sef die dementie heeft. Samen klussen ze wat af. En zo brengt Johan een beetje meer plezier in het leven Sef.

PLUS-PUNT OUDERENZORG IN OOSTELIJK Z-LIMBURG

PlusPunt Ouderenzorg in Oostelijk Zuid-Limburg opende op 1 maart haar deuren. Oudere patiënten met complexe problematiek vinden er poliklinische eerstelijns-diagnostiek en advies. En ook huisartsen kunnen advies inwinnen. Met als doel het voorkomen van noodsituaties en crisisopnames. Lees er hier alles over.

STUDENTEN KRIJGEN SLEUTELROL

Stichting Lyvia betrekt studenten in Limburg bij allerlei maatschappelijke vraagstukken. Een traject dat is gestart samen met Zuyd Hogeschool als enquette onder zo’n 1.200 leerlingen van Stella Maris college in Meerssen.’ Hoe Lyvia dat aanpakte?

DEZE AANPAK ZET ONS ALS GEMEENTE IN EEN ANDERE ROL

De Limburgse Gemeente Voerendaal zet stevig in op Positieve Gezondheid. Wat beweegt de Gemeente en hoe krijgt de aanpak er vorm? Projectleider Thom Zeguers: ‘Iedereen doet mee.’ Lees hoe Voerendaal dit succes realiseerde.

UITBEHANDELDE CLIËNTEN WONEN PRETTIG SAMEN

Knippen en plakken, de mooiste ansichtkaarten. Daarmee brengt Elly Frederiks haar dagen door in Grubbenvorst. De tijd vliegt, zo zegt Elly. Bewoners van Grubbenvorst waren in eerste instantie sceptisch over de komst van de uitbehandelde cliënten van zorginstelling Dichterbij, die vrijwel allemaal een licht verstandelijke handicap hebben. Na vijf maanden ervaring verlopen die contacten in Grubbenvorst goed. En ook met Elly gaat het een stuk beter dan vroeger. Kijk naar het verslag van dit unieke project.

GEÏNSPIREERD DE NATUUR IN, MET IKL

Ook Stichting IKL merkt steeds meer dat positieve gezondheid een serieus thema is in Limburg. De brug tussen gezondheid en natuur is iets wat wij als heel waardevol beschouwen, maar er wordt nog te weinig mee gedáán. Door middel van werkdagen organiseert IKL thema’s rond Positieve Gezondheid. Lees hier hun nieuwsbrief schrijf je in voor hun buiten-invitaties.

JONGEREN VLOGGEN OVER POSITIEVE GEZONDHEID

Vera Niessen is lid van Actiecentrum Limburg Positief Gezond en werkt bij het Huis voor de Zorg. In deze video gaat ze op stap met Rapper Rafaël Rozenblad. Rafaël gaat met jongeren in gesprek over ‘mijn positieve gezondheid’.

HOE LEER JE JE SCHULDEN WEG TE WERKEN?

Teun liep een flinke schuld op als student. Zo kwam hij als stagiaire binnen bij het project “No Credit, Game Over!®” van het Belgische [ew32]. En leerde zijn studieschulden bespreekbaar te maken en vooruit te kijken naar een schuldenvrije toekomst. Deze kennis  gebruikt hij nu in de preventie van schulden. Kijk naar het verhaal van Teun en laat je inspireren door de aanpak van [ew32]

SANDRA VAN VELZEN PAKTE DE OORZAAK AAN

Sandra van Velzen uit Geleen zat er helemaal doorheen. Als intensieve mantelzorgster maakte zij zich veel zorgen over de toekomst. En door haar burn-out kreeg ze last van slapeloosheid, overgewicht en stress. De reguliere zorg wist de gevolgen daarvan te onderdrukken, maar de echte oorzaak kwam niet aan bod. Toen ontmoette ze Jorn van Harwegen van Ecsplore. En vulde samen met hem de 42 vragen van het spinneweb in. Wat er toen gebeurde vertelt Sandra zelf in deze korte video.

FILOSOOF HENK OOSTERLING SPRAK IN MAASTRICHT

Op uitnodiging van Limburg Positief Gezond gaf filosoof Henk Oosterling (63) in de eerste week van december een lezing in Maastricht. Ooit kendokampioen en ruim 30 jaar als universitair hoofddocent filosofie is Oosterling verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 2004 startte hij Rotterdam Vakmanstad. Een stichting die op basisscholen lessen in judo, filosofie, koken, ecologie en tuinieren verzorgt met als doel kinderen een actieve houding aan te leren.

Lees het hele verhaal op deze pagina.

STUDENTEN ERGOTHERAPIE LEREN 6 DOMEINEN KENNEN

Enthousiaste studenten ergotherapie van Zuyd Hogeschool waren vandaag aan de slag met Positieve Gezondheid. Het werd een drukke en productieve workshop in Plinthos, in Schinnen.

FUTURUM HEERLEN PRESENTEERT POSITIEVE GEZONDHEID

Futurum in Heerlen presenteerde een workshop waarin studenten aan de Zuyd Hogeschool kennis maakten met het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Door middel van interactieve werkvormen werkten de studenten met de zes domeinen uit het spinnenweb. Voor hen een doorkijkje naar een meer veerkrachtig en gezond leven.

WE-HELPEN GEWOON DOOR

In 2012 is de coöperatie WeHelpen.nl opgericht met als doel de zelfredzaamheid van mensen te vergoten. Als subsidieproject loopt WeHelpen.nl nu af. Maar alle partijen blijven zich sterk maken voor een goede doorstart in Limburg. Een van hen is het Huis voor de Zorg. Directeur Jo Maes licht toe: “WeHelpen.nl past goed binnen de nieuwe visie van Huis voor de Zorg, die is gericht op zelfredzaamheid en burgerkracht. Lees hier het hele artikel. En ook het E-magazine geeft interessante verdieping.

ZIN IN LEVEN

Carola de Boer schreef voor Dagblad de Limburger een aangrijpend artikel over suïcides onder jongeren. Onder jongeren tussen 15 en 25 jaar blijkt zelfdoding de doodsoorzaak nummer één. Een onderwerp dat in vele opzichten gerelateerd is aan Positieve Gezondheid. Met het project Zin in Leven start BC Broekhin in Roermond als eerste Limburgse school met aandacht voor dit thema. Hier vind je haar artikel.

POSITIEF GEZONDE LUNCH

Dinsdagmiddag 7 november vond in het Prandium van de Provincie Limburg een Positief Gezonde lunch plaats. Bij Positieve Gezondheid gaat het er niet per se om wát je eet – dat mag best een kroket of frikandel zijn – als hetgeen je eet en doet maar in balans is. Collega’s zijn tijdens de lunch met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van het spinnenweb, dat als placemat was uitgevoerd. Lees hier het hele verhaal.

PLATFORM ``DEVERENIGINGLIMBURG``

Provincie Limburg lanceerde onlangs een nieuw platform, waarop de sociale agenda wordt toegelicht met voorbeelden uit de praktijk. Positieve Gezondheid maakt daar een belangrijk deel van uit en je vindt er dan ook allerlei verhalen, video’s en fotoreportages over dit thema. Je vindt er ook een interessante parelkaart, een verzameling van initiatieven in Limburg waar iedereen van kan leren.

BIJEENKOMST ‘PREVENTIEVE KRACHT VAN ZORG'

Zoals in ons hele land is er ook in Weert een omslag nodig in de strijd tegen overgewicht, diabetes en chronische aandoeningen. Platform Weert in Beweging organiseert Vrijdag 10 november een bijeenkomst in het St Jans Gasthuis: ‘De preventieve kracht van de zorg!’ Deze inspiratiesessie is gebaseerd op het concept van (Positieve) Gezondheid.

Zorg dat je erbij bent op vrijdag 10 november. Klik hier voor meer info.

POSITIEVE GEZONDHEID OP L1-TV

Machteld Huber gaf uitleg bij het begrip Positieve Gezondheid, bij L1-TV. Verslaggever Sanders Kleikers bood haar alle ruimte om het begrip nader toe te lichten, en daarmee is de uitrol van Positieve Gezondheid in Limburg flink op gang gekomen. Dat komt goed uit, vlak voor de aanvang van De Week van de Positieve Gezondheid.

KOM, WE GAAN WANDELEN.

Huisarts Hans Peter Jung uit Afferden is ambassadeur van positieve gezondheid. En in deze video gaat hij met zijn patiënten aan de wandel. Bio Walking noemt hij dat. Gedeputeerde Marleen van Reijnsbergen neemt persoonlijk poolshoogte. Een inspirerende video.

HOE HUISARTSEN WERKEN MET POSITIEVE GEZONDHEID

De huisartsenpraktijk Afferden heeft tegenwoordig minder patiënten die keer op keer terugkomen.

‘Door echt aandacht te besteden aan hoe het met iemand gaat, kun je veel meer doen’, vertelt huisarts Hylke de Waart. Lees haar verhaal hier.

GLENN MAAKT GRAAG MEUBELS

Negentien jaar is hij en al vaak teleurgesteld in zijn jonge leven. Glenn is autistisch en heeft moeite met structuur, het is voortdurend chaos in zijn hoofd.

Maar meubels maken doet hij graag. ‘Hier voelt elke dag als een feestje, en dat is wel eens anders geweest.’ Lees hier het hele verhaal van Glenn.

HART VOOR VOERENDAAL

In het Zuiden van Limburg heeft men een opmerkelijke video gemaakt. Ze gaat over Positieve Gezondheid in de hechte gemeenschap van Voerendaal en heet dan ook Hart Voor Voerendaal. Onze complimenten voor de pakkende boodschap.

STUDENTEN IN DE MANTELZORG

In Sittard is Lars Houben een van de studenten die werkt voor Lyvia. Hij gaat met grote regelmaat op bezoek bij Walter, een patiënt die aan de ziekte van Parkinson lijdt. Lyvia wordt gerund door de moeder van Lars en zij koppelt op verschillende manieren mantelzorgers aan hulpvragers. In deze uitzending van Koffietijd krijgen we heel even een grappig kijkje achter de schermen.