Dinsdag, 25 juli 2023

Er is behoefte vanuit de werkvloer aan stimulering vanuit het gemeentelijk bestuur

Positieve Gezondheid binnen de Wmo

Thematafel Wmo
Vorig jaar stuurde de 'Beweging Limburg Positief Gezond' een enquête naar B&W van alle gemeenten in Limburg om te achterhalen hoe het de verschillende gemeenten vergaat bij de implementatie van Positieve Gezondheid binnen de Wmo? In vervolg hierop werd op 29 juni 2023 een digitale thematafel georganiseerd waar gemeenten, kernteamleden van de Beweging Positief Gezond en studenten van Zuyd Hogeschool bevindingen en ervaringen deelden en met elkaar in gesprek gingen. Het werd een geanimeerde middag. Aan bod kwam wat wél en (nog) niet goed gaat en wat eventuele vervolgstappen kunnen zijn.

Elk begin is moeilijk
Dat werd snel duidelijk toen studenten van Zuyd Hogeschool onderzoek deden binnen de Parkstad gemeenten naar de vormgeving van Positieve Gezondheid in de Wmo. In de praktijk blijkt het moeizaam te gaan. Waarom? Dat is niet eenduidig. Het heeft te maken met diverse factoren. Bij wie komt de vraag terecht? Hoe en door wie wordt de vraag opgepakt? Spelen werkdruk, personeelstekort, wel of geen scholing een rol? Er is geen eenduidig 'recept' voor een succesvolle aanpak.
De meeste Wmo-consulenten zijn enthousiast en zien de meerwaarde van Positieve Gezondheid in de Wmo. Er zijn al heel wat verschillende initiatieven opgestart en iedere stap is er een...

Het kan wél, er gebeurt veel, maar het gaat overal anders...
De gemeente Kerkrade liet zien hoe zij omgaat met verankering van Positieve Gezondheid binnen de Wmo. Met 'Vie: Leven in Beweging' wordt van Kerkrade een gezonde en vitale stad gemaakt. Een stad waar men groot belang hecht aaneen gezonde jeugd en waar je vitaal ouder kunt worden. Dat doen ze onder andere door aandacht te hebben voor vitaliteit van medewerkers. Door Positieve Gezondheid onder de aandacht te brengen bij inwoners van Kerkrade met medewerking van de bibliotheek.
De gemeente Eijsden-Margraten heeft een 'Plan van Aanpak' waarmee men zich richt op het functioneren en welbevinden van mensen. Ook hier staan verbinding en samenwerking centraal. Er zijn natuurlijk nog veel meer voorbeelden te noemen.

Vaak zijn er geen woorden nodig
Dat blijkt uit het filmpje 'KeiPositief' waarin kinderen ouderen bezoeken met zelfgeschilderde keitjes. Oprechte aandacht voor elkaar, mekaar zien. Met elkaar in gesprek gaan. Zorgen voor geluksmomentjes. Soms is het (kei)eenvoudig! De KeiPositief XXL vervolgt zijn reis en is inmiddels beland bij het nieuwe gebouw van Gezondheidscentrum Hooge heide in Afferden waar drie huisartsen al vele jaren werken vanuit het gedachtengoed van Positieve Gezondheid.

Wat hebben we geleerd?
Dat het een onderwerp is waar diverse gemeentes mee aan de slag zijn, binnen beleid en of uitvoering maar de samenhang nog niet altijd en overal duidelijk is. Dat er een bereidheid is om van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Dat er vele manieren zijn om te beginnen. Dat er geen ”one size fits al” implementatieplan ligt. Dat er een behoefte is aan scholing in teamverband. Dat er behoefte is vanuit de werkvloer aan stimulering vanuit het gemeentelijk bestuur. Dat we met zijn allen op een of andere manier in beweging zijn en bereid zijn om sociale domein breed, in dezelfde richting te bewegen.

Wil jíj je ook laten inspireren? Wil je als gemeente aan de slag met Positieve Gezondheid binnen de gemeente maar weet je niet goed waar je moet beginnen? Wij nodigen je van harte uit om met ons contact op te nemen.

Kon je niet bij de thematafel aanwezig zijn? De bijeenkomst kun je terugkijken via deze link > Thematafel Positieve Gezondheid binnen de WMO 

Wil je meer informatie over de Beweging Limburg Positief Gezond? Meld je dan aan voor ons platform: 1Sociaal domein/ limburg positief gezond.