Carola de Boer schreef voor Dagblad de Limburger een aangrijpend artikel
over suïcides onder jongeren. Onder jongeren tussen 15 en 25 jaar blijkt
zelfdoding de doodsoorzaak nummer één. Een onderwerp dat in vele opzichten
gerelateerd is aan Positieve Gezondheid. Met het project Zin in Leven start
BC Broekhin in Roermond als eerste Limburgse school met aandacht voor dit thema.