Het Team Limburg Positief Gezond

Limburg Positief Gezond wordt vertegenwoordigd door specialisten van GGD Noord Limburg en GGD Zuid Limburg, Huis voor de Zorg, Stichting iPH, Zuyd Hogeschool, Provincie Limburg en T36 Media. Op de foto zien we het bijna voltallige team, bestaande uit (in drie rijen, van links boven naar rechts beneden) Carl Verheijen, Ellen Laeven, Bert Hesdahl, Machteld Huber, Marjon Hulst, Jean-Paul Toonen, Esther Stoffers, Mieke Reynen, Ankie Debije, Vera Niessen, Anandi Stassen en Nicole Bosman. Op de foto ontbreekt Angélique van de Kar.

In de toekomst zal het team worden uitgebreid met vertegenwoordigers uit uiteenlopende sectoren, zoals bijvoorbeeld basisonderwijs, gehandicaptenzorg en woningcorporaties. En uiteraard stappen er ook af en toe mensen uit. Maar op een gedreven en deskundige inzet, kun je vertrouwen.