Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Werkwijze

De Beweging Limburg Positief Gezond versterkt organisaties, professionals en burgers in de provincie. Ze bieden ondersteuning om te kunnen gaan denken en werken vanuit Positieve Gezondheid en de daarbij horende zes dimensies. De Beweging faciliteert organisaties, instellingen, zorgverleners, gemeenten en (georganiseerde) burgers die vanuit de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid (willen) werken. Dit doen ze door te inspireren, te verbinden, aan te jagen en te versnellen. Het gaat erom dat organisaties en (georganiseerde) burgers zelf aan de slag gaan en hierbij gebruik maken van ervaringen van anderen die al enthousiast bezig zijn.

De Beweging organiseert hiertoe onder andere workshops, lezingen en inspiratiebijeenkomsten rondom thema’s waar kennisdelen en elkaar ontmoeten centraal staan. Organisaties en (georganiseerde) burgers die aan de slag willen of meer informatie willen, kunnen bij de Beweging terecht en zij worden in contact gebracht met anderen die al op weg zijn. Op dit moment wordt gewerkt om een platform in te richten waar Limburgers die met het gedachtegoed Positieve Gezondheid bezig zijn elkaar digitaal ontmoeten en ervaringen delen.

Op verzoek kan ondersteuning op maat worden geleverd. In de Beweging participeren de volgende partners: Burgerkracht Limburg, GGD Limburg-Noord en GGD Zuid Limburg, Fontys Hogeschool en Zuyd Hogeschool, Maastricht UMC+, Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, Blauwe Zorg, Heerlen Stand By, Provincie Limburg, Wonen Limburg. Het Institute for Positive Health ondersteunt de Beweging Limburg Positief Gezond om het concept Positieve Gezondheid te vertalen naar de provincie Limburg om de ambitie de eerste Positieve Gezonde Provincie te realiseren.

Doe mee

De Beweging Limburg Positief Gezond is een netwerkorganisatie en wij zijn altijd op zoek naar nieuwe partners die ook graag een steentje willen bijdragen om Limburg positief gezond te maken en het gedachtegoed van positieve gezondheid breed door de provincie te willen verspreiden. Organisaties die actief willen participeren in de Beweging Limburg Positief Gezond kunnen zich aanmelden en de mogelijkheden verkennen voor deelname aan en partnerschap in de Beweging Limburg Positief Gezond.

Het gaat om het delen van ervaringen en ontwikkelen van expertise op het gebied van positieve gezondheid en de vertaling naar de praktijk van de eigen organisatie. Inspireren, aanjagen, verbinden en versnellen is de uitdaging die partners verbindt. De beweging is nog op zoek naar partners in de zorg (ouderen, thuiszorg thuis en daklozen, verstandelijk gehandicapten, jeugd, revalidatie zorg) ziekenhuizen, werk/inkomen, ondernemers, woningcoöperaties, kinderopvang, basisonderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, kunst en cultuur en natuurorganisaties. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het secretariaat: info@limburgpositiefgezond.nl.

Deze pagina delen: