Wat is gezondheid eigenlijk?

Machteld Huber introduceerde in 2011 een nieuw uitleg van het begrip gezondheid: gezondheid is het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.  Huber deed onderzoek om dit concept verder te ontwikkelen.

Zij heeft vastgesteld dat mensen die ziekte ervaren, zelf vinden dat gezondheid te maken heeft met alle levensgebieden. Er zijn maar liefst zes domeinen die invloed hebben op het gevoel van gezondheid. Die brede visie op gezondheid met zes dimensies noemt Huber ‘Positieve gezondheid’. En dat begrip raakt in Limburg en ook heel Nederland steeds meer ingevoerd.

De mate van Positieve gezondheid kan zichtbaar worden gemaakt voor elk individu afzonderlijk. Door het invullen van een test ontstaat een overzichtelijk diagram: het spinnenwebdiagram. Het diagram laat op eenvoudige manier zien hoe de vele aspecten van je gezondheid scoren volgens jouw eigen beleving. Het is dus geen objectieve meting, maar een gespreksmiddel, of juist als een persoonlijke toetsing.

 

Wat doet Limburg Positief Gezond..?

Deze website wordt beheerd door het team van Limburg Positief Gezond. Professionals in zorg, maatschappelijk welzijn, onderwijs en communicatie, die inspiratie delen, meehelpen met nieuwe, professionele toepassingen en ook relevante informatie bundelen. Het team Limburg Positief Gezond is er dus voor alle Limburgers.

Limburg Positief Gezond is een initiatief van stichting iPH in Utrecht. IPH wil mensen helpen hun eigen regie te leren voeren, om een veerkrachtig en betekenisvol leven te kunnen leiden. Zij doet dat op zes gebieden: lichamelijk, psychisch, spiritueel, kwaliteit van leven, maatschappelijke participatie en dagelijks functioneren. Voor meer informatie over de zienswijze van iPH kun je hier het beleidsplan downloaden.

Het team van Limburg Positief Gezond.

Hoe werkt Positieve Gezondheid voor zorgprofessionals?

Positieve Gezondheid heeft al heel wat professionals in de zorg en in het sociaal maatschappelijke domein geïnspireerd. Dat begon meestal met het testen van het eigen besef van gezondheid. Een diagram maakt de persoonlijke mate van Positieve Gezondheid onmiddellijk zichtbaar.

 

Positieve Gezondheid biedt een nieuw perspectief op het concept gezondheid. Het zal op de eerste plaats een zekere herkenning oproepen. En dan zul je geleidelijk je eigen toepassingen van Positieve Gezondheid vinden. De zelf-test die jouw persoonlijke mate van Positieve Gezondheid zichtbaar maakt, helpt daarbij. Omdat je daarmee de factoren die je gezondheid beinvloeden in begrijpelijke verhoudingen gaat zien, in een overzichtelijk diagram. En als je daarna de keuze maakt om je gezondheid te verbeteren, begint dat misschien met het loslaten van de dagelijkse routine.

Positieve Gezondheid claimt niet voor iedereen onmiddellijk inspiratie te bieden. Integendeel, het concept werkt alleen voor mensen die dit echt willen. Het gaat namelijk niet om moeten, je kunt het evenmin iemand opleggen. Er is ook geen volledig uitgewerkt protocol. Het kost misschien wel even wat tijd, het eigen maken van deze kijk op gezondheid. Maar het verbreden van je visie op de eigen gezondheid sterkt het besef dat er veel meer factoren zijn dan alleen maar ‘ziekte’ die jouw gezondheid bepalen. Ook met de diagnose van een ziekte, is er altijd nog een heel groot gebied waarin je gezond bent.

Limburg Positief Gezond is van en voor alle Limburgers. Laten we onze ervaringen en inzichten delen en streven naar meer grip op onze gezondheid.

 

Vervolgens hebben sommige zorgverleners ervaren hoe moeilijk het is om voor jezelf iets te veranderen en dat voornemen ook te bestendigen. Maar als dat inzicht eenmaal diep van binnen zit, geeft dat de power om er in dienst van anderen heel effectief mee te werken. Houd er dus rekening mee dat Positieve Gezondheid veel geduld vergt. Het werkt voor zorgprofessionals als zij het ook in hun eigen leven kunnen waarmaken. Zodat patiënten en cliënten ervaren dat deze zorgverleners weten waar ze het over hebben.

Maar zover is het nog niet. En het actiecentrum Limburg Positief Gezond is er ook niet op uit dat iedereen er meteen mee aan de slag gaat. Er is nu een voorhoede actief met Positieve Gezondheid, zij zijn de ambassadeurs. En wel met veel enthousiasme, dat geeft alle betrokkenen nieuwe energie.

Inmiddels zijn ook vier grote zorgverzekeraars het Institute for Positive Health gaan steunen. Dat zij zich achter het concept scharen, betekent dat Positieve Gezondheid de kans krijgt te gaan groeien in zeggingskracht.