Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Waarom Mondriaan Positieve Gezondheid omarmt

Van zorgen voor, naar zorgen dat.
De Belgische Kittie D’Hoine woont al zo’n 20 jaar in Nederland. De psychiater is 1,5 jaar lid van de Raad van Bestuur van Mondriaan. Zij neemt hier de zorgportefeuille onder haar hoede. Mondriaan is kernpartner van de beweging Limburg Positief Gezond. Wij vroegen haar waarom Mondriaan Positieve Gezondheid omarmt, wat de meerwaarde is van het kernpartnerschap, wat de verdere plannen zijn en wat ze als Mondriaan willen bereiken op het gebied van Positieve Gezondheid.

Hele pallet aan geestelijke gezondheidszorg
“Mondriaan is de grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg van Zuid-Limburg. Het hele pallet aan zorg  van preventie, e-health, lichte tot zeer zware en intensieve zorg alsook de 24 uurs crisisdienst, verlenen wij voor alle burgers, in alle leeftijdscategorieën. Dit doen wij dicht bij de burgers in de wijk wanneer het kan, op onze poli’s en in onze klinieken als het nodig is en in de beschermde woonvormen waar mensen zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven met de begeleiding die nodig is om dat mogelijk te maken. Ook bieden wij verslavingszorg en forensische zorg. You name it en we doen het. We behandelen zo’n 10.000 patiënten per jaar met 2.500 medewerkers op 37 locaties.”

Zorgen dat in plaats van zorgen voor
“Vroeger gebeurde alles achter gesloten deuren. De maatschappij verandert en Mondriaan verandert mee. Dat is een beetje onze slogan geworden. Wij gaan steeds meer richting de wijk, richting de burger. De eigen kracht en eigen regie van mensen wordt veel belangrijker. Het hele beeld van ziekte verandert. Vroeger had iemand een ziekte, waarvoor hij werd behandeld. Zolang er nog klachten waren gingen we door met behandelen. Nu proberen we veel meer te kijken naar wat iemand zelf kan. We stellen eigen autonomie zoveel mogelijk voorop. En stel dat het echt even niet meer gaat, dan nemen we dat specifieke stukje tijdelijk over, om zo snel mogelijk weer stappen te zetten richting herstel. Dat is wezenlijk anders dan vroeger. Je kunt je voorstellen dat dat niet makkelijk is om die beweging te maken in de zorg, want hulpverleners zijn gewend om te zorgen voor. Nu moeten ze meer zorgen dat. En dat is precies waar Positieve Gezondheid over gaat.”

Kwaliteit van leven staat voorop
“Wij omarmen daarom niet voor niets het gedachtegoed. De missie van Mondriaan is dat wij gaan voor een geestelijk gezond Zuid-Limburg. En eigenlijk is het: positief geestelijk gezond Zuid-Limburg. We zijn ervan overtuigd dat we dit bereiken door het concept van Positieve Gezondheid te gebruiken. Veel meer dan bij het traditionele concept van ziekte en gezondheid. Met de oude definitie van gezondheid in de hand, die opgesteld is door de World Health Organisation (WHO), is niemand helemaal gezond. Je mag echt niets mankeren, anders ben je ziek. Dat is niet hoe wij het zien, want dit uitgangspunt is totaal niet bevorderlijk voor de kwaliteit van leven van mensen. Als je uitgaat van eigen regie en autonomie, kijken wat iemand wél kan en wil en focussen op de positieve kanten van het leven, dan heeft dat een positief effect op gezondheid.”

Sneller méér mensen helpen
“Ook zal dit effect hebben op de wachtlijsten. We kunnen sneller méér mensen helpen. In de oude situatie blijf je veel langer doorbehandelen, totdat iemand zogenaamd ‘klaar’ is met de behandeling. In de nieuwe situatie met Positieve Gezondheid in ons achterhoofd kijk je meer naar wat de patiënt wil. Waar heeft hij behoefte aan, waar wil hij aan werken op dat moment. En als dat stukje klaar is, dan kan die persoon weer op eigen kracht verder. Dat zorgt ervoor dat de behandelaars zich dan weer kunnen focussen op andere patiënten. Het is een win-winsituatie.”

Je kunt niet tégen Positieve Gezondheid zijn
“Eerlijk toegegeven, nog niet iedereen binnen Mondriaan is al met Positieve Gezondheid aan de slag. Het concept wordt zéker omarmd, maar om het daadwerkelijk in de praktijk zo anders te doen, dat is een ander verhaal. Dat vergt nog wat aandacht. We zitten nu in de implementatiefase dat alle teams ermee gaan werken. Corona maakt het er niet makkelijker op, op z’n zachtst gezegd. Maar we hechten er zelf veel waarde aan en zijn goed op weg.

Enkele voorbeelden van teams die er al mee werken zijn de Nieuwe ggz, onze ergotherapeuten en de beschermde woonvormen: onze pilots van de Nieuwe ggz gebruiken Positieve Gezondheid als onderlegger voor het vormgeven van de zorg dichtbij de burger, in samenwerking met het sociale domein. Daarbij wordt breed gekeken naar wat er aan de hand is en als iemand bijvoorbeeld ineens weer meer last heeft van angstklachten omdat er problemen zijn met bijvoorbeeld financiën  of werkgelegenheid, dan pakken we die problemen, samen met ketenpartners eerst aan.

Eén van de kerntaken van onze ergotherapeuten is het versterken van de veerkracht en het vermogen zelf regie te voeren over het leven en daarbij gebruiken ze het toepassen van de visie van Positieve Gezondheid als vaste onderlegger van de behandeling. Ook binnen onze beschermde woonvormen gebruiken onze medewerkers Positieve Gezondheid als aanloop naar de doelen die cliënten stellen op het vlak van wonen, werken, leren en socialiseren. Door vragen te stellen als ‘wat heb je nodig om het toch te gaan doen, wat wil je anders doen, waar hoop je op, waar ben je trots op’, kijk je op een andere manier naar wat er speelt en wat nodig is.”

Samen staan we sterker
“Het is de bedoeling dat we heel Zuid-Limburg in beweging krijgen en dat iedereen met Positieve Gezondheid aan de slag gaat. Dan is het eigenlijk heel logisch dat wij als grootste geestelijke gezondheidszorgaanbieder in het zuiden zijn aangesloten als kernpartner bij de beweging Limburg Positief Gezond. Mondriaan heeft het gedachtegoed al omarmd, het helpt voorkomen dat je alleen de oplossing zoekt in de gespecialiseerde zorg, terwijl de omgeving ook van grote betekenis kan zijn voor herstel.  Samen staan we sterker.”

www.mondriaan.eu

 

 

Deze pagina delen: