Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Vrouwelijke statushouders Gemeente Voerendaal vinden verbinding!

Het project ‘Samen Meedoen’ is van start gegaan. Een bijzondere samenwerking tussen a4works, gemeente Voerendaal en ISD Kompas. Een groep vrouwelijke statushouders, samengesteld door Gemeente Voerendaal, werkt tien weken lang intensief aan de Nederlandse spreektaal en actieve deelname aan de Nederlandse maatschappij.

Na de inburgerings- en taalcursus, blijkt de kloof tussen de vrouwelijke statushouders en de Nederlandse samenleving nog ontzettend groot. Deze vrouwen spreken de (spreek)taal nog niet goed genoeg, worden niet begrepen en voelen zich niet betrokken in de maatschappij. In ‘Samen Meedoen’ hebben zij wekelijkse gesprekssessies in groepsverband, waarin relevante onderwerpen vanuit de Nederlandse maatschappij aan bod komen. Ze gaan Nederlandstalige gesprekken aan en praten samen over de cultuur, om zo meer verbinding te vinden. Diezelfde week volgt een workshop over hetzelfde onderwerp, gegeven door een local van gemeente Voerendaal.

Alle onderwerpen zijn gerelateerd aan de Positieve Gezondheid en zijn relevant in het dagelijkse leven. Elke week staat in het teken van een ander thema. Neem bijvoorbeeld gezonde voeding. Samen met vrijwilligers, gaan de vrouwen met elkaar in gesprek over wat gezonde voeding is. Ook krijgen ze allen € 5 en gaan ze samen naar de supermarkt, om gezonde voeding in te slaan en zich daar verstaanbaar te maken. Een dag later volgt een workshop van een voedingsconsulente uit het dorp. Ook kun je denken aan verkeergesprekken(en een workshop fietsen), gesprekken over de rol van de vrouw in de maatschappij (en een workshop Tai Chi) en gesprekken over de natuur (met als activiteit een kruidenwandeling).

Het project ‘Samen Meedoen’ streeft naar meer geluk en zelfredzaamheid. Ook naar het vinden van onderlinge verbinding, verbinding met de Nederlandse samenleving en natuurlijk de gemeente waarin ze wonen. Het samen meedoen in de Nederlandse maatschappij.

Deze pagina delen: