Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Update scholingsplan Limburg Positief Gezond – impact COVID19 – maar we gaan wel door!

Hierbij informeren we jullie over de laatste ontwikkelingen in het kader van het Scholingsplan Limburg Positief Gezond.
Het scholingsplan wordt steeds concreter en gaat nu daadwerkelijk van start. De eerste pilots hebben plaatsgevonden en zijn geëvalueerd. Alle betrokken partijen, Fontys Pro Health, Provincie Limburg en de pilot partners, hebben besloten om door te gaan met de ontwikkelde aanpak.

In het kort komt de aanpak neer op de volgende onderdelen:
1.    Blended learning Positieve Gezondheid van Fontys Pro Health, bestaande uit een onderdeel online training en huiswerkopgaven en een onderdeel intervisie (2 bijeenkomsten gericht op toepassen in de praktijk).
2.    Verduurzaming, borging en implementatie in de praktijk, bestaande uit het deelnemen aan regionale/in-company/mono-/multidisciplinaire intervisiebijeenkomsten begeleid door speciaal opgeleide Limburgse implementatiecoaches.
 
De aanpak is succesvol getest in enkele pilots en er wordt ook onderzoek naar gedaan door studenten van Fontys Hogeschool en Maastricht University. Deelnemers ontvangen na afronding van onderdeel 1, mits aan alle voorwaarden is voldaan, een officieel certificaat van Fontys Pro Health, iPH en de Provincie Limburg. De kosten per deelnemer bedragen 50,- voor deelname aan het gehele traject. Organisaties/deelnemers investeren zelf de tijd en energie in de opleiding.
 
COVID-19
Helaas heeft ook hier de COVID19 impact op het proces. De fysieke samenkomsten (intervisie, scholing implementatiecoaches) moeten we uitstellen, maar de online training leent zich nu bij uitstek wèl voor de huidige situatie, mits de werkdruk dat toelaat natuurlijk. Er zijn veel organisaties waar medewerkers nu noodgedwongen thuis werken en waar juist nu ruimte is om een online training te volgen. Wij willen hier graag aan tegemoet komen. Op dit moment wordt er een eerste inventarisatie gemaakt van de interesse om nu te gaan starten bij een grote selectie van Limburgse organisaties (gemeentes, zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijs). We hebben ervoor gekozen om gefaseerd te starten, zodat we alle organisaties goed kunnen bedienen en straks ook de intervisiebijeenkomsten goed ingepland kunnen worden.
 
Afhankelijk van de reacties op deze eerste uitvraag maken wij een planning en laten wij zo snel mogelijk weten wanneer nieuwe organisaties kunnen inschrijven. Alvast aanmelden of meer informatie? Mail naar info@limburgpositiefgezond.nl


Deze pagina delen: