We kijken terug op twee mooie bijeenkomsten van de Ambassadeurs Positieve Gezondheid. Er is veel met elkaar gedeeld en het engagement is bij alle deelnemers voelbaar, daarover was iedereen het eens. Behalve het ervaren van elkaars enthousiasme hebben we ook nog kunnen horen welke initiatieven zijn ontplooid. Ook voor de mensen van het actiecentrum zijn deze ontmoetingen super-inspirerend en motiverend. We verheugen ons dan ook nu al op de volgende bijeenkomst. Die is op 4 juni van 15.00 tot 17.00 uur en de locatie wordt nog bekend gemaakt.

 

De eerste bijeenkomst kwamen we samen bij Athos, in Maastricht.

 

De volgende scholingsbijeenkomsten ‘Basismodule Positieve Gezondheid in Limburg’ zijn gepland op:

di 22 mei: 9.30 – 15.30 uur
di 5 juni: 9.30 -15.30 uur
di 26 juni: 9.30 – 12.30 uur
De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt. De kosten bedragen € 750,—  excl. btw per deelnemer.
Opgeven kan via de website van iPH en via Mieke Reynen email:  m.reynen@iph.nl of mobiel 06-53.96.69.87