Partner worden

Een partner bij de Beweging Limburg Positief Gezond is een organisatie die binnen en/of buiten de eigen organisatie actief aan de slag is met het enthousiasmeren en implementeren van het gedachtengoed Positieve Gezondheid en aansluiting zoekt bij de beweging. Het verschil met een kernpartner is dat deze niet financieel dan wel 'in kind' bijdragen aan de Beweging en hiermee geen invloed heeft op de inzet van mensen en middelen ten aanzien van onze ambitie. Te weten de eerste positief gezonde provincie van Nederland worden. 

Als partner sluit je aan op de beweging en werken we gezamenlijk aan het uitbreiden en implementeren van het gedachtengoed. Dit kan door samen op te trekken bij het organiseren van een symposium of event, het in de spotlights zetten van inspirerende ( burger) verhalen, het communiceren over nieuwe initiatieven, positief gezond onderwijs, innovatie en (domein overstijgende) samenwerkingen en het aansluiten op bestaande netwerken en intiatieven.