Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Pak met elkaar die maatschappelijke rol

Vraag: In de financiering van gezondheidszorg heerst een patstelling. Nu heeft de GGD vooral contact met de eigen financier (de gemeente), en de huisarts met de zorgverzekeraars, maar is het een idee dat GGD’en en huisartsen met gezamenlijke initiatieven naar gemeenten én zorgverzekeraars stappen?

Gijs Rotteveel van Menzis geeft antwoord op deze vraag.

‘Een patstelling doorbreken in de financiering van integrale gezondheidszorg. Ik had me een gemakkelijkere vraag kunnen voorstellen… Laat ik vooropstellen dat ik vind dat iedereen zijn maatschappelijke rol zou moeten pakken. Overheid, verzekeraars, zorgaanbieders, gemeenten en werkgevers, en niet afzonderlijk van elkaar, maar met elkaar. Door samen te werken, lokale coalities te vormen en preventieve initiatieven met zorg te verbinden rondom kwetsbare mensen. Zo maken we uitvoering van onze taken mogelijk en beter financierbaar. En dan vallen de ene keer de baten bij de gemeenten en de andere keer bij de zorgverzekeraar. En laten we vooral niet vergeten bij wie de baten echt vallen: bij de burgers.

Ambities op preventief vlak voor alle Nederlanders

Met SamenGezond faciliteren, helpen en belonen we inzet op gezonder leven, voor alle Nederlanders, ook voor mensen die chronisch ziek zijn of met een beperking te maken hebben. Hiermee lopen we voorop als het gaat om integrale online leefstijlinterventies. Daarbij gebruiken we de stand van de wetenschap, de wijsheid van kennisinstellingen, gezondheidsfondsen en partners uit het zorgveld om kennis te delen en persoonlijk relevant te maken. De inzet van de huisarts is essentieel: leefstijlverandering moet steeds vaker in de spreekkamer beginnen.

Met gedragsverandering is nog veel gezondheidswinst te behalen, waardoor we de kwaliteit van leven van mensen kunnen versterken en de zorgkosten voor de maatschappij kunnen verminderen. We doen dat zeer expliciet niet alleen voor onze verzekerden: iedereen heeft toegang. Waarom? Omdat we dit een maatschappelijke verantwoordelijkheid vinden. En in het programma werken we samen met wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen om met deelnemers onderzoek te doen naar wat preventie nu echt oplevert, ook in relatie tot gezondheidskosten.

Paul van der Velpen schreef in zijn doorgeefblog over baten. Menzis investeert fors in preventie-initiatieven. Baten van deze investeringen vallen bij gemeenten, bij werkgevers, bij collega zorgverzekeraars en bij andere financiers van zorg. Is dat erg? Collectieve middelen zoals onze coöperatie die beheert (met geld van premiebetalers en van de belastingbetaler) moeten júist worden aangewend voor het maatschappelijk belang.

Samen aan de slag van zorg naar gezondheid

Preventie moet als olievlek over Nederland verspreiden, maar wij kunnen beste beginnen in de regio’s waar wij veel verzekerden hebben wonen. Met behulp van bewezen effectieve leefstijlinterventies willen we het aantal diagnoses voor chronische aandoeningen (diabetes type 2, COPD, hartfalen, depressie en ernstig overgewicht) tegen de stijgende trend in verminderen en stabiliseren. Voor deze chronische aandoeningen is een gezondere leefstijl veelal effectief om ofwel te voorkomen dat mensen ziek worden of om verergering van de ziekte te voorkomen.

Met bijna alle GGD’en in onze regio’s maken we samen de slag van zorg naar gezondheid. Alleen door traditionele zorg- en financieringsstructuren te ontstijgen kan de forse toename van chronische ziekten worden gekeerd. Leefstijlinterventies en lokale samenwerkingen zijn daarbij cruciaal. Als het ons, de overheid, zorgaanbieders, zorgverzekeraars én burgers lukt om preventie en leefstijl in de gehele zorgketen een plek te geven, kunnen we de explosieve toename van chronische ziekten een halt toeroepen.

Bron: Alles is gezondheid

Deze pagina delen: