Vrijdag, 10 september 2021


Over 5 jaar is Positieve Gezondheid een begrip dat alle Limburgers kennen”

Niemand kan tégen Positieve Gezondheid zijn. Het is het meest effectief, omdat de mens centraal staat. Die mensgerichte aanpakt past volledig bij Lars Rompen. Hij is manager publieke waarde bij Wonen Limburg en kernpartner van de Beweging Limburg Positief Gezond. “Positieve Gezondheid stelt ons in staat op een andere manier het gesprek te voeren met onze bewoners en helpt ons er zo achter te komen hoe het met onze bewoners gaat."

Stimuleren samenredzaamheid
“Professionals hebben vaak de neiging om zaken in te vullen voor bewoners. Wonen Limburg heeft altijd gepleit om samenredzaamheid te stimuleren. Dat begint met luisteren naar de bewoners. Wat speelt er, wat willen ze en wat hebben ze hiervoor nodig. Positieve Gezondheid zorgt ervoor dat we dit makkelijker expliciet kunnen maken. Met het spinnenweb in het achterhoofd kijk je breder naar de uitdagingen en mogelijkheden voor onze bewoners.”

Indirect inzetten van Positieve Gezondheid
Eygelshoven Doet! is een praktijkvoorbeeld waarin gemeente Kerkrade, Provincie Limburg en Wonen Limburg samen participeren om de samenredzaamheid van burgers te vergroten. “Bewoners kiezen zelf voor projecten die ze graag willen uitvoeren in hun wijk. Denk aan een gezamenlijke tuin of het inrichten van een plein. De bewoners zijn in de lead en komen dus ook met ideeën. Wij hebben puur een faciliterende rol. Dat is óók Positieve Gezondheid. Het stimuleert mensen die in een sociaal isolement zitten om hieruit te komen. Ze gaan samen in teamvorm aan de slag. Mooi om te zien dat dit zo goed werkt. En er is een enorme bijvangst. Je krijgt contacten met mensen. Je hoort allerlei verhalen. Zo kun je Positieve Gezondheid dus indirect inzetten. Het werkt niet om van de deur tot deur te gaan met het spinnenweb in de hand, maar dit soort projecten helpen wél.”

Een cadeautje
Lars kan enorm genieten van dit soort geslaagde acties. “Ik word heel blij als mensen zichzelf ontplooien doordat ze in dit geval zelf iets organiseren. En dat je dan ziet dat ze heel trots zijn op het resultaat. Je ziet bewoners glunderend zij aan zij genieten van dat wat ze bereikt hebben. Zeker als je bedenkt dat sommigen het niet altijd makkelijk hebben, dan is zo’n moment van euforie een cadeautje. Voor henzelf, maar ook voor de professionals die hierbij betrokken zijn.”

Werkwijze zat al in ons DNA
Positieve Gezondheid pakt ook heel gunstig uit voor de medewerkers van Wonen Limburg. “De werkwijze zat al in ons DNA. Het is niet nieuw om hiermee te werken. Nu het ‘beestje’ een naam heeft en veel mensen er vanaf weten, is het wel makkelijker om naar buiten toe helderheid te verschaffen. Richting bewoners, maar ook om andere partijen mee te krijgen. Er gaat een bepaalde overtuigingskracht vanuit en dat maakt duidelijk waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.” 

Een begrip dat iedereen in Limburg kent
‘Hoe ziet Positieve Gezondheid er over vijf jaar uit?’ dat was de vraag van de vorige geïnterviewden Wessel Breeuwsma en Caroline Kortooms van De Gezondste Regio 2025. “Tegen die tijd is het een begrip dat iedereen in Limburg in ieder geval al een keer gehoord heeft. En een groot deel van de Limburgers is ermee bekend. Het is fantastisch dat we allemaal dezelfde taal spreken. Er is al veel werk verzet, maar over vijf jaar is alles veel concreter. Dan gaan wij als Wonen Limburg bijvoorbeeld met Positieve Gezondheid de wijk in. En gaan we meer projecten opzetten zoals Eygelshoven Doet! Positieve Gezondheid zit dan echt in een volgend stadium.”

Billboard met boodschap
De vraag van Lars aan de volgende geïnterviewden, Marc van Ooijen en Birgitte van den Heuvel van De Zorggroep, is: “Als jullie de kans krijgen om een billboard van 100 meter doorsnee neer te zetten bij het provinciegebouw, wat voor boodschap over Positieve Gezondheid komt hier dan op te staan voor de nieuwe gedeputeerden?”