Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Medisch en sociaal verbonden


Over de gouden kansen van samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk.

(Deze publicatie is overgenomen uit ‘Medisch en sociaal verbonden‘)

De klachten zijn echt, maar de huisarts kan eigenlijk niets vinden. Niets medisch tenminste. Dat is geen uitzondering: dat overkomt 30-50% van de mensen op het spreekuur. Soms zullen de klachten vanzelf weer verdwijnen, maar het kan ook zijn dat er op sociaal-emotioneel gebied iets aan de hand is. Dan kan de huisarts verwijzen naar een sociaal werker. Maar bij welk soort problemen kan dat een oplossing zijn? En hoe kun je die doorverwijzing versoepelen? Movisie zocht het uit en bundelde de bevindingen in de brochure ‘Medisch en sociaal verbonden’.

Acht praktijkvoorbeelden

Movisie selecteerde met hulp van brancheorganisatie Sociaal Werk Nederland acht voorbeeldprojecten waarin huisarts en sociaal werker samenwerken. Daaronder zijn inmiddels landelijk bekende projecten als SamenOud, Welzijn op recept en Even Buurten. De analyse van die acht projecten leverde een aantal aanbevelingen op, zoals:

  • Artsen en sociaal werkers moeten elkaar en elkaars werk leren kennen (persoonlijk kennismaken, bij elkaar meelopen)
  • Gebruik een eenvoudige manier van doorverwijzen (heldere afspraken, simpele registratie)
  • Maak het nut van sociaal werk duidelijk (aan patiënten en zorgprofessionals)

Doorverwijzen helpt niet alleen de patiënt maar ook de arts: ‘Ik ervaar minder werkdruk omdat bepaalde problemen kunnen worden opgelost door het sociaal werk. Die mensen komen niet meer bij mij terug met dit probleem.’

Langer thuis

De publicatie ‘Medisch en sociaal verbonden’ verschijnt in het kader van het Kennis- en experimentenprogramma Langer Thuis. Langer Thuis is een programma van Aedes-Actiz, Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31, ondersteund door de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Download publicatie (pdf)

Deze pagina delen: