De laatste jaren komen er in Maastricht meer en meer initiatieven waarbij men elkaar kan ontmoeten in huiskamersfeer rond sociale activiteiten. Een mooi voorbeeld is Sjuif a-en in Heer, opgezet in samenwerking met Buurtnetwerk Heer. Naar aanleiding van twee dialoogsessies met de Gemeente Maastricht Adviescommissie Senioren Maastricht en GGD-ZL besloot men voor de opzet van een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor iedereen in de wijk. In de Gerard Walravenstraat 92 A kon het inloophuisje voor de buurt geopend worden. Welzijnsorganisatie Trajekt ondersteunt dit buurtinitiatief op afstand. En een belangrijke kartrekker is vrijwilliger Servé Habets. Op dinsdag van 10.00 -14.00 uur en op donderdagmiddag van 14.00 -16.00 zijn er ontmoetingsactiviteiten. Samen met de bezoekers wordt er invulling gegeven aan de bijeenkomsten. Iedereen is welkom en deelname is gratis.

Er zijn voorwaarden en uitgangspunten opgesteld om deze initiatieven in Maastricht continuïteit te kunnen bieden. Huiskamers maken – ieder op een eigen manier – deel uit van een breed palet aan sociale voorzieningen in buurten van Maastricht. De 14 reeds bestaande huiskamers organiseren op structurele basis ontmoeting voor buurtbewoners, in de vorm van bijvoorbeeld gezamenlijk koffie drinken, kaarten of creatieve activiteiten. Soms ontstaat dit vanuit eigen initiatief in de buurt, soms vanuit de Burgertop Zorg en Gezondheid. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van zaken als de hoogte van de huur en openingstijden. Om de continuïteit te waarborgen, wordt de subsidie verstrekt voor drie jaar. Belangrijk is dat de huiskamers een buurtfunctie vervullen.

Het sociale aspect is van grote waarde voor vele senioren en andere buurtbewoners. In het model van Positieve Gezondheid worden sociaal maatschappelijke aspecten dan ook grote betekenis toegekend. Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven en helpen enorm tegen vereenzaming en bij verwerking van leed en ziekte. Hier lees je meer over dit project.