Maandag, 25 maart 2019

Van grip naar begrip

Kun je armoede aanpakken vanuit een ander perspectief?

Op maandag 15 januari sprak in Roermond Harry Kruiter, die ons inspireerde met oplossingen op het terrein van armoede. Harry Kruiter is van het Instituut voor Pubieke Waarde en deed samen met zijn broer de inspiratie-sessies in januari.

“Een man in de schuldsanering is zijn auto kwijtgeraakt. Hij vraagt die terug. Men weigert. Hij dringt aan. Waarom? Hij heeft twee zesjarige dochtertjes met een hechtingsstoornis die nu per taxi naar school moeten, hetgeen dagelijks tot drama’s leidt. Het ziet ernaar uit dat opname in een instelling noodzakelijk wordt. Zet nu eens die kosten van die auto af tegen de taxikosten en twee intramurale zorgplaatsen.”

Het Instituut voor Publieke waarde ziet deze voorbeelden dagelijks en stelt dat we in de zogeheten entry-exit paradox terecht gekomen zijn. Die paradox komt erop neer dat de mensen met de grootste schulden niet geholpen worden met hun schulden, omdat ze niet met geld kunnen omgaan. De mensen met de grootste psychiatrische problemen worden niet geholpen, omdat ze te ziek zijn. Deze groepen zijn als de kanarie in de kolenmijn. Als je juist deze groepen bestudeert, kun je precies zien waar het misgaat in de zorg en welzijnsverzorgingsstaat. Dit geeft inzichten voor bredere groepen en voor de samenleving als geheel. Dáár moet je dus juist beginnen.

Bieden zij een sleutel om de meeste kwetsbare groepen te benaderen en hen te ondersteunen. Leren we daarvan voor andere doelgroepen? Biedt dit kansen voor de trendbreuk vanuit de Sociale Agenda Limburg en aanpak Positieve Gezondheid?

Maandag 22 januari sprak Albert Jan Kruiter Beej Benders in Venlo.