Zoals landelijk, is er ook in Weert een omslag nodig in de strijd tegen overgewicht, diabetes en chronische aandoeningen. Platform Weert in Beweging organiseert een inspiratiebijeenkomst: ‘De preventieve kracht van de zorg!’ Deze inspiratiesessie is gebaseerd op het concept van (Positieve) Gezondheid.

In Weert werken burgers en de zorgsector samen met allerlei gezondheid bevorderende activiteiten, volgens de  richtlijnen van Gezondheidsraad Beweeg- en voeding. Er is een leefstijlscan ontwikkeld om te komen tot de meest waardevolle leefstijl interventie. In samenwerking met de gemeente Weert, GGD, Provincie Limburg en samenwerkingspartners organiseert de werkgroep Zorg- en Welzijn van Platform Weert in Beweging de informatie- en inspiratiebijeenkomst ‘De preventieve kracht van de zorg!’. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die werkzaam is binnen de zorg- en welzijnssector en vindt plaats op 10 november, van 15.30 uur tot 17.00 uur in het Auditorium (route 26) van het SJG (Sint Jans Gasthuis), Vogelsbleek 5 te Weert. Het programma:

  • ‘Alles is Gezondheid’ van het Nationaal Programma Preventie
  • ‘Limburg Positief Gezond’ en Positieve Gezondheid
  • ‘Weert Gezond’ – J.O.G.G. en W.O.G.G. voor een gezonder Weert
  • Samen in gesprek ….. kansen en mogelijkheden Weert Gezond

Dus samenvattend:

Vrijdag 10 november, van 15.30 uur – 17.00 uur

In het SJG (Sint Jans Gasthuis) – Auditorium (route 26) te Weert

Deelname is gratis. Parkeren op parkeerdek SJG, uitrijkaarten gratis beschikbaar.

Aanmelden via info@beweegnet.nl