NATIONAAL PREVENTIEAKKOORD

Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft na maanden onderhandelen met zeventig partijen het Nationale Preventieakkoord gepresenteerd. Daarin staan maatregelen om Nederland gezonder te maken. Zoals: rookruimten worden verboden en in 2030 kost een pakje sigaretten tien euro. Meer waterpunten en geen suikerhoudende frisdranken op scholen, gezondere kantines en beperking van korting op alcohol. Kritiek op het akkoord was er al snel. Voedingsdeskundigen zeggen dat er meer nodig is en volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) worden de doelen van dit akkoord niet gehaald met de aangekondigde maatregelen. Hier lees je er meer over.

POSITIEVE GEZONDHEID EN HET GEHEIM VAN LIMBURG

Limburg stond voor een grote sociale opgave. Er was een trendbreuk nodig om de gezondheid, het welzijn en de participatie van haar inwoners te vergroten. En inmiddels bruist het van de Positieve Gezondheid in Limburg. Op tal van plekken zijn organisaties en burgers ermee aan de slag gegaan. Machteld Huber en Mieke Reynen van iPH ondersteunen Limburg in de ambitie de eerste positief gezonde provincie te zijn. Wat is het geheim van het Limburgs succes? Lees hier het hele interview.

ARTSEN KUNNEN 20% VAN HET PROBLEEM OPLOSSEN

Cardioloog Petra Kuypers kent als geen ander de vraag van patiënten, dokter… maak mij beter. Maar in haar vak is de rol van de arts onderhevig aan de 80/20 regel. “Zo’n 20% aan de verbetering van de patiënt kan een dokter bieden, maar de 80% die overblijven moeten patiënten zélf doen.” zegt Petra. “Daarnaast is de leefomgeving en psychische balans van iemand van doorslaggevende betekenis voor het welzijn van elke cliënt aan je tafel. Dus moet je daar als arts oog voor ontwikkelen”.

EEN CHRONISCHE LEVENSGENIETER

De centrale boodschap die Hans Meex ons wil meegeven, is een heel belangrijke: “Lever je niet willoos over aan de medici, maar kom voor jezelf op.” Wij interviewden deze bijzondere patiënt die levenslust weet te combineren met een aantal ernstige chronische aandoeningen. Hans schreef er een inspirerend boek over. Hier vind je meer info.

GEZONDHEID VERSUS KWALITEIT VAN LEVEN

Er is de laatste jaren veel discussie over de verschillende begrippen van gezondheid en ook over hoe gezondheid en kwaliteit van leven zich tot elkaar verhouden. Om meer helderheid te krijgen, zetten de onderzoekers John Dierx en Hans Kasper een online enquête uit onder 1.000 Nederlanders. Daaruit blijkt dat 75% van hen het nieuwe concept nog niet kent. En dat de helft van de respondenten Positieve Gezondheid meer aanspreekt dan de WHO-definitie. Lees hier het hele artikel.

ZINGEVING IS GOED VOOR HET HART

 

Het concept van de Blue Zones voor een gelukkig en gezond leven is een inspiratie voor het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Uit onderzoek in Japan blijkt vooral zingeving goed voor het hart. Arts-onderzoeker Machteld Huber, grondlegger van het nieuwe concept van gezondheid, deed onderzoek naar indicatoren van gezondheid. Door patiënten blijkt gezondheid breed te  worden gezien. In Positieve Gezondheid staat naast de fysieke, mentale en sociale component, betekenisgeving centraal. Dit wordt door beleidsmakers, onderzoekers, maar ook door artsen niet altijd herkend. Lees hier het hele artikel.

PG EN ANDERE METHODEN VERGELEKEN

 

Wat brengt Positieve Gezondheid aan vernieuwing als je het gedachtegoed vergelijkt met veelgebruikte aanpakken in de bestaande praktijk? Waar zitten de overeenkomsten en verschillen? En hoe kunnen de verschillende aanpakken elkaar versterken in de praktijk? iPH vroeg aan een groep trainees van Talent for Care om de verschillende methoden eens op die manier naast elkaar te leggen. Wil je meer weten? Dan bekijk hier het rapport (Overgenomen van iPH, 10 sept. 2018)

MINI-DOCU'S INSPIREREN ENORM

Agatha Bronckers – Boonen is 87 jaar. Ze werd geboren op een boerderij in Broekhuizen en woont sinds 1951 in Maastricht. Agatha was getrouwd met Jo Bronckers (Diabetes Type 1 patiënt en overleden in 2009). Agatha was zijn mantelzorger. In juni van dit jaar heeft Agatha een verzoek ingediend voor euthanasie. Zorg-Belang maakte een hele reeks van zulke docu’s, die uiteenlopende levenslessen en dilemma’s helder illustreren. Je vindt ze hier.

BRIGHTVIBES VERTELT POSITIEVE VERHALEN

Een miljoen volgers had BrightVibes, het platform dat zoveel mogelijk positiviteit wil verspreiden, al op zijn internationale Facebookpagina.  Oprichter Michiel de Gooijer: “Mensen willen graag nieuwe, positieve verhalen horen.” Voorbeeld: Groente en fruit komt meestal uit de supermarkt. Door dit gemak, weten kinderen vaak nauwelijks meer waar hun eten vandaan komt. Door hen te leren hoe ze hun eigen groenten moeten verbouwen, wordt hun enthousiasme voor gezond eten gewekt. Het is leuk, ze leren veel en brengen bovendien tijd in de natuur door. Lees het hele verhaal hier.

BETERE GEZONDHEID, BETERE ZORG, DEZELFDE PRIJS

Hij afficheert zich graag als huiskamergeleerde. Een slimme truc om wantrouwen en weerstand te verminderen. Want vergis je niet, sinds hij met emeritaat is, wijdt Guus Schrijvers zich met onverminderde energie aan zijn doel: betere gezondheid, betere zorg, en dat voor dezelfde prijs. Kan dat? De kosten van de gezondheidszorg rijzen toch de pan uit? Ja, dat kan. Schrijvers deed een grondige internationale studie, waarin hij op elk terrein van de gezondheidszorg zag dat het goedkoper én beter kan. De neerslag van dat onderzoek is een boek dat onlangs werd gepresenteerd: Zorginnovatie volgens het cappuccinomodel. Beluister hier de Podcast.

MEDISCH EN SOCIAAL VERBONDEN

De klachten zijn echt, maar de huisarts kan eigenlijk niets vinden. Niets medisch tenminste. Dat is geen uitzondering: dat overkomt 30-50% van de mensen op het spreekuur. Soms zullen de klachten vanzelf weer verdwijnen, maar het kan ook zijn dat er op sociaal-emotioneel gebied iets aan de hand is. Dan kan de huisarts verwijzen naar een sociaal werker. Maar bij welk soort problemen kan dat een oplossing zijn? En hoe kun je die doorverwijzing versoepelen? Lees het hele artikel hier.

AFSLANKEN IS EEN COMPLEX PROBLEEM. VOOR IEDEREEN ANDERS.

Anna Verhulst was studente Geneeskunde aan de Universiteit van Maastricht, toen zij op het podium verklaarde vele kilo’s te zijn afgevallen. Hoe complex en persoonlijk dat proces is, vertelt zij in begrijpelijke bewoordingen, in het Engels. Anna’s betoog is zo inspirerend en herkenbaar dat het inmiddels wereldwijd meer dan 1 miljoen keer gezien is. Geniet mee van Anna’s levenservaring, die zij al deelde toen het begrip Positieve Gezondheid in Limburg nog tamelijk onbekend was.

STRAKS GRATIS NAAR DE LEEFSTIJLCOACH

5 miljoen is het aantal Nederlanders dat een chronische ziekte als diabetes of hart- en vaatziekten heeft, of het risico loopt dat soort aandoeningen te ontwikkelen. Zij kunnen straks van de huisarts een verwijzing krijgen naar de leefstijlcoach. CZ is in samenwerking met de Universiteit Maastricht al sinds 2014 bezig met een proef waarbij zij mensen uit deze risicogroep aan een leefstijlcoach koppelen. De coaches zetten mensen aan tot meer bewegen en gezonder eten. Nu staan dat soort voornemens bij veel mensen op het lijstje. Daar blijft het geregeld ook bij. Bij anderen die wel enthousiast aan de slag gaan in de sportschool of op de fiets, begint na drie weken het zoeken naar redenen om vandaag maar even niet te gaan.   Lees het hele artikel hier.

Theaterstuk leert gezondere leefwijze

Helder Theater ontwikkelde in opdracht van de GGD Hart voor Brabant een theatervoorstelling over het leven als je ouder wordt. Met welke dilemma’s kom je in aanraking? Hoe blijf je zo gezond mogelijk? En hoe houd je plezier in het leven? De theatervoorstelling ‘en ze leven nog lang en gelukkig’ laat op een ludieke, humoristische wijze zien, hoe je gelukkig en gezond oud kan worden. Mail: theatervoorstelling@ggdhvb.nl of 088 – 368 6820.

BELGIË VAN START MET POSITIEVE GEZONDHEID

België gaat werk maken van Positieve Gezondheid. Het gezondheidszorgsysteem bij de buren heeft zijn limieten bereikt. Hoogste tijd om de gezondheid van de Belg te versterken. Gezondheidsfonds CM met 4,5 miljoen leden, nam het initiatief. 1 juni was het startsein. Hier lees je er alles over.

P.G. ALS KAPSTOK VOOR GEMEENTEBELEID

Sinds 2015 zijn veel taken in zorg en welzijn vanuit het Rijk bij de gemeenten neergelegd. De gemeente Zoeterwoude wil na drie jaar alles goed op een rij zetten. Resultaat is een uitgebreide actielijst die is vastgelegd in de Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond. Lees hier het hele verhaal.

JE KUNT HEEL VEEL ZELF DOEN, BIJ ERNSTIGE ZIEKTE

Anita Kaemingk werd zeer enstig ziek. Ze kreeg door een levensbedreigende endometriumkanker in 2013 te horen: “Je wordt niet meer beter.” In een twintigtal columns schreef ze over allerlei ervaringen die je overkomen zodra je kanker krijgt; Bijgaand artikel is daar één van. En hier vind je haar video.

HOE WERKT HUISARTSBEKOSTIGING..?

Om gezondheidsachterstanden in gemeenten terug te dringen is een integrale aanpak op vijf sporen nodig: Gedrag & Vaardigheden, Participatie, Preventie & Zorg, Fysieke Omgeving en Sociale Omgeving. Deze acht succesfactoren staan bekend om de aanpak op deze sporen effectiever maken. Binnen deze factoren kunnen diverse thema’s bijdragen aan het verminderen van sociaal economische gezondheidsverschillen. Lees hier het hele artikel.

HOE START JE MET POSITIEVE GEZONDHEID

Hoe start je Positieve Gezondheid? Gebruik de termen in het Spinnenweb. Die bieden een gemeenschappelijke taal waarin iedereen elkaar verstaat, ook de patiënt. Loop eens een dag mee met een collega. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen of wanneer je elkaar nodig hebt. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Aldus een aantal belangrijke tips van Machteld Huber voor degenen die aan de slag willen met Positieve Gezondheid. Lees hier het hele artikel.

"DENKEN OVER HET ZORGSTELSEL MOET STRUCTUREEL VERANDEREN"

“Nederland telt talloze instanties en toezichthouders die zich bezighouden met de zorg. Vanuit hun eigen belang en verantwoordelijkheid maken ze allemaal regels die artsen en verpleegkundigen dagelijks in de weg zitten. Zolang al deze clubs hun beleid niet fundamenteel herzien, zijn alle pogingen van de verzekeraars en het ministerie om regels te schrappen hooguit doekjes voor het bloeden.” Lees hier het hele artikel.

STEEDS MEER MENSEN ZULLEN DENKEN: "DIT GAAT ERGENS OVER"

Zorgverzekeraar CZ experimenteert met Positieve Gezondheid, om te leren hoe dit concept vorm en inhoud kan krijgen in de praktijk. Waarom begin je daaraan als zorgverzekeraar? En wat levert dat op? Manager Regioregie Wiro Gruisen: ‘Belangrijkste drijfveer is om met elkaar anders te gaan denken over ziekte en gezondheid.’ Lees het hele interview hier.

"ALS WE ELKAAR ZIEN, SPREKEN EN BEWONDEREN, WORDEN WE GEZOND"

“Wie zijn buren kent voelt zich minder eenzaam en gelukkiger. Zo eenvoudig is het.” Om mensen te verbinden startte Karin Bruers haar initiatief Social Sofa: een bedrijf dat sociale verkilling te lijf gaat met zitbanken in de wijk. En luister welke vlucht dat idee krijgt.

"IK MERK DAT IK VEEL MINDER VASTLOPENDE CONSULTEN HEB."

In Meppel ligt de huisartsenpraktijk van Carola Penninx. In deze video legt ze uit hoe in haar praktijk het roer om ging. Want tenslotte gaat het er in wezen om, dat de patiënt zich zo goed mogelijk voelt. En dat begint met luisteren naar het probleem. Bekijk deze video voor het hele verhaal van Carola.

TWEE LIMBURGSE HUISARTSEN WINNEN COMPASSIEPRIJS

Huisartsen Jung en De Waart uit Afferden hebben de Compassieprijs 2017 gewonnen. Hylke de Waart en Hans Peter Jung besloten te gaan werken vanuit het concept van Positieve Gezondheid. En zij merken dat ze daardoor weer plezier in hun werk krijgen… en daarbij indrukwekkende resultaten boeken. Lees het hele verhaal hier. Wie het verhaal van huisarts Jung zelf wil horen, kan de volgende inspiratiesessie bijwonen. Klik hier om je in te schrijven voor de inspiratiesessie. Foto via Mijntje Wismans.

‘WAAROM WORDEN DE BEWONERS VAN SARDINIË ZOVEEL OUDER DAN WIJ?’

Op het eiland Sardinië worden mensen veel ouder dan elders in Europa. De Canadese Psychologe Susan Pinker onderzocht het eiland op zijn specifieke kenmerken en kwam tot een interessante lijst van factoren. Haar betoog van een kwartiertje werd al door anderhalf miljoen mensen bekeken. En is voorzien van Nederlandstalige ondertitels.

‘JE BESPAART ER VEEL TIJD MEE, OMDAT PATIENTEN MINDER VAAK CONSULTEREN’

Huisarts Karolien van den Brekel zet het Spinnenwebmodel Positieve Gezondheid vaak in. Elke dag besteedt ze een aantal consulten aan het invullen en bespreken van deze zelftest. Waarom is ze er zo enthousiast over? Wat levert dat spinnenweb nu eigenlijk op? Lees het hele interview op deze pagina.

Laten we van een consult weer een ontmoeting maken

Laten we van het medisch consult weer een ontmoeting maken, zegt geriater Joris Slaets. Professionals vallen de patient na ca. 9 sec. al in de rede, bij het eerste medisch consult. Maar als we ons niet engageren met de patiënt, kunnen we voor die persoon niets betekenen. In deze podcast door Lex Bohlmeijer van de Correspondent, komen heel wat openbaringen aan het licht. Neem 45 minuten de tijd en laat je inspireren. De foto is van Marijn Smulders, voor De Correspondent.

Wat kan de natuur met je gezondheid doen?

Kom je mee de natuur beleven in de Grote Peel, 9 november aanstaande? Wij zoeken professionals uit de Peelregio die samen met ons willen ontdekken hoe we inwoners uit dit gebied meer kunnen laten profiteren van de positieve effecten van hun omringende landschap en natuur. Laten we tijdens deze bijeenkomst eens verkennen hoe samenwerking met de natuurorganisaties het beste zou werken voor inwoners uit deze streek. Je leest er hier alles over en kunt je meteen inschrijven. Het initiatief maakt deel uit van De Week van de Positieve Gezondheid.

KINDTOOL MIJN POSITIEVE GEZONDHEID GELANCEERD

Het zelftest-instrument is nu ook geschikt voor kinderen. Deze Kindtool Positieve Gezondheid is het resultaat van 118 interviews met kinderen en hun ouders. Behalve de lichamelijke gezondheid monitort de test ook het eigen welbevinden en de persoonlijke kijk op sociale participatie. Het zelf invullen van de test is erg geschikt als voorbereiding op een consult met een zorgverlener. Naast onderwerpen als eten, slapen en sporten komen ook onderwerpen aan bod als de leefomgeving, steun van anderen en toekomstperspectief. De test is te bestellen als papieren of als digitale versie via kind.mijnpositievegezondheid. En hier downloaden kan natuurlijk ook. Op de foto zien we de initiatiefnemers van het Institute for Positive Health, het Wilhelmina Kinderziekenhuis, Stichting Kind en Ziekenhuis en de Gemeente Utrecht.

welke trend volgt onze gezondheid?

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu kwam onlangs met een Trendscenario. Daarin zijn voor allerlei aspecten van volksgezondheid en zorg projecties voor de toekomst gemaakt, tot 2040. In het Trendscenario wordt verondersteld dat de historische trends zich voortzetten zonder dat er nieuw of geïntensiveerd beleid wordt ingevoerd. Lees dat Trendscenario hier.

Wat deed Positieve Gezondheid voor deze Gynaecoloog?

Fedde Scheele is behalve gynaecoloog ook hoogleraar aan de VU in Amsterdam. Toen hij voor het eerst van Positieve Gezondheid hoorde, was hij meteen enthousiast. “De patient is een persoon, en dus moeten we als arts ook dealen met de persoon… en niet slechts met de ziekte op zichzelf”. Klik hier voor zijn persoonlijke ervaring met Positieve Gezondheid.

Alexis doet verslag van een inspirerende bijeenkomst.

Alexis de Roode hoorde het Machteld Huber samenvatten in De Roode Hoed te Amsterdam: “Positive Health draait om veerkracht”. Het werd een interessant verslag, gemaakt op 13 apr 2017. De foto is van Michiel Wijnberg.

Ook bij GGZ werkt Positieve Gezondheid, zegt Jim van Os.

In de Geestelijke Gezondheids Zorg zocht men al langer naar een doorbraak in de benadering van gezondheid. Jim van Os is hoogleraar Psychiatrie zag het concept van Positieve Gezondheid op het juiste moment ontstaan. Kijk hier naar het interview van 11 minuten.

heldere uitleg over positieve gezondheid

Het initiatief van Machteld Huber om de definitie van gezondheid aan te pakken, trok internationale aandacht. Deze korte video geeft uitleg bij haar nieuwe concept van gezondheid. Machteld Huber ontving hiervoor op 20 september 2012 een ZonMw Parel.