Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Voor studenten
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Keipositief
Contact

Impuls voor Positieve Gezondheid in de praktijk – samenwerking iPH met BeBright en Vilans

Steeds meer gemeenten, provincies en zorgverleners werken of willen werken met Positieve Gezondheid. Na de eerste verkennende stappen, stuiten ze op de vraag: hoe maken we Positieve Gezondheid een integraal onderdeel van ons werk? Om organisaties hierbij te helpen, bundelt iPH de krachten met BeBright en Vilans.

Het is tijd voor de next step

Het Institute for Positive Health (iPH) heeft de afgelopen drie jaar het concept Positieve Gezondheid op de kaart gezet. Steeds meer gemeenten en (zorg)organisaties zien dat Positieve Gezondheid kansen biedt om patiënten en bewoners regie te geven over hun leven en hun leefomgeving. “We worden van alle kanten benaderd met vragen over de implementatie van werken met Positieve Gezondheid. Van het voeren van het andere gesprek met patiënten tot het vormgeven van de samenwerking met zorgverleners in de regio. Om maximaal aan de vraag tegemoet te komen, slaan we de handen ineen met BeBright en Vilans. Door deze samenwerking komt de transformatie die nodig is om Positieve Gezondheid een vaste plek te geven binnen zorg en welzijn een stap dichterbij. En daar zijn we enorm blij mee”, aldus Machteld Huber, directeur iPH en grondlegger van het gedachtegoed.??

Positieve Gezondheid inbedden in de praktijk

iPH en de partners zullen kennis en ervaringen uitwisselen over de doorontwikkelingen van het gedachtengoed en over implementatie ervan in de dagelijkse praktijk. Omdat niet elke organisatie dezelfde behoeften heeft, is het belangrijk dat er verschillende soorten partners in de samenwerking zitten.  

BeBright is een jong, dynamisch strategie- en innovatiebureau dat zich inzet om de vitaliteit van organisaties en de samenleving te versterken.  BeBright is dan ook verheugd om een partnership met iPH aan te gaan met als doel het gedachtegoed van Positieve Gezondheid verder uit te dragen en zorgorganisaties te ondersteunen bij het transformatieproces. “Positieve Gezondheid is een prachtig concept waarvan het gedachtengoed inmiddels door veel (zorg)organisaties omarmd is. Tegelijkertijd moet het nog wel even vertaald worden naar de praktijk van alle dag om te voorkomen dat het bij een mooie intentie blijft. BeBright gaat met veel enthousiasme samen met (zorg)organisaties aan de slag om Positieve Gezondheid in de ‘zorgpraktijk’ te implementeren.” aldus Philip J. Idenburg, oprichter en managing partner BeBright.

Vilans heeft veel ervaring met het adviseren en begeleiden van zorgorganisaties bij het implementeren van veranderprocessen waaronder het werken met Positieve Gezondheid. iPH en Vilans werken al langer samen en Vilans heeft aangetoond toegevoegde waarde te bieden bij het opleiden, stimuleren en implementeren van werken met Positieve Gezondheid. Vilans bestuurder Henk Nies zegt over het nieuwe partnership: “We bouwen door op het concept van Positieve Gezondheid. Dat betekent dat we werken aan duurzame zorg in Nederland vanuit solidariteit. We onderzoeken hoe professionals, organisaties en netwerken cliënten kunnen ondersteunen bij het behouden en vergroten van hun veerkracht. En wat dit betekent in hun relaties met hun verwanten. We houden rekening met de veelzijdigheid van kennis, die nodig is. We vergroten ons inzicht in de verschillende doelgroepen en we gebruiken naast wetenschappelijke en praktijkkennis steeds vaker ook ervaringskennis.”

Over Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg ligt de focus doorgaans op de aandoening van mensen. De aandacht gaat naar klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen oplossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet (alleen) op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.
Deze pagina delen: