Implementatietraject

Organisaties die willen starten met implementatie van positieve gezondheid doen willen dit integreren in hun manier van werken. Dit kan zowel gericht zijn op de klant; burger, client, bewoner, patient. Veelal is het beter eerst te starten met de interne organisatie, de medewerker zelf. Implementatie kan namelijk naar onze overtuiging alleen duurzaam succesvol zijn indien voorbeeldgedrag leidend en aanstekelijk is. Vanwege de focus op zorg en welzijn zijn er met name binnen deze sectoren, de meeste implemenatietrajecten, toegepast. De laatste drie jaar zien wij echter ook in het onderwijs, de publieke sector, het sociale domein en het bedrijfsleven een toenemend aantal implementatie coaches actief aan de slag met sociale innovatie en vitaliteitsmanagement waarbij positieve gezondheid een prima onderlegger kan zijn.

Zowel als gespreksinstrument als ook het omarmen vanuit een visie op gezondheid welk een heuse cultuurverandering bewerkstelligt. Zoals we uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht kunnen concluderen is het belangrijk om klein te beginnen en van binnen uit de olievlek te laten groeien. Dit klein beginnen vraagt uiteraard wel support van het hoogste management waarbij de vaardigheden lef, creativiteit en doorzettingsvermogen binnen zo'n projectgroep vaak behulpzaam zijn om bestaande werkwijzen, gedrag, procedures en systemen ter discussie te stellen en waar mogelijk in lijn met het gedachtengoed positieve gezondheid, aan te passen. Implementatie is hiermee veelal een gevoelig en complex proces waarbij nooit uit het oog mag raken dat de medewerker en/of burger zo vroeg mogelijk, betrokken wordt.