Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Hoe werkt positieve gezondheid?

Positieve gezondheid biedt een nieuw perspectief op het concept gezondheid. Het zal op de eerste plaats een zekere herkenning oproepen. En dan zul je geleidelijk je eigen toepassingen van positieve gezondheid vinden. De zelf-test die jouw persoonlijke mate van positieve gezondheid zichtbaar maakt, helpt daarbij. Omdat je daarmee de factoren die je gezondheid beinvloeden in begrijpelijke verhoudingen gaat zien, in een overzichtelijk diagram. En als je daarna de keuze maakt om je gezondheid te verbeteren, begint dat misschien met het loslaten van de dagelijkse routine.

Positieve gezondheid claimt niet voor iedereen onmiddellijk inspiratie te bieden. Integendeel, het concept werkt alleen voor mensen die dit echt willen. Het gaat namelijk niet om moeten, je kunt het evenmin iemand opleggen. Er is ook geen volledig uitgewerkt protocol. Het kost misschien wel even wat tijd, het eigen maken van deze kijk op gezondheid. Maar het verbreden van je visie op de eigen gezondheid sterkt het besef dat er veel meer factoren zijn dan alleen maar ‘ziekte’ die jouw gezondheid bepalen. Ook met de diagnose van een ziekte, is er altijd nog een heel groot gebied waarin je gezond bent.

Hoe start je Positieve Gezondheid

Hoe start je Positieve Gezondheid? Gebruik de termen in het Spinnenweb. Die bieden een gemeenschappelijke taal waarin iedereen elkaar verstaat, ook de patiënt. Loop eens een dag mee met een collega. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen of wanneer je elkaar nodig hebt. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Aldus een aantal belangrijke tips van Machteld Huber voor degenen die aan de slag willen met Positieve Gezondheid.

Het concept Positieve Gezondheid biedt goede kansen om samen te werken met anderen, binnen en buiten de zorg. Je hebt elkaar immers nodig om mensen een handelingsperspectief te kunnen bieden. Positieve Gezondheid prikkelt om over de muren van je eigen discipline een oplossing te zoeken of te creëren.

Hier volgen de tips van Machteld Huber:

Gebruik de taal van het Spinnenweb
Professionals spreken niet altijd dezelfde taal. Ze gebruiken logischerwijs de vertrouwde begrippen uit hun eigen vakgebied om zaken te duiden. Dat maakt samenwerken soms lastig: je begrijpt elkaar niet goed. Het Spinnenweb helpt om elkaar beter te verstaan. Het gaat om termen die iedereen begrijpt, ze zijn van alledag. Positieve Gezondheid gaat immers over verschillende levensterreinen. Van fysieke gezondheid en betekenisvolle relaties tot veerkracht en mee kunnen doen in de samenleving. We horen terug uit de praktijk dat de termen in het Spinnenweb een gemeenschappelijke taal bieden waarin iedereen elkaar verstaat. Ook de patiënt.

Kijk mee vanuit elkaars perspectief
Samenwerken gaat het beste met mensen die je bekend en vertrouwd zijn. Leer elkaar beter kennen door eens vanuit elkaars perspectief mee te kijken. Woon een vergadering van de ander bij. Of loop eens een dag mee. Je ziet dan eerder hoe je elkaar kunt aanvullen, wanneer je elkaar nodig hebt en hoe je bijvoorbeeld op welk moment het beste kunt doorverwijzen. Zo hoorde ik van een huisarts die nu met regelmaat de vergadering bijwoont van het sociaal wijkteam. Als je weet wat er speelt op elkaars werkgebied, kun je de patiënt beter van dienst zijn.

Let op privacy
Werk je samen om patiënten te helpen aan een handelingsperspectief? Hou dan wel de privacy van patiënten in de gaten. Je kunt niet zomaar alle informatie delen die je over de patiënt hebt. Vraag daarvoor altijd toestemming aan de patiënt.

Maak goede afspraken
Duurzaam samenwerken vraagt om afspraken maken. Wie houdt bijvoorbeeld het overzicht en de regie? Hoe voorkom je dat patiënten op verschillende plekken steeds opnieuw het Spinnenweb moeten invullen? Zijn er afspraken nodig over wie wat financiert? Een goede regel kan zijn dat degene waar de patiënt binnenkwam de centrale contactpersoon blijft. Maar dat is geen must.

Hou het eerst klein
Begin niet meteen groot: breid stap voor stap de samenwerking uit. Begin altijd met een coalition of the willing. Begin met elkaar aan een vraagstuk van patiënten waarop het vanzelfsprekend is om daarop te gaan samenwerken, of waar je alleen niet uit komt. Zo worden bij somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) goede ervaringen opgedaan met Positieve Gezondheid. Probeer uit wat werkt en wat niet, en leer daarvan. Kijk ook eens naar hoe anderen de samenwerking vormgeven rond Positieve Gezondheid. Uiteindelijk kan de samenwerking heel breed uitgroeien. Positieve Gezondheid gaat immers over alle dimensies van het leven.

(overgenomen uit ZorgenZ)

‘Waarom worden de bewoners van Sardinië zoveel ouder dan wij?’

Op het eiland Sardinië worden mensen veel ouder dan elders in Europa. De Canadese Psychologe Susan Pinker onderzocht het eiland op zijn specifieke kenmerken en kwam tot een interessante lijst van factoren. Haar betoog van een kwartiertje werd al door anderhalf miljoen mensen bekeken. En is voorzien van Nederlandstalige ondertitels.

Heldere uitleg over positieve gezondheid

Het initiatief van Machteld Huber om de definitie van gezondheid aan te pakken, trok internationale aandacht. Deze korte video geeft uitleg bij haar nieuwe concept van gezondheid. Machteld Huber ontving hiervoor op 20 september 2012 een ZonMw Parel.

Deze pagina delen: