Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Ervaringen
Positieve Gezondheid in de praktijk
Inspiratiesessies
Tools
Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Kernteam
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Hoe is het ontstaan?

Sinds 2009 werkt Machteld Huber aan de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid. Daar zijn tal van experts, zorgprofessionals en burgers bij betrokken. Het concept is voortgekomen uit verkennend wetenschappelijk onderzoek en wordt de komende jaren op basis van ervaringen steeds verder uitgewerkt.

Internationale conferentie belegd

In 2009 organiseerde Huber samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een tweedaagse internationale conferentie. Wereldwijd bogen tal van experts zich over de definitie van gezondheid. Hun inzichten leidden tot het nieuwe concept: gezondheid als het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.

2.000 mensen en hun gezondheidsopvattingen

Huber legde vervolgens het concept voor aan 140 patiënten, behandelaars, beleidsmakers, burgers, gezondheidsbevorderaars, onderzoekers en verzekeraars. Aan hen werd gevraagd aan te geven waar zij naar kijken om te beoordelen of iemand gezond is. Dat leverde maar liefst 566 gezondheidsindicatoren op. Huber bracht deze 566 indicatoren terug tot de kern: de 6 dimensies van gezondheid. Deze werden vervolgens opnieuw voorgelegd aan deze groepen, maar nu aan bijna 2.000 vertegenwoordigers daarvan.

Opvallende verschillen patiënten en professionals

Een essentiële bevinding in het onderzoekstraject van Huber is, dat de verschillende betrokkenen heel verschillend denken over de waarde van elke dimensie van gezondheid. Zorgprofessionals, vooral artsen en beleidsmakers, hechten veel belang aan lichaamsfuncties als klachten en conditie. Terwijl patiënten zelf álle dimensies belangrijk vinden, dus ook kwaliteit van leven en zingeving. Door de nadruk te leggen op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Huber koos de brede opvatting van de patiënten als uitwerking, noemde die Positieve Gezondheid en visualiseerde die in het Spinnenweb, dat het werken met positieve gezondheid mogelijk maakt.

Waardering gedachtegoed

In 2011 publiceerde het British Medical Journal het artikel over het nieuwe dynamische concept van gezondheid van Machteld Huber en anderen – dat de omslag haalde. Een jaar later ontving Huber de ZonMw-Parel voor haar toonaangevende initiatief. In 2014 promoveerde ze op het concept van Positieve Gezondheid. In 2016 verscheen haar artikel over de uitwerking in Positive Health.

Deze pagina delen: