Mede door een grote groep, ruim 400 enthousiaste actieve en energieke deelnemers  kijken wij terug op een geslaagd congres. Op deze dag is duidelijk geworden dat Limburg voorop loopt in de beweging Positieve Gezondheid en Limburg Positief Gezond gekleurd op de kaart staat. Dit is vanuit het ministerie van VWS en gedeputeerde Hans Theunissen helder benoemd. De dag stond in het teken van energie, enthousiasme en verbinding, dit in tegenstelling tot vorig jaar, bij de start, waar het accent lag op informeren en inspireren. 
De hele dag zijn er inspirerende lezingen, boeiende verhalen en leerzame presentaties verzorgd. Er is van deze dag ook een video impressie gemaakt, voor hen die niet in de gelegenheid waren om deel te nemen.
Deelnemers van het congres hebben een toolbox ontvangen, waarin veel achtergrondinformatie te vinden is en tools om direct aan de slag te gaan, verder is een flyer uitgereikt over diverse projecten die in Limburg succesvol van start zijn gegaan en is het magazine Limburg Positief uitgereikt.
Zijn we nu klaar voor de toekomst of is er nog werk aan de winkel? Nu dat laatste – ondanks dat we nog nagloeien van deze dag – realiseren we ons dat we er nog lang niet zijn en er nog veel werk te doen is. We gaan graag verder met u op stap en nodigen u uit om de beweging in Limburg verder te verankeren en met elkaar het gedachtegoed te vertalen in de dagelijkse werkelijkheid. Komend jaar staat in het teken van verduurzamen en verankeren in de Limburgse samenleving, organisaties en overheden. Samen op pad om van Limburg een Bronsgroene zone te maken. Mocht u hierbij ondersteuning nodig hebben kunt u terecht bij de partners van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond, de website Limburg Positief Gezond en de vele Ambassadeurs die de beweging Limburg Positief Gezond versterken.

Voor wie het nog eens wil nazien, het volledige programma vind je hieronder.

 

Het Programma-overzicht van het congres vind je hier.

Ronde 1

 

Positieve Gezondheid, de brug tussen zorg en welzijn

Machteld Huber geeft een uitgebreide toelichting op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zij beschrijft de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid, waarbij functioneren, eigen regie en veerkracht centraal staan.

In de huisartsenpraktijk in Afferden is steeds meer aandacht voor het concept Positieve Gezondheid. Deze praktijk is sinds 2016 bezig met Positieve Gezondheid op de werkvloer. Zij laten zien dat als je vertrouwen, tijd en aandacht in het systeem brengt, je als huisarts flinke kosten bespaart.

Spreker(s): Machteld Huber, directeur institute for Postive Health, Hans Peter Jung, huisarts Afferden
Kijk alvast op https://www.iph.nl; https://limburgpositiefgezond.nl/huisarts-hans-peter-jung-laat-zien-dat-het-werkt/

 

Samenwerking over grenzen en domeinen heen in de Noordelijke Maasvallei

Positieve Gezondheid als leidraad voor samenwerking. In de Noordelijke Maasvallei is sinds 2013 een netwerk van samenwerkende partijen. Het netwerk wil een beweging op gang brengen waarbij in 2020 alle partijen en personen in de regio denken en werken vanuit Positieve Gezondheid. Een beweging op gang brengen doe je niet alleen, dat doe je samen. Met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In deze workshop wordt toegelicht hoe dat gebeurt.
Spreker(s): Kristel Schouten en Sil Liebrand, regisseurs Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei en adviseurs bij Zorggroep Syntein
Kijk alvast op https://www.netwerkpositievegezondheid.nl; https://www.syntein.nl

 

 

Stichting Mens Achter de Patiënt: Positief Gezond onderwijs

Anders kijken, anders leren, anders doen. In het medische beroepsonderwijs staat nog te vaak enkel het lichamelijk functioneren centraal. Mens Achter de Patiënt is een onderwijsprogramma dat toekomstige zorgprofessionals van verschillende opleidingsniveaus en -instellingen (in Limburg) koppelt aan mensen met ervaring rondom ziekte en zorg. Op deze manier leren studenten van en met elkaar, maar bovenal van en met de zorgvrager. In deze workshop maken jullie kennis met deze module, wordt er gereflecteerd op eigen ervaringen met zorg, worden uitkomsten van de module gedeeld en gaan we aan de slag met en kijken we naar de rol van positieve gezondheid, zowel impliciet als expliciet, in dit onderwijs.
Spreker(s): Martthijs Bosveld , mede-oprichter Mens Achter de Patiënt
Kijk alvast op https://www.mensachterdepatient.nl

 

Integrale aanpak vanuit de gemeente Roermond

Hoe past Positieve Gezondheid in de sociale netwerkstrategie die in het zorgteam van de gemeente Roermond leidend is voor de manier waarop keukentafelgesprekken worden ingezet? Waar zitten de raakvlakken en overeenkomsten en waar is nog winst te behalen? Kort wordt de rol van het zorgteam binnen de integrale afweging van ondersteuningsvragen toegelicht en de relatie die daarbij met Positieve Gezondheid ontstaat tijdens een gesprek. Op een interactieve manier gaan we met de deelnemers aan de slag.
Spreker(s): Marcel Peusen, projectleider sociaal domein, Yvonnen Heuvelmans, generalist zorgteam, Henk Nooy, generalist zorgteam
Kijk alvast op https://www.roermond.nl/zorgteam

 

 

Blauwe zorg in de wijk: anders werken door Positieve Gezondheid

Blauwe Zorg in de wijk is een beweging naar meer gezondheid en een betere kwaliteit van leven voor de inwoners in vier Maastrichtse wijken. Zorg en dienstverleners krijgen de professionele vrijheid om over de grenzen van de eigen instelling te kunnen bijdragen aan de idealen van burgers en aan het organiseren van oplossingen. Los van het instellingbelang of financiële schotten. Positieve Gezondheid helpt de professional om een ander mindset te hebben en om het gesprek met burgers anders aan te gaan. Daarmee is de methode nog niet geïmplementeerd en geborgd. Hoe laat je je routine los en ga je anders werken? Graag nemen wij u in deze workshop mee in de stappen die wij zetten om deze beweging tot een succes te maken.
Spreker(s): Anita Vermeer, senior beleidsfunctionaris GGD Zuid Limburg, programmateamlid Blauwe Zorg in de wijk
Kijk alvast op https://www.blauwezorgindewijk.nl

 

 

Scholing in Positieve Gezondheid vanuit Fontys Hogeschool

Er is veel interesse in het werken met Positieve Gezondheid. Belangrijk is (toekomstige) professionals te leren hoe aan het nieuwe gezondheidsconcept vorm en inhoud gegeven kan worden. Maar hoe kunnen we voldoen aan de grote vraag naar scholing? iPH ontwikkelt samen met Fontys Hogeschool een online trainingsmodule. Via deze module leer je werken met het spinnenweb, oefen je met het andere gesprek en krijg je tools om Positieve Gezondheid binnen je organisatie vorm te geven. Hiervoor gebruiken we een slimme mix van kennis opdoen, oefenen, zelfreflectie en intervisie.
Spreker(s): Esther Bloemen-van Gurp, onderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool, team MBRT/ zelfregie
Kijk alvast op https://fontys.nl/Home.htm

 

 

Pitch bestaande uit: onderstaande 3 onderdelen

 

De Baersdonck – Dichterbij de samenleving

De Baersdonck heeft als doel de mensen met een licht verstandelijke beperking de mogelijkheid te bieden een gelukkiger leven te leiden en iets te betekenen voor de maatschappij. Dit doen we door maximaal de eigen talenten te benutten in het wonen, werken en recreëren. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de mogelijkheden van alle bewoners met en zonder een beperking in Grubbenvorst.

 

De Baersdonck in Grubbenvorst is een mooi voorbeeld van het toepassen van Positieve Gezondheid in de praktijk. Een innovatief traject, gebaseerd op het vertrouwen dat iedereen mee kan doen als we samen ervoor zorgen dat de omgeving niet meer zo complex is. Het dorp Grubbenvorst heeft zich hiervoor met veel energie ingezet.

Spreker(s): Marcia Adams, directeur Zorg Dichterbij
Kijk alvast op https://www.dichterbij.nl/de-baersdonck.nl

 

Op zoek naar je eigen kracht, leidend tot werk

De Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Kompas van samenwerkende gemeenten wil in een jaar ongeveer 70 personen, met onbenut arbeidspotentieel, een traject laten volgen. In dit traject worden zij begeleid door een mentor van a4works volgens de uitgangspunten van Positieve Gezondheid naar een zinvolle dagbesteding, als het kan naar betaald werk.
Spreker(s): Majelle Panis; voorzitter a4works, ambassadeur Positieve Gezondheid
Kijk alvast op http://www.a4works.eu

 

Samen Positief Gezond Weert!

Platform Weert in Beweging is in 2012 in het leven geroepen door een drietal particuliere initiatiefnemers met passie voor bewegen en gezondheid! Hoe kunnen we de regio Weert “in beweging krijgen” was toen de startvraag. Nu zijn wij Samen Positief Gezond Weert! We nemen jou mee in dit avontuur.
Spreker(s): Paul Broens fysiotherapeut, consultant duurzame inzetbaarheid, ambassadeur Positieve Gezondheid, lid stuurgroep Weert in Beweging
Kijk alvast op https://www.weertinbeweging.nl

 

 

 

 

 

Escape room Positieve Gezondheid

In de escaperoom maak je op een speelse en laagdrempelige manier kennis met Positieve Gezondheid en alle facetten hier omheen. Communicatie en samenwerking zijn van belang om de code te kunnen kraken. Aan het eind van het escapespel hebben de deelnemers kennisgemaakt met een aantal kernbegrippen. In het gesprek wat daardoor ontstaat komen zij erachter wat zij binnen hun eigen werk of rol die ze vervullen anders, niet meer of juist wel kunnen doen in de lijn van dit nieuwe gezondheidsconcept.
Spreker(s): Janneke van den Berg, regisseur Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, adviseur bij Zorggroep Syntein
Kijk alvast op https://www.netwerkpositievegezondheid.nl

 

 

RONDE 2

 

Positieve Gezondheid: hoe neem je de burger mee?

Machteld Huber geeft een uitgebreide toelichting op het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Zij beschrijft de ontwikkeling van een nieuw concept van gezondheid, waarin functioneren, veerkracht en eigen regie centraal staan. De burger neemt daarin een centrale positie in. Esther Stoffers is vanuit Burgerkracht Limburg actief om burgers (in een kwetsbare positie) te bereiken. In Limburg willen we dat iedereen meedoet en ertoe doet. Wat merkt de Limburger van Positieve Gezondheid? En hoe weten we welke behoefte de burger heeft? Het zijn de vragen die we samen met u willen bespreken in deze lezing.
Spreker(s): Machteld Huber, directeur Institute for Positive Health

Esther Stoffers, themaleider samenwerken aan een gezonde samenleving van Burgerkracht Limburg

Kijk alvast op https://www.iph.nl en https://www.burgerkrachtlimburg.nl/

 

 

Samenwerking over grenzen en domeinen heen in de Noordelijke Maasvallei

Positieve Gezondheid als leidraad voor samenwerking. In de Noordelijke Maasvallei is sinds 2013 een netwerk van samenwerkende partijen. Het netwerk wil een beweging op gang brengen waarbij in 2020 alle partijen en personen in de regio denken en werken vanuit Positieve Gezondheid. Een beweging op gang brengen doe je niet alleen, dat doe je samen. Met Positieve Gezondheid als gemeenschappelijke taal. Samen leren, experimenteren, elkaar vinden en verbinden zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. In deze workshop vertellen we hoe we dit doen.
Spreker(s): Kristel Schouten en Sil Liebrand, regisseurs Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, adviseur bij Zorggroep Syntein
Kijk alvast op https://www.netwerkpositievegezondheid.nl, https://www.syntein.nl

 

Positieve Gezondheid in het Maastricht UMC+

Het Maastricht UMC+ heeft Positieve Gezondheid omarmd in de kliniek en wetenschap. Het hoofd van de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten zal tijdens deze workshop vertellen over ‘het andere gesprek’ tijdens zijn contacten met patiënten. Daarnaast willen we graag met u in gesprek gaan over Positieve Gezondheid in een (academische) ziekenhuis.
Spreker(s): Prof. Dr. A. Masclee, hoogleraar/hoofd afdeling Maag-, darm- en leverziekten, MUMC+

 

Kijk alvast op https://www.mumc.nl

 

 

Integrale aanpak vanuit de gemeente Roermond

Hoe past Positieve Gezondheid in de sociale netwerkstrategie die in het zorgteam van de gemeente Roermond leidend is voor de manier waarop keukentafelgesprekken worden ingezet? Waar zitten de raakvlakken en overeenkomsten en waar is nog winst te behalen?                                            Kort wordt de rol van het zorgteam binnen de integrale afweging van ondersteuningsvragen toegelicht en de relatie die daarbij met Positieve Gezondheid ontstaat tijdens een gesprek. Op een interactieve manier gaan we met de deelnemers aan de slag.
Spreker(s): Marcel Peusen projectleider sociaal domein, Yvonne Heuvelmans, generalist zorgteam, Henk Nooy, generalist zorgteam, gemeente Roermond
Kijk alvast op https://www.roermond.nl/zorgteam

 

 

Blauwe zorg in de wijk: anders werken door Positieve Gezondheid

Blauwe Zorg in de wijk is een beweging naar meer gezondheid en een betere kwaliteit van leven voor de inwoners in vier Maastrichtse wijken. Zorg en dienstverleners krijgen de professionele vrijheid om over de grenzen van de eigen instelling te kunnen bijdragen aan de idealen van burgers en aan het organiseren van oplossingen. Los van het instellingbelang of financiële schotten. Positieve Gezondheid helpt de professional om een ander mindset te hebben en om het gesprek met burgers anders aan te gaan. Daarmee is de methode nog niet geïmplementeerd en geborgd. Hoe laat je je routine los en ga je anders werken? Graag nemen wij u in deze workshop mee in de stappen die wij zetten om deze beweging tot een succes te maken.
Spreker(s): Anita Vermeer, senior beleidsfunctionaris GGD Zuid Limburg, programmateamlid Blauwe Zorg in de wijk
Kijk alvast op https://www.blauwezorgindewijk.nl

 

 

 

 

Scholing in Positieve Gezondheid vanuit Fontys Hogeschool

Er is veel interesse in het werken met Positieve Gezondheid. Belangrijk is (toekomstige) professionals te leren hoe aan het nieuwe gezondheidsconcept vorm en inhoud gegeven kan worden. Maar hoe kunnen we voldoen aan de grote vraag naar scholing? iPH ontwikkelt samen met Fontys Hogeschool een online trainingsmodule. Via deze module leer je werken met het spinnenweb, oefen je met het andere gesprek en krijg je tools om Positieve Gezondheid binnen je organisatie vorm te geven. Hiervoor gebruiken we een slimme mix van kennis opdoen, oefenen, zelfreflectie en intervisie.
Spreker(s): Esther Bloemen-van Gurp, onderzoeker Fontys Paramedische Hogeschool, team MBRT/ zelfregie
Kijk alvast op https://www.fontys.nl

 

 

 

Pitch bestaande uit: onderstaande 3 onderdelen

 

Peelgeluk voor jou en MeIJel

Positieve Gezondheid is onderdeel van het initiatief Peelgeluk voor jou en MeIJel. Een initiatief dat zich onder andere inzet om meer levendigheid en leefbaarheid in Meijel te creëren. Plezier maken en gelukkig zijn, samen dingen doen, daar gaat het ons om. En dat zit in veel kleine dingen.
Spreker(s): Nancy Dielissen projectleider Stichting Peelport en Heidi van Kampen, eigenaar Meant4Life
Kijk alvast op https://www.peelgeluk.nl

 

Samen aan het werk in Hartje Dorp Munstergeleen

In de tuin rondom de huisartsenpraktijk aan de Kerkstraat 4 in Munstergeleen is een moestuin/ontmoetingsplek gecreëerd voor en door omwonenden en geïnteresseerden.   Gezonde voeding, samen bezig zijn, gezelligheid en delen zijn belangrijke uitgangspunten voor ons initiatief. Van jong tot oud komen mensen samen en verbinding leidt ongemerkt tot minder eenzaamheid.
Spreker(s): Roel Smeijsters huisarts, Carolien Houben, praktijkmanager
Kijk alvast op https://www.huisartsenhartjedorp.nl https://www.gezondmunstergeleen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Limburg Positief Gezond: de volgende stap in de beweging

Limburg is op weg om de 1e Positief Gezonde provincie te worden. Deze beweging verloopt zeer voorspoedig. De route van inspireren, verbinden en versnellen heeft behoorlijk wat in gang gezet. Nu willen we de beweging Limburg Positief Gezond verankeren en verduurzamen. De Provincie investeert 1 miljoen extra in scholing van (toekomstige) professionals.

 

Spreker(s): Nicole Bosman en Bert Hesdahl, Actiecentrum Limburg Positief Gezond,

Mieke Reynen, Institute for Positive Health

Kijk alvast op https://www.limburgpositiefgezond.nl

 

 

 

Escape room Positieve Gezondheid

In de escaperoom maak je op een speelse en laagdrempelige manier kennis met Positieve Gezondheid en alle facetten hier omheen. Communicatie en samenwerking zijn van belang om de code te kunnen kraken. Aan het eind van het escapespel hebben de deelnemers kennisgemaakt met een aantal kernbegrippen. In het gesprek wat daardoor ontstaat komen zij erachter wat zij binnen hun eigen werk of rol die ze vervullen anders, niet meer of juist wel kunnen doen in de lijn van dit nieuwe gezondheidsconcept.
Spreker(s): Janneke van den Berg, regisseur Netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei, adviseur bij Zorggroep Syntein
Kijk alvast op https://www.netwerkpositievegezondheid.nl