Home
Positieve Gezondheid
Wat is Positieve Gezondheid?
Hoe werkt Positieve Gezondheid?
Mijn Positieve Gezondheid
Hoe is het ontstaan?
Positieve Gezondheid vergeleken
Scholing
Inspiratie
Inspiratiesessies
Positieve Gezondheid in de praktijk
Tools
Beweging Limburg Positief Gezond
Beweging Limburg Positief Gezond
Ambassadeurs
Team
Werkwijze
Partners
Ambities
Actueel
Actueel
Aanmelden nieuwsbrief
Archief nieuwsbrieven
Contact

Beweging Limburg Positief Gezond

De beweging is in november 2016 gestart om de gezondheid van alle Limburgers te versterken en de ambities van de Sociale Agenda 2025 te ondersteunen.

De beweging wil de Limburgers inspireren en faciliteren om zelf en met elkaar breder naar hun gezondheid te kijken en te herkennen hoe zij veerkrachtig en betekenisvol kunnen leven en hierin eigen keuzes (leren) maken. Dat doen we op basis van de zes dimensies van Positieve Gezondheid.

Het gedachtegoed van Positieve Gezondheid biedt een kapstok voor iedereen om vanuit zijn eigen expertise en eigenheid een bijdrage te leveren aan de gezondheid van de Limburgers.

Ambassadeurs

De beweging Limburg Positief Gezond kent vele ambassadeurs. Dit zijn enthousiaste professionals die het gedachtegoed graag in hun eigen omgeving en praktijk uitdragen. Zij ontmoeten elkaar regelmatig en delen met elkaar hun ervaringen en netwerk en hebben hierdoor een belangrijke rol in het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk over de Provincie Limburg. De ambassadeurs worden ondersteund door het team van de Beweging Limburg Positief Gezond. Meer informatie: info@limburgpositiefgezond.nl

Beweging Limburg Positief Gezond

De afgelopen jaren hebben we ingezet op het (mede) inspireren en aanjagen van het inzetten van het gedachtegoed positieve gezondheid in de provincie Limburg. Talloze organisaties, professionals en burgers zijn inmiddels aan de slag met positieve gezondheid.  Het enthousiasme is onverminderd groot.

Doorontwikkeling
Nu staan we voor een nieuwe uitdaging om de huidige Beweging Limburg Positief Gezond door te ontwikkelen en in te zetten op verdieping en verduurzaming. De afgelopen periode hebben we gebruikt om te verkennen wat dat betekent voor het actiecentrum Limburg Positief Gezond. We hebben gesprekken gevoerd met alle partners en er is een nieuw plan geschreven (Beweging Limburg Positief Gezond, fase 2, 2020-2022). Deze nieuwe fase betekent een andere rol voor alle huidige partners en het actiecentrum Limburg Positief Gezond. We zetten in op uitbreiding van het netwerk, bundeling en verspreiding van kennis en ervaring en het ontwerpen en inrichten van een structuur t.b.v. verduurzaming van de Beweging. Daarnaast willen we graag blijven inspireren en aanjagen, en het aanspreekpunt zijn voor alle leden en potentiele leden die actief aan de slag zijn of willen met het gedachtegoed positieve gezondheid.
We hebben ons tot doel gesteld om te transformeren van actiecentrum naar de Beweging Limburg Positief Gezond, die wordt gedragen door een veelheid aan leden (organisaties en individuen) die het gedachtegoed omarmd hebben en hiermee actief aan de slag zijn in Limburg, en samen werken aan verbinding, verdieping en verduurzaming. Zo werken we samen aan een positief gezond Limburg.

Het kernteam
De Beweging Limburg Positief Gezond wordt sinds januari 2020 gehost door Burgerkracht Limburg. Op bestuurlijk niveau hebben de partners, de bestuurder van Burgerkracht Limburg mandaat gegeven om samen met het kernteam (voorheen actiecentrum, bestaande uit medewerkers van de kernpartners van de Beweging) de plannen uit te werken. Ook biedt Burgerkracht Limburg onderdak aan de Beweging en verzorgt de benodigde faciliteiten.


De Congres brochure voor iedereen

Bij gelegenheid van het Congres Limburg Positief Gezond werd een brochure uitgebracht. Deze is nu digitaal beschikbaar voor iedereen die er belangstelling voor heeft. Ze is als PDF te downloaden en bevat heel wat interviews met voorvechters van een Positief Gezond Limburg.

Klik hier om de brochure te downloaden

Deze pagina delen: