De beweging Limburg Positief Gezond, wordt steeds krachtiger en steeds meer zichtbaar. Vorig jaar is een groep enthousiaste volgers opgestaan en zij hebben zich het afgelopen jaar ontwikkeld tot Ambassadeurs van de beweging Limburg Positief Gezond. De Ambassadeurs van de beweging Limburg Positief Gezond, zijn geraakt door het gedachtegoed van Positieve Gezondheid (Machteld Huber) en willen dat graag in hun eigen netwerk verder uitdragen. Dat kan zowel professioneel als in de prive situatie zijn. Zij dragen het gedachtegoed uit en zijn aanspreekbaar op ontwikkelingen in Limburg op het gebied van de beweging Limburg Positief Gezond.
Een groep van 25 betrokken Ambassadeurs hebben in november de workshop Positieve Gezondheid gevolgd en hebben zich verbonden aan dit Ambassadeurschap. Zijn zijn aanspreekbaar op hun activiteiten, zijn transparant, zijn bereid om ervaringen en producten te delen en zijn het visitekaartje van de beweging Limburg Positief Gezond. Hieronder kun je zien wie de eerste Ambassadeurs zijn.

   Monique van Heesch-Webers.

In mijn werk als wijkverpleegkundige kwam ik in 2015 in aanraking met het concept Positieve Gezondheid, van Machteld Huber. Haar persoonlijke verhaal en daardoor ontstane visie sprak mij enorm aan! Het past heel erg bij mijn manier van denken, leven en zorg verlenen! Met heel veel enthousiasme breng ik deze visie over aan zo veel mogelijk mensen. Ik wil hen ondersteunen om het als rode draad te gebruiken om je leven te leven. Het spinnenweb als gesprekstool vind ik hiervoor zeer geschikt. Mijn rol als ambassadeur voor het netwerk Limburg Positief Gezond betekent voor mij dat ik op een vrijblijvende manier mensen informeer over deze visie. Ik blijf op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen rondom dit thema door het lezen van nieuwsberichten, het bezoeken van inspiratiesessies, contacten met gelijkgestemden zoals bv tijdens de netwerkbijeenkomsten voor ambassadeurs van Limburg Positief Gezond en het bezoeken van congressen/symposia waarin Positieve Gezondheid centraal staat! Mijn ervaring als ambassadeur: Met de juiste vraag kun je iemand aanzetten tot nadenken over een oplossing in diens eigen situatie. De beleving van de verandering kan soms meerdere pijlers op een positieve manier beïnvloeden waardoor mensen meer geluk of gezondheid ervaren! Voor mij geeft het ervaren van deze momenten enorme voldoening! Mensen worden gelukkig van het oplossen van hun eigen vraagstuk of probleem. Het grootste compliment hierover is wel dat mensen vinden dat mijn ogen stralen en ik positiviteit uitstraal als ik erover praat! Elke keer als ik naar huis ga, na het bezoeken van een inspiratiesessie of bijeenkomst, zit ik vol energie en ideeën! Deze gebruik ik dan in mijn burgerinitiatief in mijn wijk, waarvoor ik genomineerd ben als Erelid van De Vereniging Limburg! Mail: monique3796@hotmail.com

 

   Majelle Panis

Zinvolle arbeid draagt in zeer belangrijke mate bij aan de positieve gezondheid van eenieder. Door mijn ervaring bij meerdere opdrachtgevers heb ik van dichtbij gezien wat er goed en niet goed gaat op de Limburgse arbeidsmarkt. Ik ben ervan overtuigd dat door ‘het andere gesprek’ te gaan voeren, gebaseerd op de Positieve Gezondheid, ertoe bijdraagt dat het gat tussen werkzoekenden en werkgevers op de arbeidsmarkt (deels) gedicht zal worden. Bewustwording van Positieve Gezondheid zal helpen om het probleem van de krapte op de arbeidsmarkt te verlichten. Nu is er vaak sprake van geforceerd matchen op basis van de banen die vacant zijn en wordt vooral gekeken naar aangeleerde competenties en scholing. Door Positieve Gezondheid toe te passen, door vragen te stellen als “wat is belangrijk, wat wil je?” en door op zoek te gaan naar de kracht van mensen, ga je op een andere manier het gesprek aan. Met oprechte aandacht en interesse, waardoor de unieke talenten van mensen beter zichtbaar worden. Zoek uit waar iemand zijn bed voor uit wilt komen. Zorg ervoor dat weer zelf geleerd wordt de regie te nemen en zoom in op behoeften en passies. Hierdoor zullen nieuwe wegen ontstaan om mensen te matchen met bedrijven, met de voor hen juiste bedrijfscultuur en inhoud van werk. Zo verbind je het sociale en economische domein. Je creëert een win-win-win situatie voor werkzoekenden, uitkerende instanties én werkgevers. Door op de juiste wijze de boodschap van Positieve Gezondheid over te brengen en het in staat zijn Positieve Gezondheid bij jezelf toe passen, ben je als ambassadeur het voorbeeld van wat Positieve Gezondheid kan brengen. Alles begint bij jezelf! Ik ben er als ambassadeur van overtuigd dat het resultaat van het massaal toepassen van Positieve Gezondheid zal leiden tot: gelukkigere, vitalere mensen die beter functioneren en participeren in onze huidige maatschappij. En dat is nou net waar we in Limburg mee aan de slag zijn. http://www.a4works.eu Tel: 06 – 44 948 888    Mail: info@puurgezondezaken.nl

 

   Paula Langen

Een ambassadeur Positieve Gezondheid is in mijn ogen iemand die met hoofd, hart en ziel focust op wat er wél kan en die vitaliteit en positieve gezondheid actief wil uitdragen door zelf het goede voorbeeld te geven. Als ambassadeur Limburg Positief Gezond doe ik dit met en voor mensen waarmee ik samenwerk en samenleef. In de kern zijn alle mensen heel en ‘is alles er al’. Je hébt een ziekte of beperking, maar je bént hem niet. Ik heb dit zelf mogen ervaren toen ik enkele jaren geleden kanker had. Het klinkt als een cliché, maar de kanker heeft mijn leven verrijkt. Ik activeer graag mensen om zichzelf te helpen, want het is mooi om iemand in zijn kracht te zetten. Ik heb de basiscursus gevolgd bij IPH en wil me blijvend verdiepen en verbinden met Positieve Gezondheid. Dit doet veel voor mijn zingeving binnen mijn eigen gezondheidsoppervlak! Ik wil aan leefstijl en zingeving gerelateerde vraagstukken bespreekbaar maken. Met het geven van workshops aan groepen vrijwilligers vanuit Burgerkracht Limburg en het in gesprek gaan met mensen aan de hand van het spinnenweb wil ik mijn steentje bijdragen aan het ontwikkelen van gezondheidsvaardigheden. Op mijn werk kijk ik hoe een gezonde omgeving ingepast kan worden in de organisatie en organiseer samen met een groepje collega’s activiteiten die bijdragen aan een positieve gezondheid op het werk. Kan ik je inspireren? Je kunt contact met me opnemen door te mailen naar paula.langen@home.nl.

 

   Jan Fermont

Als ervaringsdeskundige ben ik in 2006 begonnen een integrale methodiek tegen burnout te ontwikkelen. Ik schreef er een werkboek over: ‘De kracht van de flow’. Met deze handleiding kunnen mensen zelf aan de slag om van hun burnout af te komen. Het gaat over het ontwikkelen van een ‘andere’ levensstijl. Via: rust, ontspanning, quality time, verkrijgen van cognitief inzicht,  bewegen, verblijf in de natuur, gezonde voeding, ademhalingstechnieken, sociale contacten onderhouden en Mindfulness. Verbetert er één onderdeel dan heeft dat ook een positief effect op de andere onderdelen. Het zijn kleine stappen die mensen zelf kunnen zetten. Het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid van Machteld Huber, voelt voor mij daarom ook als heel natuurlijk en vanzelfsprekend. Toen Burgerkracht Limburg een oproep plaatste voor trainers voor het geven van workshops Positieve Gezondheid, heb ik me gelijk aangemeld. Inmiddels heb ik door heel Limburg workshops gegeven aan veel verschillende doelgroepen. Ik heb een eigen praktijk in psychosociale counseling en een buitensportbedrijf. In de counseling gebruik ik het spinnenweb als gespreksinstrument. Het counselinggesprek is bij voorbaat het voeren van het ‘andere’ gesprek. In de buitensport gebruik ik het spinnenweb als persoonlijke aanvulling van iemands rolpatroon in de teambuilding voor bedrijven. Als ambassadeur van Limburg Positief Gezond sta ik 100% achter het gedachtegoed van de Positieve Gezondheid. Ik weet hoe het werkt en draag dat uit in mijn dagelijkse leven en in mijn omgeving. Via workshops zet ik me in om dit gedachtegoed te promoten en mensen te stimuleren om ermee aan de slag te gaan. Mijn kennis, ervaring en netwerk stel ik hiervoor graag beschikbaar. Site: www.praktijkjanfermont.nl mail: info@ossa.nl

 

   Jos Jeurissen

Toen ik zestien jaar geleden een auto-ongeluk kreeg merkte ik dat er alleen aandacht was voor de zichtbare gevolgen van de klap. Dat ik last had van concentratiestoornissen, vergeetachtigheid, oververmoeidheid, aandachtsproblemen en het overzicht steeds kwijt raakte waardoor ik veel last had van boosheid, kreeg geen plek bij de zorgbehandelaars en uitkeringverschaffers. Het heeft 4 jaar geduurd voordat na neurologisch onderzoek een whiplash geconstateerd werd. En nog steeds is er geen behandeltraject mogelijk omdat het niet medisch aantoonbaar is en net buiten de NAH classificatie valt. Mijn carrière als programmeur systeemanalist en wiskundedocent was voorbij. Ik startte 5 jaar geleden met een opleiding in de Chinese Geneeskunst. Hier vielen de puzzelstukjes in elkaar omdat aandacht gegeven werd aan de diverse vlakken van beweging, ontspanning, ademhaling, concentratie en voeding met aandacht voor verschillende levensgebieden. Opeens waren zingeving en relaties onderwerp van een gespreksdiagnose die meegenomen werden in een behandelplan om je geest, lichaam en hoofd weer in balans te krijgen. Maar je moest het zelf doen! Ook Positieve Gezondheid kijkt naar de gehele mens en zijn positie in de maatschappij en niet alleen naar zijn zichtbare ziekte. Positieve Gezondheid helpt mensen om zelf iets te kunnen veranderen. Velen hebben steun nodig en oplossingen kunnen niet uitsluitend in het medische circuit worden gezocht. Daarom maak ik mij sterk als ambassadeur van Limburg Positief Gezond om verschillende specialismen in zorg en welzijn met elkaar te verbinden. Ook is het o-zo belangrijk ook met andere organisaties en kleine ondernemers meer mogelijkheden te creëren waardoor mensen een veerkrachtig en betekenisvol leven kunnen leiden. Positieve Gezondheid is een gedachtegoed waarbij de mens en zijn//haar behoeften centraal staat, dat spreekt mij enorm aan. Teveel wordt het product of de dienst centraal gezet en dat kost leef kwaliteit en gezondheid. Neem de huisarts die het recept begint te schrijven al bij het aanhoren van het symptoom. De vraag “wat is er aan de hand dan” is veel meer op zijn plaats. Deze visie kan op veel branches toegepast worden, binnen zorg- en welzijn, maar ook binnen bijvoorbeeld bedrijven, sport en onderwijs. Mail: info@stichting-yuying.nl  Site: stichting yuying

 

   Mirjam van der Meij

Ik woon in het mooie Midden-Limburg aan de rand van het dorp Wessem in de natuur tussen de Maasplassen. Ik zie de toegevoegde waarde van het  gedachtegoed en de toegankelijkheid van de methodiek het spinnenweb van positieve gezondheid van Machteld Huber. Vanuit een nieuw en breder perspectief laat Positieve Gezondheid je kijken naar gezondheid. Deze bredere visie laat je beseffen, ook al ben je ziek, dat er veel meer zaken zijn die beïnvloeden dat je gezond bent en dat je je gezond voelt. Het gaat niet over ziek-zijn en wat je niet (meer) kunt, het gaat juist over wat je wel kunt, over je veerkracht en je eigen regie, wat je wil veranderen en of verbeteren. Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden. Het is van belang dat iedereen mee doet en er toe doet. Deze beweging van Positieve Gezondheid wil ik als mens en als ondernemer graag op gang brengen en delen met iedereen om me heen, om te beginnen in Limburg. Dit kan ik niet alleen, dit doe ik samen met anderen met elkaar in verbinding. Daarom ben ik Ambassadeur van Limburg Positief Gezond. Mail: info@triplemooncoaching.nl  Website: www.triplemooncoaching.nl Tel: +31 (6) 246 97 324

 

   John van Heel

Het ambassadeurschap betekent voor mij dat ik een verlengstuk ben van het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de visie uitdraag waar mogelijk. Dat doe ik door er o.a. stukken over te schrijven, factsheets over te maken, filmpjes op te nemen, maar ook door te bouwen aan een lokaal netwerk van Positieve Gezondheid, presentaties te geven en Positieve Gezondheid in opleidingen en trainingen te verwerken.  Kortom, uitdragen waar mogelijk en zoveel als mogelijk professionals en burgers kennis laten maken. Mail: j.vanheel@efaa.nl  website: www.Bewegenismedicijn.nl 

 

   Michèle Ferrière

Ik ben openhartig optimist, oprecht geïnteresseerd in de mens, zelf-ontdekking en persoonlijke ontwikkeling. Ik ben ambassadeur geworden van Limburg Positief Gezond omdat dit gedachtegoed naadloos aansluit bij mijn eigen levensfilosofie en hoe ik altijd heb gekeken naar gezondheid. Ondanks mijn ervaring met ziekte, zowel lichamelijk als geestelijk en heftige gebeurtenissen in mijn leven is veerkracht mijn redder geweest. Ik heb het geluk dat ik uit mezelf veerkrachtig ben maar zie overal om me heen dat dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend is. Ik help anderen graag om dit bij zichzelf ook te vinden omdat ik geloof in eigen kracht en weerbaarheid als belangrijke invloeden op hoe iemand de eigen gezondheid en welzijn ervaart. Wat mij aanspreekt in Positieve Gezondheid is dat het inzicht en uitzicht biedt en het stimuleert de ontdekking en ontwikkeling van kwaliteiten en krachten. Het is dus een manier om echt aan preventie te werken in een wereld waar ‘preventie’ nog altijd een antwoord is op beperkingen en problemen oplossen. Mijn missie is om mijn steentje bij te dragen aan Positieve Gezondheid voor de jongste generatie, onze kinderen. Mijn doel: een generatie van evenwichtig, veerkrachtig, weerbare kinderen, sociaal, emotioneel en geestelijk voorbereid op de uitdagingen van het leven. Bij Positieve Gezondheid dacht ik: eindelijk een tool om hiermee aan de slag te gaan op een laagdrempelig en toegankelijke manier! Ik nodig jou uit om ook besmet te raken met de Positieve Gezondheid virus. Mail: info@micheleferriere.com Site: www.micheleferriere.com Tel: 06-15830789

 

   Hanneke Mouw

Mijn naam is Hanneke Mouw en ik kom uit Roermond en zet me graag in als Ambassadeur van Limburg Positief Gezond. Omdat ik het gedachtegoed volledig ondersteun. De mens is meer dan een ziekte of een tijdelijke of algehele malaise. De mens is ook meer dan alleen maar de schijnvertoning van dat “het altijd goed gaat”. De mens mag zichzelf als unieke persoon met alle zintuigen waarnemen. Het is van uiterst belang om nu juist de positieve gezondheid te benadrukken. En de mens ervan bewust te maken dat de 6 pijlers van de positieve gezondheid een aardige richtlijn geven over hoe het er nu voor staat met het gezondheidsspectrum van het individu. Door bewustwording en actieve stimulatie komt iemand in beweging. En ervaart hoe het is met het dagelijks functioneren, lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven en meedoen! Ik ben hier groot voorstander van! Limburg Positief Gezond heeft een zeer praktisch en hanteerbare tool ontwikkeld en helpt de samenleving een stigma te doorbreken. Het concept is breed inzetbaar in de maatschappij. In mijn praktijk sta ik hier met volle overtuiging achter. Het gedachtegoed van IPH mag nog veel meer onder de aandacht komen en daar wil ik me graag hard voor maken! Telefoon: 06 – 54.39.45.66 Mail: hannekemouw@gmail.com Site: www.hannekemouw.nl

 

   Chantal Bieshaar

Ik ben met veel plezier ambassadeur van Limburg Positief Gezond omdat ik het gedachtegoed van dit project volledig ondersteun. Ik ben er van overtuigd dat het steeds belangrijker wordt om mensen te begeleiden in hun ontwikkelingsproces om veerkrachtig en betekenisvol te leven. Daar hoort niet alleen een stuk ontwikkeling bij, maar ook het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Ik gebruik het spinnenweb inmiddels om het andere gesprek aan te gaan. En ik zal graag mijn netwerk inzetten om het project bij een groter publiek onder de aandacht te brengen. Daarbij geloof ik dat we vooral ‘positief gezonde’ resultaten zullen boeken door samenwerking van gelijkgestemden, die collectief dezelfde boodschap uitdragen. Want samen bereiken we meer dan elk van ons alleen. Hoe mooi is het als mensen ontdekken dat ze de regie terugkrijgen in hun leven. En dat ze zelf invloed uitoefenen op de dingen die voor hen belangrijk zijn. Mijn site: www.heartsystems.nl mail: info@heartsystems.nl

 

   Wessel Breeuwsma

Als je niet beweegt, dan sta je stil. En als je doet wat je deed, krijg je wat je had! Er is verandering en innovatie nodig, ook in de fysiotherapie. Ik ben ambassadeur geworden van Limburg Positief Gezond omdat het perfect aansluit op de wijze hoe wij binnen onze organisatie naar gezondheid kijken. Vitaalplus+fysiotherapie te Venlo is dan ook niet zomaar een standaard praktijk fysiotherapie, wij delen het gevoel van positieve gezondheid met elkaar. Door minder te focussen op hetgeen slecht gaat en meer uit te gaan van hetgeen goed gaat. Door te starten met vragen als: wat wil je graag bereiken, waar word je blij van, wat is belangrijk voor je, waar kom je je bed voor uit? Zo gaan we samen met de cliënt op weg naar zelfredzaamheid en het voeren van de eigen regie. Gezondheid is tenslotte niet een doel op zich, maar een middel om iets te bereiken wat je belangrijk vindt. Je kunt de Venloop rennen, fotograferen, met verwondering gadeslaan of wandelen. Als ambassadeur probeer ik mensen enthousiast te maken en te vertellen over Limburg Positief Gezond. Hoe kun je positieve gezondheid op je werk in praktijk brengen en kijken of dat lukt? Positieve gezondheid klinkt bijzonder logisch en vanzelfsprekend, echter de waan van de dag is weerbarstig en in de organisatie van de gezondheidszorg is het nog niet zo ver. Maar dat gaat veranderen! Site: www.vitaalplusfysiotherapie.nl Tel.: 077-3520208  Mail: wessel@vitaalplusfysiotherapie.nl